PORTRETAS [Antika ir Biblija] [Religinė tapyba] [Architektūros projektai] [Istorija ir alegorija] [Vilniaus masonija] [Peizažas ir buitinis žanras] [Taikomoji dailė] [Vilniaus klasicizmas]

Juozapas Oleškevičius (1777-1830)
Adomo Jurgio Čartoriskio portretas. 1810
Drb., al. 264x173
Lietuvos nacionalinis muziejus

 


© Lietuvos dailės muziejus, 2000
© Žemaičių kultūros fondas, 2000
© Matematikos ir informatikos institutas, 2000

Atnaujinta 2003.06.10
Pasiūlymus, klausimus siųskite adresu: samogit@delfi.lt