EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicijos
Parodos, renginiai
Edukacinė veikla
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Muziejaus padaliniai
Istorijos fragmentai
Kitos žinios
  Renginių archyvas  
   

2015 05 20 – 2015 10 10
Paroda „Žemaitė ir jos epocha“ Išsamiau » 


Paroda „Maironio memorialiniai daiktai kitoje erdvėje“, kurioje galima užsisakyti edukacinius užsiėmimus. Išsamiau >

Nuo 2015 04 15 
Paroda „Rašytojai ir jų aplinka senosiose fotografijose“ Išsamiau »


2014 12 13 – 2015 12 31
Ekspozicija „Požemio galerija: rašytojai meno kūriniuose“ Išsamiau »

Nuo 2014 09 22 
Vaižgantui skirtos parodos „Nors ir numirus – aš būsiu!..“ Išsamiau »


Nuo 2012 10 22 
Maironio jubiliejui skirta paroda „...palieku visą mano judomąjį turtą...“ Išsamiau >
Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Kaunas | Maironio lietuvių literatūros muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Zenono Baltrušio nuotr.
Maironio lietuvių literatū-
ros muziejus. Zenono
Baltrušio nuotr.

Maironio sodelis. Zenono
Baltrušio nuotr.

Maironio rūmų rūsiai.
Zenono Baltrušio nuotr.

Naujai įrengta Maironio
rūmų mansarda. Zenono
Baltrušio nuotr.
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Priekyje – Maironio paminklas (skulpt. Gediminas Jokūbonis).Zenono Baltrušio nuotr.
Maironio lietuvių literatū-
ros muziejus. Priekyje –
Maironio paminklas
(skulpt. Gediminas Jokū-
bonis). Zenono Baltrušio
nuotr.
Raudonoji svetainė. Zenono Baltrušio nuotr.
Raudonoji svetainė. Ze-
nono Baltrušio nuotr.
 
Maironio darbo kambario fragmentas. Zenono Baltrušio nuotr.
Maironio darbo kambario
fragmentas. Zenono Bal-
trušio nuotr.
 
Didžioji svetainė. Zenono Baltrušio nuotr.
Didžioji svetainė. Zenono
Baltrušio nuotr.
 
Maironio rokoko stiliaus vaza vizitinėms kortelėms. Zenono Baltrušio nuotr.
Maironio rokoko stiliaus
vaza vizitinėms korte-
lėms. Zenono Baltrušio
nuotr.

Vaikų literatūros
muziejuje

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Kontaktai
Adresas: Rotušės a. 13, LT-44279, Kaunas.
Tel.: direktorė (8 ~ 37) 20 74 77;
kasa ir budėtojas (8 ~ 37) 20 12 84;
ekskursijos, edukacinės programos (8 ~ 37) 20 68 42.
Faksas (8 ~ 37) 20 74 77.
El. paštas: jmaironis[at]takas.lt (direktorė),
maironiomuziejus[at]yahoo.com (Ryšių su visuomene skyrius)
http://www.maironiomuziejus.lt
Direktorė – Aldona Ruseckaitė.

Informacija lankytojui

Maironio memorialinis butas uždarytas restauruoti iki 2016 m. Veikia paroda „Maironio memorialiniai daiktai kitoje erdvėje“, kurioje galima užsisakyti edukacinius užsiėmimus. Išsamiau >

Kviečiame aplankyti muziejuje eksponuojamas parodas ir po restauracijos atidarytus gotikinius XVI amžiaus rūsius, užsisakyti edukacines programas, paskaitas. 

Darbo laikas
antradieniais–šeštadieniais 9–17 val.

Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 1,45 € (5 Lt);
moksleiviams, studentams, pensininkams, kariams – 0,58 € (2 Lt).

Ekskursijos kaina:
moksleiviams – 0,29 €) (1 Lt)  vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto);
suaugusiesiems – 0,87 € (3 Lt) vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto);
Ekskursijų užsakymo tel. (8 ~ 37) 20 68 42.
Ekskursija užsienio kalba (rusų arba anglų) – 2,90 € (10 Lt) vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto).
Ekskursija trunka 45 min.; grupėje ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 25 asmenys.

Edukacinės programos kaina:
moksleiviams – 0,58 € (2 Lt) vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto);
suaugusiesiems – 1,16 € (4 Lt) vienam asmeniui (papildomai prie lankytojo bilieto);
Edukacinių programų užsakymo tel. (8 ~ 37) 20 68 42. 

Papildomos paslaugos
Ekskursijos;
Literatūrinės paskaitos;
Edukacinės programos
Konkursai;
Viktorinos.

Rinkinys
Muziejuje kaupiama, saugoma ir eksponuojama medžiaga, susijusi su lietuvių literatūra nuo tautosakos, pirmųjų raštų iki šių dienų.
Čia sukaupta apie 600 įvairių autorių, gyvenusių tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje, kolekcijų. Iš viso muziejus turi apie 283 000 eksponatų. Tai daugiausiai knygos, rankraščiai, meno kūriniai, memorialiniai daiktai, dokumentai, spauda ir kt.

Parodos, renginiai
Muziejuje kasmet surengiama 20–30 literatūrinių parodų. 

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Jubiliejiniai rašytojų minėjimai;
Literatūriniai vakarai;
Susitikimai su Lietuvoje ir išeivijoje gyvenančiais rašytojais;
Rašytojų knygų pristatymas;
Edukacinė veikla.

Muziejaus padaliniai
Vaikų literatūros muziejus;
Salomėjos Nėries memorialinis muziejus;
Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis muziejus;
Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus;
Juozo Grušo memorialinis muziejus.

Istorijos fragmentai
Muziejus įsteigtas 1936 m., poeto, kunigo Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) namuose, kuriuos jis nusipirko 1909 m. ir apsigyveno antro aukšto kambariuose. Praėjus ketveriems metams po poeto mirties, Maironio bute įrengti ir atidaryti 3 memorialiniai kambariai.
1941 m. muziejus pradėjo kaupti ir kitų rašytojų kūrybos palikimą. Ilgainiui muziejus tapo respublikiniu literatūros muziejumi.
1989 m. muziejui sugrąžintas Maironio vardas.
1992 m. atkurtas visas poeto butas. Rūmai, kuriuose įkurtas muziejus, pastatyti XVIII a. vid., panaudojus trijų XVI a. namų pamatų ir sienų likučius. Po 1812 m. karo šiame name buvo ligoninė, malšinant 1863 m. sukilimą, veikė karo lauko teismas, rūsiuose kalintas ir myriop nuteistas vienas iš sukilimo vadų kunigas Antanas Mackevičius. Maironiui gyvenant šiuose namuose, pirmame aukšte įsikūrė knygų leidykla „Sakalas“, dailiųjų amatų mokykla, pirmoji Kaune viešoji lietuviška biblioteka ir skaitykla, kitos kultūrinės organizacijos. Maironio namuose gyveno ir svečiavosi visuomenės veikėjai, kunigai, menininkai.
Muziejaus direktorės Aldonos Ruseckaitės rūpesčiu (vykdant investicinį projektą „Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas“) įrengtas ir 2012 m. atidarytas trečiasis muziejaus aukštas – mansarda – pagal paties Maironio turėtus brėžinius.

Kitos žinios
Muziejaus steigėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Muziejus metodinę ir dalykinę paramą teikia visiems literatūros bei rašytojų memorialiniams muziejams.

Nuotraukos Zenono Baltrušio

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.06.18
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute