EN / DE / FR / RU   
Ieškoti Paieška
Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS  
Muziejai| Virtualios galerijos| Virtualios parodos portale www.muziejai.lt | M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos fragmentai filatelijoje
Virtuali paroda „M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos fragmentai filatelijoje (Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriaus filatelijos ir M. K. Čiurlionio skyriaus rinkinių)“

[Anotacija]

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriaus filatelijos rinkinyje šiandien saugoma daugiau kaip 12 000 lituanistinių filatelijos eksponatų. Turtinga kolekcija atspindi Lietuvos pašto istoriją ir filatelijos kolekcionavimo Lietuvoje raidą.

Rinkinį sudaro oficialių valstybės ryšių įstaigų išleidžiami pašto ženklai, pašto ženklai su perspaudais, pašto lipdukai, žyminiai ženklai, pašto vokai su antspaudais ir be jų, atvirukai, atvirlaiškiai. Rinkinyje yra pašto ženklų eskizų, vokų piešinių, pašto ženklų projektų. Taip pat filatelijos suvenyrai: suvenyriniai ženklai, lipdės, vokai, suvenyriniai lapai, filatelijos kolekcionierių klubiniai vokai, Lietuvos TSR Jaunųjų turistų pašto vokai. Ankstyviausi rinkinio eksponatai – 1918 m. išleisti pirmieji Nepriklausomos Lietuvos pašto ženklai. Didžioji dalis pašto produkcijos sukurta ir pagaminta Lietuvoje ar perėjusi per Lietuvos paštą. Pašto ženklų siužetai susiję su Lietuvos valstybės istorija, jos gamta, architektūra, kultūra ir mokslu, sporto pasiekimais. Todėl pašto produkcija gali būti efektyvi valstybės įvaizdžio formavimo priemonė.

Nuo 1990 m., kai vėl apyvartoje turime lietuviškus pašto ženklus, muziejaus filatelijos rinkinys kryptingai papildomas kasmet išleidžiama Lietuvos pašto produkcija.

Meniniu požiūriu pašto ženklas — tai miniatiūrinių formų grafikos kūrinys. Filatelijos sąvoka jungia pašto ženklų, antspaudų, vokų su pašto ženklais rinkimą ir jų tyrinėjimą. Pašto ženklų rinkimas prasidėjo kartu su jų atsiradimu ir iki šiol yra populiarius užsiėmimas. Filatelijos gamintojai ir kolekcininkai gausiai susirenka į tarptautines parodas Europoje ir visame pasaulyje. Meniški, informatyvūs ir įdomūs pašto ženklai reprezentuoja valstybę, todėl filatelijos produkcija yra vertinama remiantis gana griežtais kriterijais. Pradžioje pašto ženklas žymi tik materialiąją vertę ir yra apmokėjimo už pašto paslaugą forma. Tačiau pašto ženklai dažnai pilni istorinių, kultūrinių, politinių atspindžių, todėl ilgainiui filatelijos rinkinio eksponatai tampa tyrinėjimų objektais rengiant pranešimus konferencijoms, yra rodomi muziejaus rengiamose parodose, panaudojami kaip iliustracinė medžiaga muziejaus leidiniuose.

Pašto produkcijos atgimimas prasidėjo kartu su Nepriklausomybės atkūrimu ir Lietuvos Respublikos pašto veikla. Taigi per 20 metų Lietuvos paštas išleido daug ir įvairios pašto produkcijos. Garsiausias Lietuvos menininkas neliko pamirštas, nors filatelijos gaminių sąrašas, skirtas M. K. Čiurlioniui, nėra ilgas. Pirmąjį pašto ženklą Čiurlionio tema Lietuvos paštas išleido 1993 metais. Tais metais apyvartoje pasirodė du serijos „PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA“ ženklai. Vienas jų — „M. K. ČIURLIONIS. „PAVASARIS“. 1907–1908. Pašto ženklą sukūrė dailininkas Kostas Katkus. Daugiausia dėmesio lietuviškoje filatelijoje M. K. Čiurlionis sulaukė 1996-aisiais, kai Lietuvos paštas rugsėjo mėnesį vieną po kito išleido pašto ženklų bloką ir du atskirus pašto ženklus, skirtus M. K. Čiurlionio kūrybai. Pirmasis blokas – „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“. Jame du pašto ženklai „Žvaigždžių sonata. 1908. Allegro“ ir „Žvaigždžių sonata. 1908. Andante“. Tuo pat metu ir du pašto ženklai bendru pavadinimu „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“: „Kapinės“ 1909 “ ir „Auka“ 1909“.  Išvardintų ženklų autorius dailininkas Kostas Katkus. Kartu su ženklais išleisti pirmos dienos vokai ir du atvirukai kartmaksimumai.  

Lietuvos paštas 1993–2011 m. laikotarpiu išleido 3 pašto ženklus, 3 pašto ženklų blokus. Lygiagrečiai išleisti 5 pirmos dienos vokai, 4 suvenyriniai lapai, 2 atvirukai kartmaksimumai. Taip pat ir 4 neženklinti vokai. Jie be pašto ženklų ir antspaudų. Viso 21 pašto produkcijos gaminys, skirtas žymiam Lietuvos kompozitoriui ir dailininkui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui prisiminti. Paskutinį kartą pašto ženklų blokas, pirmos dienos vokas ir suvenyrinis lapas išleistas 2005 metais. Remiantis Lietuvos pašto vykdyta apklausa, pašto ženklų blokas „M. K. Čiurlionis“ pripažintas gražiausiu 2005 metų Lietuvos pašto ženklu.

Sovietiniu laikotarpiu Lietuvoje buvo naudojami SSRS pašto ženklai. Lietuviška tematika išleisti pašto ženklai skirti Vilniaus miestui ir Vilniaus universitetui, Spalio revoliucijos ir LSSR sukaktims pažymėti. Ženkluose įamžinti Kristijonas Donelaitis, Žemaitė, Petras Cvirka, Mikas Petrauskas. 1975 m. buvo išleistas pašto ženklas, skirtas M. K. Čiurlionio 100-ųjų gimimo metų sukakčiai paminėti. Jį apipavidalino dail. Kastytis Juodikaitis. Tuo pat metu išleistas ir vokas su M. K. Čiurlionio portretu. Dailininko portretas nupieštas pagal fotografo Stanislavo Filiberto Fleury 1908 m. darytą fotografiją. 1965-aisiais, 90-ųjų M. K. Čiurlionio gimimo metinių proga, LSSR ryšių ministerija išleido du pašto vokus, skirtus menininkui pagerbti. Po dešimties metų išleistas vokas 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Išleisti vokai su paminklo M. K. Čiurlioniui Druskininkuose ir skulptūrų parko „Čiurlionio kelias“ Senojoje Varėnoje fragmento iliustracijomis. LSSR išleisti ar apyvartoje buvę pašto ženklai ir vokai yra ankstyviausi turimi filatelijos eksponatai M. K. Čiurlionio tema.

Muziejaus rinkiniuose yra filatelijos suvenyrų, sukurtų išeivijoje. 1957 m. lietuvių dailininkų pastangomis Čikagoje įkurta Čiurlionio dailės galerija. Galerijos atidarymo proga buvo išleisti suvenyriniai pašto ženklai. Juos sukūrė dailininkas Jonas Tričys. Pirkdami ženklus žmonės rėmė galerijos veiklą. 1975 m. Čikagoje vyko filatelijos draugijos „Lietuva“ organizuojama XVII–LITHPEX paroda. Jos metu išleistas suvenyrinis vokas su iliustracija „Karalių pasaka“. Voko autorius dailininkas A. Beleška. Vokas skirtas M. K. Čiurlionio gimimo šimtmečiui. Filatelijos draugija Čikagoje 2000-ųjų parodoje XXVIII–LITHPEX išleido suvenyrinį voką „M. K. Čiurlionio 125 m. Jubiliejus“ su paveikslo „Ramybė“ iliustracija ir dailininko portretu su inicialais „MKČ-125“. 

Rinkinyje esantys filatelijos suvenyrai — tai privačia iniciatyva sukurti ir išleisti ženklai, vokai ir atvirukai, kuriuose atsispindi M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos fragmentai. Jie sukurti skirtingu laikotarpiu Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Proginį voką „M. K. Čiurlionio ir E. Grygo muzikos savaitė“ 1998 m. išleido Kauno valstybinė filharmonija. Voką su Čiurlionio atvaizdu išleido ir Lenkijos M. K. Čiurlionio vardo kultūros–mokslo draugija. Filatelijos suvenyrai dažnai yra proginiai, skirti M. K. Čiurlionio gimimo metinėms pažymėti. Keletas vokų išleisti  Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 80-mečiui pažymėti. Filatelijos rinkinio medžiagą papildo M. K. Čiurlionio skyriaus rinkinio eksponatai. Rinkinyje saugomi pašto ir suvenyriniai ženklai, vokai, atvirukai. Kartu šie eksponatai geriau atspindi M. K. Čiurlionio temą filatelijoje. (Beta Umbrasienė)
ciurlionis_filatelijoje01*Vokas. „M. K. Čiurlionis 90-tosios gimimo metinės“. LSSR, 1965 m. Dail. P. Rauduvė. Dydis 151x103 mm*
ciurlionis_filatelijoje02*Vokas. „M. K. Čiurlionis 1875–1911“. LSSR, 1965(?) m. Dail. Bajorūnaitė. Dydis 153x107 mm *
ciurlionis_filatelijoje03*Vokas. „M. K. Čiurlionis 100“. LSSR, 1975 m. Dail. P. Rauduvė. Dydis 158x110 mm*
ciurlionis_filatelijoje04*Vokas. „Čiurlionio kelias“. LSSR, 1977 m. Nuotrauka Z. Kazėno. Dydis 160x112 mm *
ciurlionis_filatelijoje05*Vokas. „Druskininkai. Paminklas M. K. Čiurlioniui“. LSSR, 1979 m. Dail. L. Zaicevas. Dydis 160x113 mm *
ciurlionis_filatelijoje06*Pašto ženklas. „Lietuvių kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio (1875–1911) 100 metų gimimo sukaktis“. Dail. K. Juodikaitis. Graviūra ant metalo V. Smirnovo. Nominalas 4 k. SSSR. 1975 m. Dydis 28x40 mm *
ciurlionis_filatelijoje07*Pašto ženklai. „Lietuvių kompozitoriaus ir dailininko M. K. Čiurlionio (1875–1911) 100metų gimimo sukaktis“. Dail. K. Juodikaitis. Graviūra ant metalo V. Smirnovo. Nominalas 4 k. SSSR. 1975 m. Dydis 28x40 mm. Su perspaudais „Vėl Nepriklausoma Lietuva Raseiniai, 1990. 03. 11“. Autorius V. Matjošaitis *
ciurlionis_filatelijoje08*Vokas. „M. K. Čiurlionis 1875–1911“. Su proginiu antspaudu. Dail. R. Strelnikovas. SSSR. 1975 m. Dydis 110x160 mm *
ciurlionis_filatelijoje09*Pašto ženklas. Serija „Pasaulio lietuvių vienybės diena“. M. K. ČIURLIONIS. „PAVASARIS”. 1907–1908. Nominalas 5. Lietuva, 1993 m. Dail. K. Katkus. Dydis 28x36 mm *
ciurlionis_filatelijoje10*Pirmos dienos vokas. „PASAULIO LIETUVIŲ VIENYBĖS DIENA“. Lietuva, 1993 m. Dail. K. Katkus. Dydis 160x114 mm*
ciurlionis_filatelijoje11*Blokas „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“. „Žvaigždžių sonata. 1908. Allegro“. Nominalas 3.00 Lt. „Žvaigždžių sonata. 1908. Andante“. Nominalas 3.00 Lt. Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 102x80 mm *
ciurlionis_filatelijoje12*Pirmos dienos vokas „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“. Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 114x160 mm *
ciurlionis_filatelijoje13*Neženklintas vokas. „M. K. Č“. Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 160x114 mm *
ciurlionis_filatelijoje14*Pašto ženklas. „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“. „Kapinės“ 1909. Nominalas 0.40 Lt. Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 30x37 mm *
ciurlionis_filatelijoje15*Pašto ženklas. „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“. „Auka“ 1909. Nominalas 0.40 Lt. Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 30x37 mm *
ciurlionis_filatelijoje16*Pirmos dienos vokas. „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“.  Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 160x114 mm*
ciurlionis_filatelijoje17*Neženklintas vokas. „M. K. Čiurlionis“. Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 160x114 mm*
ciurlionis_filatelijoje18*Kartmaksimumas. „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“. „Kapinės“. 1909. Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 104x149 mm *
ciurlionis_filatelijoje19*Kartmaksimumas. „M. K. ČIURLIONIO (1875–1911) KŪRYBA“.  „Auka“. 1909. Lietuva, 1996 m. Dail. K. Katkus. Dydis 104x149 mm*
ciurlionis_filatelijoje20*Atvirukas. Suvenyrinis. Pagal M. K. Čiurlionio paveikslą „Kapinės". 1909.  Lietuva, 1996 m. Dail. A. Jonušas. Dydis 148x105 mm*
ciurlionis_filatelijoje21*Atvirukas. Suvenyrinis. Pagal M. K. Čiurlionio paveikslą „Auka“. 1909. Lietuva, 1996 m. Dail. A. Jonušas. Dydis 148x105 mm*
ciurlionis_filatelijoje22*Atvirukas. Suvenyrinis. Pagal M. K. Čiurlionio paveikslą „Kapinės“. 1909. Lietuva, 1996 m. Dail. A. Jonušas. Dydis 162x90 mm*
ciurlionis_filatelijoje23*Atvirukas. Suvenyrinis. Pagal M. K. Čiurlionio paveikslą „Auka“. 1909. Lietuva, 1996 m. Dail. A. Jonušas. Dydis 162x91 mm*
ciurlionis_filatelijoje24*Pašto ženklas. Blokas „M. K. ČIURLIONIO 125-OSIOS GIMIMO METINĖS“. M. K. ČIURLIONIS. Pilies pasaka. 1909 m. Nominalas 4 Lt. Lietuva, 2000 m. Dail. V. Jasanauskas. Dydis 58x56 mm *
ciurlionis_filatelijoje25*Pirmos dienos vokas „M. K. ČIURLIONIO 125-OSIOS GIMIMO METINĖS“. Lietuva, 2000 m. Dail. V. Jasanauskas. Dydis 114x162 mm*
ciurlionis_filatelijoje26*Suvenyrinis lapas. „M. K. ČIURLIONIO 125-OSIOS GIMIMO METINĖS“. Lietuva, 2000 m. Dail. V. Jasanauskas. Dydis 110x155 mm*
ciurlionis_filatelijoje27*Suvenyrinis lapas. „M. K. ČIURLIONIO 125-OSIOS GIMIMO METINĖS“. Lietuva, 2000 m. Dail. V. Jasanauskas. Dydis 110x155 mm*
ciurlionis_filatelijoje28*Neženklintas vokas. „Dailininkas ir kompozitorius M. K. Čiurlionis“. Lietuva, 2000 m. Dail. V. Jasanauskas. Dydis 163x114 mm*
ciurlionis_filatelijoje29*Blokas „M. K. ČIURLIONIS“. M. K. ČIURLIONIS. JŪROS SONATA. 1908. ALLEGRO. Nominalas 2 Lt. M. K. ČIURLIONIS. JŪROS SONATA. 1908. ANDANTE. Nominalas 2 Lt. M. K. ČIURLIONIS. JŪROS SONATA. 1908. FINALE. Nominalas 2 Lt. Lietuva, 2005 m. Dail. V. Jasanauskas. Dydis 125x65 mm*
ciurlionis_filatelijoje30*Pirmos dienos vokas. „M. K. ČIURLIONIS“. Lietuva, 2005 m. Dail. V. Jasanauskas. Dydis 162x113 mm*
ciurlionis_filatelijoje31*Neženklintas vokas. „M. K. ČIURLIONIS“. Lietuva, 2005 m. Dail. V. Jasanauskas. Dydis 162x113 mm*
ciurlionis_filatelijoje32*Vokas. Suvenyrinis. „Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 80 metų“. Lietuva, 2001 m. Dail. G. Karpavičius. Suvenyrinio ženklo autorius dail. A. Šakalys. Dydis 113x162 mm*
ciurlionis_filatelijoje33*Vokas. Suvenyrinis. „M. K. Čiurlionio 125 m. Jubiliejus“. Čikaga, 2000 m. Išleido filatelijos draugija „Lietuva“. Dydis 164x92 mm *
ciurlionis_filatelijoje34*Vokas. Suvenyrinis. „Karalių pasaka. M. K. Čiurlionio gimimo šimtmetis“. Čikaga, 1975 m. Dail. A. Beleška. Dydis 164x92 mm*
ciurlionis_filatelijoje35*Suvenyrinis vokas. „M. K. Čiurlionis 120“. Lietuva, 1995 m. Dail. M. Jasilionytė. Dydis 159x110 mm *
ciurlionis_filatelijoje36*Suvenyrinis vokas. „M. K. Čiurlionis 120“. Lietuva, 1995 m. Dail. M. Jasilionytė. Dydis 159x110 mm *
ciurlionis_filatelijoje37*Suvenyrinis vokas. „M. K. Čiurlionis 120“. Lietuva, 1995 m. Dail. M. Jasilionytė. Dydis 159x110 mm *
ciurlionis_filatelijoje38*Suvenyrinis vokas. „M. K. Čiurlionio ir E. Grygo muzikos savaitė“. Lietuva, 1998 m. Išleido Kauno valstybinė filharmonija. Dydis 228x161 mm *
ciurlionis_filatelijoje39*Suvenyriniai pašto ženklai. Čikaga, 1957 m. Dail. Jonas Tričys. Išleido Čiurlionio dailės galerija atsidarymo proga. Dydis 28x35 mm *
ciurlionis_filatelijoje40*Suvenyriniai pašto ženklai. Čikaga, 1957 m. Dail. Jonas Tričys. Išleido Čiurlionio dailės galerija atsidarymo proga. Dydis 28x35 mm *
ciurlionis_filatelijoje41*Suvenyriniai vokai. Serija „Įžymūs Lietuvos žmonės“. Vokai skirti M. K. Čiurlioniui. Lietuva, 1996 m. Autorius A. Karaška. Dydis 167x115 mm*
ciurlionis_filatelijoje42*Suvenyriniai vokai. Serija „Įžymūs Lietuvos žmonės“. Vokai skirti M. K. Čiurlioniui. Lietuva, 1996 m. Autorius A. Karaška. Dydis 167x115 mm*
ciurlionis_filatelijoje43*Suvenyriniai vokai. Serija „Įžymūs Lietuvos žmonės“. Vokai skirti M. K. Čiurlioniui. Lietuva, 1996 m. Autorius A. Karaška. Dydis 167x115 mm*
ciurlionis_filatelijoje44*Suvenyriniai vokai. Serija „Įžymūs Lietuvos žmonės“. Vokai skirti M. K. Čiurlioniui. Lietuva, 1996 m. Autorius A. Karaška. Dydis 167x115 mm*
ciurlionis_filatelijoje45*Suvenyriniai vokai. Serija „Įžymūs Lietuvos žmonės“. Vokai skirti M. K. Čiurlioniui. Lietuva, 1996 m. Autorius A. Karaška. Dydis 167x115 mm*
ciurlionis_filatelijoje46*Suvenyriniai vokai. Serija „Įžymūs Lietuvos žmonės“. Vokai skirti M. K. Čiurlioniui. Lietuva, 1996 m. Autorius A. Karaška. Dydis 167x115 mm*
ciurlionis_filatelijoje47*Suvenyrinis vokas. Išleido Lenkijos M. K. Čiurlionio vardo kultūros-mokslo draugija. Dydis 160x114 mm
Virtuali paroda sukurta 2012 m. liepos 18 d.
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Atnaujinta 2016.09.13