EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Rinkinys
Ekspozicijos
Parodos
Edukaciniai užsiėmimai
Virtuali galerija
Istorijos fragmentai
  Renginių archyvas  
   


Edukacinė programa „Kaip skaito tėtis“. Išsamiau >


Virtuali paroda „Lietuvos švietimo istorijos muziejus“


Muziejaus rinkinių virtualios parodos. Žiūrėti >

 

Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Kaunas | Lietuvos švietimo istorijos muziejus

Kauno apskrities pedagoginis muziejusLietuvos švietimo istorijos muziejus

Kontaktai
Adresas: Vytauto pr. 52, LT-44237 Kaunas.
Tel. (8 ~ 37) 20 62 10.
Tel./ faksas (8 ~ 37) 20 79 36.
El. paštas: administracija[at]lsim.lt, muziejininkai[at]lsim.lt
http://www.lsim.lt  
Muziejus socialiniame tinklapyje „Facebook“
Direktorė – Živilė Jakaitė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 10.00–17.00 val.;
penktadieniais 10.00–15.45 val.
Administracija: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8.00–15.45 val.

Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 5 Lt (1,44 €);
ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams (pateikus tai įrodantį dokumentą) – 3 Lt (0,86 €).
Į muziejų įleidžiami nemokamai: muziejininkai, ICOM nariai, vaikai iš vaikų globos namų, neįgalieji (pateikę patvirtinantį dokumentą).
Kitų paslaugų kainos >

Ekskursijos kaina:
grupei iki 20 žmonių – 30 Lt (8,69 €);
Ekskursijos užsakomos telefonu (8 ~ 37) 20 62 10.

Edukacinio užsiėmimo kaina:
grupei iki 20 žmonių – 40 Lt (11,58 €);
Edukacijos užsakomos telefonu (8 ~ 37) 20 62 10.

Rinkinys
Muziejaus saugyklose sukaupta daugiau kaip 50 000 eksponatų, atspindinčių ilgaamžę Lietuvos švietimo istoriją.

Ekspozicijos

Ekspozicija „Iš amžių glūdumos į mus
Ekspozicija supažindina visuomenę su švietimo raida Lietuvoje nuo valstybės kūrimosi pradžios XIII a. iki 1990 m. Siekiama parodyti, kuo unikalus Lietuvos mokyklos nueitas kelias, kartu akcentuojant, kad švietimas Lietuvoje vystėsi ant bendrų visai krikščioniškajai Europai pamatų.
Trijose naujosios ekspozicijos salėse greta pedagogikos istorijos atskleidžiama ir istorinė muziejinių vertybių eksponavimo metodų kaita. Čia galima aptikti ir tradicines vitrinas, ir mokyklų iliustracijas-maketus, interaktyvius baldus, originalias vaizdo projekcijas, kai kuriuos eksponatus lankytojai gali liesti. Kiekvienoje iš atskiriems mokyklos raidos etapams skirtų salių, pasitelkiant apšvietimą, spalvas, skirtingas medžiagas sukurta atskirų epochų dvasią spinduliuojanti atmosfera.

Ekspozicijos fragmentasSeniausiojo laikotarpio salėje (XIII–XIX a.) atkuriamas krikščioniškos Europos švietimo patirties paplitimo Lietuvoje kelias, kartu pabrėžiant jėzuitų ordino, reformacijos sąjūdžio, Vilniaus universiteto įtaką Lietuvos švietimo formavimuisi.
Rodoma, kaip XIX a. carinė Rusija siekė paversti mokyklą lietuvių rusifikacijos įrankiu ir lietuvių nacionalinės mokyklos pirmųjų puoselėtojų S. Daukanto, M. Valančiaus veikla. Ypatingas dėmesys skiriamas slaptajai (daraktorinei) mokyklai kaip tautinio atgimimo apraiškai.
Čia pateikiama per 60 autentiškų eksponatų: XVIII–XIX a. lituanistinė literatūra, vadovėliai, mokinių sąsiuviniai, mokyklinis varpelis, rašalinės ir kiti mokykliniai daiktai; demonstruojamas slaptosios mokyklos maketas.

Ekspozicijos fragmentasSalėje „Švietimas Lietuvoje 1904–1940 m.“ eksponuojami XX a. pr. nacionalinės mokyklos kūrimosi laikotarpį iliustruojantys dokumentai, fotonuotraukos, pirmųjų švietimo draugijų veiklos nuostatai ir reti vadovėliai.
1918–1940 m. nepriklausomoje Lietuvoje buvo sukurta ir veikė demokratiniais pamatais grįsta švietimo sistema. Kiekvieną iš jos grandžių – ikimokyklinį ugdymą, pradinį, vidurinį, aukštąjį mokslą – pristato atskiri ekspozicijos stendai. Lankytojus sudomins turtinga ir gausi to meto mokymo priemonių kolekcija. Įdomus ekspozicijos akcentas – pradinės mokyklos klasės iliustracija – maketas. Iš viso salėje demonstruojama per 300 autentiškų eksponatų.

Ekspozicijos fragmentasSalėje, skirtoje Lietuvos ir išeivijos švietimo raidai 1940–1990 m., apžvelgiama XX a. vid. politinių įvykių išblaškytos lietuvių tautos mokyklos istorija. Čia eksponuojami unikalūs XX a. 5–9 deš. sovietinės švietimo sistemos dokumentai, politiškai ideologizuota mokomoji literatūra, moksleivių mokykliniai daiktai (sąsiuviniai, pažymėjimai, rankinės, uniformos ir kt., atskirų dalykų mokymo priemonės; ištremtųjų pedagogų ir moksleivių asmeniniai daiktai, mokslo tremtyje pažymėjimai; pogrindinė Lietuvos spauda. Išeivijos švietimą pristato tautinių mokyklų fotografinė ir dokumentinė medžiaga, vadovėliai, periodiniai leidiniai, Montessori vaikų mokyklėlės Čikagoje daiktai. Autentiški eksponatai (360 vnt.) ir apžvalginė medžiaga pateikiami netradiciniu būdu.

Ekspozicija atidaryta 2006 m. rugpjūčio 29 d.
Ekspoziciją parengė muziejininkai: J. Jagminienė, E. Kazlauskas, G. Mackevičiūtė.
Ekspozicijos dizaino autorė S. Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų sistemos“).
Ekspoziciją įrengė UAB „Baldų sistemos“.

Ekspozicija „Senosios gamtos mokslų vaizdinės mokymo priemonės.  XX a. p. p.“
Atnaujintoje ekspozicijoje pristatomos senosios gamtos vaizdinės mokymo priemonės: plakatai, muliažai, maketai, herbariumai. Didžioji ekspozicijos dalis skirta temoms: ŽMOGUS (anatomija ir pirmoji pagalba susižalojus) ir BIOLOGIJA (botanika: augmenija ir augalo sandara; zoologija: vabzdžiai ir paukščiai; vanduo: žuvys ir kiti vandens gyviai). Dalis ekspozicijos skirta GEOLOGIJAI ir su ja glaudžiai susijusiai biologijos šakai PALEONTOLOGIJAI (pristatoma kolekcionierių E. Golyškino ir J. Radavičiaus surinkta ir muziejui padovanota mineralų, fosilijų ir akmenų kolekcija).

Per mokymo priemones atsiskleidžia gamtos mokslų studijų turinys, svarbiausios gamtos pažinimo sferos, mokymo priemonių kaitos tendencijos.

Spalvingai ir patraukliai pateikiamos muziejinės vertybės sukuria savotišką realybės iliuziją, kuri leidžia geriau suvokti istorinį kultūrinį palikimą, pagilinti turimas ir įgyti naujas žinias, patirti teigiamas atradimo bei pažinimo emocijas.

Vinco Ruzgo memorialinis kambarys
2005 m., pažymint  115-ąsias V. Ruzgo gimimo metines, atidarytas muziejaus įkūrėjo Vinco Ruzgo memorialinis kambarys, kuriame eksponuojami jo darbai, asmeniniai daiktai bei nuotraukos.

Parodos
Muziejuje organizuojamos parodos švietimo istorijos, šiuolaikinio švietimo temomis bei parodos apie garsius Lietuvos mokytojus, Lietuvos ir užsienio mokyklas. Vyksta ir mokinių bei mokytojų kūrybos darbų parodos.

Ilgalaikė paroda „Iš tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno. Lietuvos inteligentai – vadovėlių mokykloms autoriai“. Parodoje  eksponuojami XX a. pradžios nacionalinės mokyklos kūrimosi laikotarpį iliustruojantys dokumentai, fotonuotraukos, gausi ir turtinga vadovėlių mokykloms kolekcija, mokymo priemonės.

Ilgalaikė paroda „XVII–XX a. švietėjai dailėje“.
Parodoje eksponuojama 18 meno kūrinių iš muziejaus fondų. Lankytojai supažindinami su žymių XVII–XX a. švietėjų portretų kolekcija. Portretai nutapyti  žinomų lietuvių  dailininkų – L. Kazoko, D. Tarabildienės, M. Ostrausko, A. Mikelėno, R. V. Katiliūtės, V. Juškienės, J. Banaičio. Parodą papildo skulptorių R. Antinio, V. Žuklio ir A. Aleksandravičiaus sukurti biustai

Virtuali galerija
Galerijos peržiūros metuMuziejuje lankytojams daugėja interaktyvios veiklos. 2006 m. įrengtoje vienoje moderniausių Lietuvoje muziejinių ekspozicijų – naujovė. Įdiegta informatyvi virtuali galerija. Autorės muziejininkės Jūratė Jagminienė ir Gabija Mackevičiūtė siekė įamžinti švietimo istorijos ir kultūros paveldą bei pateikti istorinius faktus sparčiai modernėjančiai visuomenei patrauklesniais būdais – informacinėmis technologijomis. Nuo šiol muziejaus lankytojas gali ne tik susipažinti su ekspozicijoje vaizdžiai pristatoma Lietuvos švietimo istorija XIV–XX a., bet ir pasinerti į patraukliai pateiktos galerijos informacines platumas. Atskiromis temomis ir potemėmis lankytojui siūloma išsamiai peržvelgti dokumentinę, periodinę, literatūrinę, kitą muziejinę medžiagą iš muziejaus fondų, naudotą kuriant ekspoziciją iš „Amžių glūdumos į mus“, bei susipažinti su nauja, skaitmeniniu būdu nuosekliai papildoma, iš muziejaus svečių gaunama originalia medžiaga.

Istorijos fragmentai
Vieną seniausių muziejų nepriklausomoje Lietuvoje 1922 m. įkūrė Kauno miesto savivaldybė. Jo įkūrimo iniciatoriumi ir ilgamečiu vadovu buvo žymus pedagogas, vadovėlių autorius, visuomenės veikėjas Vincas Ruzgas (1890–1972). Nuo 1922 iki 1940 m. V. Ruzgo pastangomis muziejus tapo ne tik pedagogų kvalifikacijos kėlimo, jaunuomenės ugdymo, bet ir vienu iš to meto Kauno kultūrinio gyvenimo centrų.

II-ojo pasaulinio karo metais muziejus buvo uždarytas, o pokario laikotarpiu eksponatai buvo saugomi Kauno Švietimo skyriaus patalpose. 1958 m. muziejus pavadinamas Respublikiniu pedagoginiu muziejumi, o jo eksponatai vėl tampa prieinami lankytojams. 1980 m. atidaroma ekspozicija, kurioje pirmą kartą nuosekliai apžvelgta švietimo raida Lietuvoje. 2002 m., pasikeitus steigėjui, muziejus pervadintas Kauno apskrities pedagoginiu muziejumi. Per 84 savo gyvavimo metus muziejus net 9 kartus keitė patalpas. Be V. Ruzgo, jam vadovavo B. Šukvietis ir J. Bielskis. 
Nuo 2010 m. liepos 1 d. muziejaus savininko teisės ir pareigos perduodamos Kultūros ministerijai.
2010 m. pavadintas Lietuvos švietimo istorijos muziejumi.  

Nuotraukos iš Lietuvos švietimo istorijos muziejaus archyvo

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.06.25
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute