EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Muziejaus skyriai
Istorijos fragmentai
Kitos žinios
   


Kaišiadorių muziejaus leidiniai Vilniaus knygų mugėje – 2012. Žiūrėti >


Nuo 2011 09 24
Brazauskų namuose-muziejuje: nauja ekspozicija ir paroda „Gyvenimo akimirkos“


Lietuvos integrali muziejų
informacinė sistema (LIMIS)
XVII–XIX a. knygos (Kaišiadorių muziejaus rinkinys)
XVII–XIX a. knygos (Kaišiadorių muziejaus rinkinys)
Akmeniniai kirviai. KšM 23 - 33, KšM 337 - 339. O. Lukoševičiaus nuotrauka
Akmeniniai kirviai. KšM 23 - 33, KšM 337 - 339. O. Lukoševičiaus nuotrauka
Daiktai iš prof. V. Ruokio memorialinio rinkinio. O. Lukoševičiaus nuotrauka
Daiktai iš prof. V. Ruokio memorialinio rinkinio. O. Lukoševičiaus nuotrauka
Dėklas pustyklei XX a. pr. KšM 358. A. Petrašiūno nuotrauka
Dėklas pustyklei XX a. pr. KšM 358. A. Petrašiūno nuotrauka

J. Aisčio ekspozicija
Brazauskų namai-muziejus
Brazauskų namai-muziejus

kaišiadorių muziejus

Kontaktai
Adresas: Gedimino g. 85, LT-56144, Kaišiadorys.
Direktoriaus tel. (8 ~ 346) 51 192.
Muziejininkų tel. (8 ~ 346) 54 161.
El. paštas: verdasa[at]takas.lt
www.kaisiadoriumuziejus.lt/index.php
Direktorius – Olijardas Lukoševičius.
Vaizdo įrašai tinkle „YouTube“

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
muziejaus administracijos darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 8–17 val.

Rinkinys
Muziejuje kaupiami ir saugomi archeologiniai, istoriniai, etnografiniai, dailės ir gamtos eksponatai.
Gausiausias yra istorinio skyriaus rinkinys. Jame saugomi reti leidiniai, tarpukario Lietuvos vadovėliai, maldaknygės, banknotai, monetos, medaliai, fotografijos, negatyvai ant stiklo, tremtinių daiktai ir kt.
Gausus ir įvairus prof. V. Ruokio (1885–1971) memorialinių daiktų rinkinys: rašomoji mašinėlė, knygos, dokumentai, nuotraukos, uolienos, kristalai ir akmenys.
Archeologijos skyriuje saugomi radiniai iš seniausios Kaišiadorių rajone Kalvių akmens amžiaus gyvenvietės, pavieniai radiniai iš įvairių rajono vietų, akmeniniai kirvukai, dirbiniai iš geležies, keramikos šukės ir kt. Nuo 1999 metų į muziejų perduodama Paparčių buvusio dominikonų vienuolyno archeologinių tyrimų medžiaga.
Kaupiami ir etnografiniai eksponatai: audiniai, puodynės, žibalinės lempos, rateliai, verpstės, krepšiai, skrynios, spintos.
Dailės skyriuje – XIX a. pab. – XX a. pradžios ikonų rinkinys. Taip pat kaupiami šiuolaikinių tautodailininkų ir rofesionalių Kaišiadorių rajono dailininkų kūriniai. Nemažai eksponatų saugomi depozito teisėmis. Daugumą jų sudaro liturginės tekstilės eksponatai: arnotai, kapos, stulos, veliumai ir kt.
Gamtos skyriuje saugoma mineralų kolekcija.

Ekspozicija
Ekspozicija neįrengta, nes nėra ekspozicijai skirtų patalpų.

Parodos
Rengiamos laikinos proginės ir virtualios parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Muziejus rengia ir platina knygas bei kitus leidinius.

Muziejaus skyriai

Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio skyrius
Adresas: J. Aisčio g. 1, Rumšiškės, LT-56335, Kaišiadorių rajonas.
Tel./faksas (8 ~ 346) 47 611.
El. paštas: verdasa[at]takas.lt
Išsamiau >

Brazauskų namai-muziejus
Adresas: J. Biliūno g. 26, LT-56121, Kaišiadorys.
Mob. tel. 8 608 04 135.
El. paštas asta.sabonyte[at]gmail.com
Išsamiau >

Istorijos fragmentai
Muziejus Kaišiadoryse pradėtas kurti ~1927 m., kai kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas parapijos salėje įrengė senienų parodą. Idėja įkurti muziejų palaikyta ir 1962 m., įsteigus Lietuvos kraštotyros draugijos Kaišiadorių skyrių. Draugijos steigiamajame susirinkime buvo iškeltas uždavinys įkurti kraštotyros muziejų. Tuo tikslu pradėti rinkti senoviniai daiktai, tačiau muziejus nebuvo įkurtas ir šie eksponatai neišliko. Muziejų įkurti vėl pabandyta iš karto po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1991 metais. Muziejus formaliai egzistavo 2 metus, o po to reorganizuotas į Etninės kultūros centrą. Kaišiadorių muziejus įsteigtas rajono Tarybos sprendimu 1998 m. gegužės 27 d. ir veikti pradėjo tų pačių metų rugsėjo 28 d. Šiuo metu muziejus ekspozicijos dar neturi.

Kitos žinios
Kaišiadorių muziejus – savivaldybės kultūros įstaiga, kaupianti, sauganti, tyrinėjanti ir populiarinanti Kaišiadorių miesto ir rajono kultūros istoriją bei gamtą atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius.

Renginių archyvas
[2012 09 04 – 2012 10 02] Muziejus dalyvavo savivaldybių muziejų parodų mugėje. Išsamiau >

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2014.03.14
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute