EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicija
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
J. Aisčio biografija
Istorijos fragmentai
Kitos žinios
   


Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Kaišiadorių r. | Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio skyrius

Rumšiškių seniūnijos pastatas, kurio patalpose įsikūręs Jono Aisčio muziejus. Paminklas J. Aisčiui pastatytas 1994 m.  (autorius V. Žuklys). Nuotrauka Zenono Baltrušio.kaišiadorių muziejaus jono aisčio skyrius

Kontaktai
Adresas: J. Aisčio g. 1, Rumšiškės, LT-56335, Kaišiadorių rajonas.
Tel./faksas (8 ~ 346) 47 611.
El. paštas: verdasa[at]takas.lt
Vedėja – Gražina Meilutienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 8–17 val.

Papildomos paslaugos
Ekskursijos užsakomos iš anksto tel.: (8 ~ 346) 47 611, (8 ~ 346) 47 584.

Rinkinys
Muziejuje kaupiama daiktinė, pasakojamoji ir vaizdinė medžiaga apie poetą Joną Aistį (1904–1973), jo gimines, draugus, pažįstamus, Rumšiškių miestelį.

Ekspozicija
Ekspozicijoje – J. Aisčio gyvenimas ir kūryba – gyvenimas Rumšiškėse, mokslas Kauno „Aušros“ gimnazijoje, studijos Kauno Vytauto Didžiojo universitete, laikotarpis iki II-ojo pasaulinio karo, karo metai, gyvenimas JAV, J. Aisčio kūryba Lietuvoje ir kitose šalyse.

Parodos
Muziejuje rengiamos dailės, liaudies meno, kraštotyros, literatūros ir kitokio pobūdžio parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Bendri muziejaus ir Kaišiadorių rajono Švietimo ir kultūros skyriaus kultūriniai projektai.
Bendri muziejaus ir Kaišiadorių rajono mokyklų švietimo ir kultūros projektai.
Atvirų pamokų vedimas.
Literatūrinių-muzikinių vakarų rengimas.
Žymių krašto žmonių paminėjimų rengimas.

J. Aisčio biografija
Jonas Aistis. Iliustracija iš bukleto „Rumšiškių Jono Aisčio muziejus“Jonas Aleksandravičius (J. Aistis) gimė 1904 m. liepos 7 d. Kampiškėse, Kauno rajone.
1907–1913 m. augo Rumšiškėse. Čia baigė ir pradžios mokyklą.
1919–1927 m. mokėsi „Aušros“ gimnazijoje Kaune.
1927 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą.
1936–1940 m. literatūros studijas tęsė Grenoblio universitete Prancūzijoje, kur 1944 m. gavo filosofijos daktaro laipsnį.
1944–1946 m. dirbo Nicos archyvuose ir Paryžiaus valstybinėje bibliotekoje.
1946 m. atvyko į JAV, Marianapolio kolegijoje dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą.
1952–1958 m. dirbo Laisvosios Europos radijo lietuvių skyriuje Niujorke.
Nuo 1958 m. dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone.
Poeto slapyvardžiai: Jonas Kossu-Aleksandravičius bei Jonas Kuosa Aleksandriškis.
Gyvendamas JAV, dažniausiai naudojo Jono Aisčio slapyvardį, kuris nuo 1952 m. tapo jo oficialiąja pavarde.
Mirė poetas 1973 m. Vašingtone.
Lietuvoje išspausdinti šie jo eilėraščių rinkiniai: „Eilėraščiai“ (1932), „Imago mortis“ (1934), „Intymios giesmės“ (1935), „Užgesę chimeros akys“ (1937), rinktinė „Poezija“ (1940) bei publicistikos straipsnių rinkinys „Dievai ir smūtkeliai“ (1935).
Išeivijoje išleista:
Poezijos knygos „Be tėvynės brangios“ (1942), „Nemuno ilgesys“ (1947), „Sesuo buitis“ (1951), „Kristaliniam karste“ (1957), rinktinė „Pilnatis“ (1948), atsiminimų knyga „Apie laiką ir žmones“ (1954), eseistikos rinkinys „Milfordo gatvės elegijos“ (1969).
Po mirties išleisti Jono Aisčio „Raštai“ (poezija, t. 1, 1998; eseistika, t. 2, 1993).
Lietuvoje išspausdintos jo rinktinės „Katarsis“ (1988), „Daina graudyn ir įstabyn“ (1991), prozos raštų rinktinė „Milfordo gatvės elegijos“ (1991).

Istorijos fragmentai
J. Aisčio klasės suolo draugo sūnus V. A. Markevičius ėmėsi iniciatyvos kurti J. Aisčio muziejų.
Prie muziejaus įkūrimo prisidėjo m. dr. E. J. Morkūnas, dizaineris R. Aranauskas, Maironio lietuvių literatūros muziejaus muziejininkė R. Mažulėlienė.
Daug eksponatų muziejui padovanojo poeto seserys V. Kudrevičienė, M. Šlemkienė, E. ir M. Aleksandravičiūtės, sūnėnai Justinas ir Juozas Aleksandravičiai ir kt. Poeto žmona Aldona iš Amerikos atsiuntė poeto asmeninių daiktų, knygų.
Muziejus atidarytas 1997 m. liepos 12 d.

Kitos žinios
Muziejus lankytojams atidarytas 1997 m. liepos 12 d.
Steigėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybė.
Nuo 2005 m. muziejus priklauso Kaišiadorių muziejui.

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2012.01.05
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute