EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
M. Slančiausko biografija
Istorijos fragmentai
   


Muziejai | Lietuvoje | Miestuose ir rajonuose | Joniškis | Mato Jono Slančiausko muziejus-sodyba

Mato Jono Slančiausko muziejus-sodybamato slančiausko muziejus-sodyba

Kontaktai
Adresas: Reibinių k., LT–84379, Skaistgirio sen., Joniškio r.
Tel.: (8 ~ 426) 52 492.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
gegužės 15 d. – rugsėjo 10 d.:
kiekvieną savaitės antradienį nuo 9.00 iki 16.00 val.M.Slančiauskas (viduryje) su bendražygiais. Fotoatvirukas, fotografas nenurodytas
Dėl muziejaus lankymo kitu laiku tartis telefonu.

Bilieto kaina:
įėjimas nemokamas.

Ekskursijos kaina: 8–16 Lt.

M. Slančiausko biografija
1850 m. vasario 21 d. gimė Trumpaičių sodžiuje, Gruzdžių valsčiuje, Šiaulių apskrityje;
1855 m. tėvas pradėjo mokyti iš lenkiško elementoriaus;
1857 m. mokėsi Rudiškių špitolėje pas vargonininką;
1865 m. pradėjo mokytis amato pas siuvėją;
1866 m. pradėjo užrašinėti „nuo moterėlių girdėdamas, visokius vaistus ir gydymus“;
M. Slančiausko daryto rūbų brėžinio kopija (saugoma Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje)1876 m. vedė Barborą Čepulytę;
1883 m. pradėjo rašyti į „Aušrą“, rinkti tautosaką;
1889 m. įkurta „Atgajos“ draugija, kurios vienas iš aktyviausių narių ir įkūrėjų buvo Matas Slančiauskas;
1891 m. pradėjo rašyti į Amerikos spaudą; mirė Mato Slančiausko žmona Barbora;
1895 m. žandarams susekus, panaikinta „Atgajos“ draugija;
1895 m. rugsėjo 18 d. Matas Slančiauskas buvo žandarų suimtas. Šiaulių kalėjime išbuvo vienerius metus ir dvylika dienų;
1896 m. trejiems metams ištremtas į Rygą;
1899 m. vedė Oną Zalogytę ir apsigyveno jos tėviškėje Reibinių kaime;
1890–1905 m. užrašė 633 „visokius niektikius ir burtus“;
1903 m. sudarytas žodynlis, kuriame surašyti keli šimtai žymių vardų ir tarptautinių žodžių su lietuviškais atitikmenimis;
1904 m. persekiojamas žandarų slapstėsi miške;
1900–1905 m. nemaža jo straipsnių išspausdinta „Skarde“, „Žarijoje“, „Ūkininke“ ir kt.
1905–1907 m. revoliucijos pakilimo laikotarpiu kūrė eiles, kviečiantis darbo žmones vienytis ir kovoti už laisvę;
M. Slaniausko piešinio apie knygnešius kopija (saugoma Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje) 1907 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Mokslo draugija išrinko M. Slančiauską nariu bendradarbiu;
1908–1909 m. rinko tautosaką Joniškio apylinkėse;
1921 m. parašė autobiografiją;
1923 m. surinkta tautosaka išleista J. Basanavičiaus tautosakos rinkiniuose, tęstiniuose leidiniuose;
1924 m. kovo 11 d. mirė, palaidotas Rudiškių kapinėse.

Istorijos fragmentai
Sumanymas atidaryti muziejų tautosakininko M. Slančiausko sodyboje kilo Atgimimo laikotarpiu. Šiauliečio kraštotyrininko entuziasto B. Vengrio pastangomis apleista sodyba buvo suremontuota „Pergalės“ kolūkio (pirmininkas J. Lingis) lėšomis. Muziejaus kūrimas truko 6 metus. Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja O. Seliūgina parengė laikiną ekspoziciją. 1989 m. gegužės 13 d. įvyko iškilmingas muziejaus atidarymas.
1998 m. Joniškio rajono savivaldybės mero potvarkiu muziejus buvo perduotas Joniškio istorijos ir kultūros muziejui.
1999 m. muziejaus ekspozicija atnaujinta. Eksponuojami M. Slančiausko ir švietėjiškos „Atgajos“ draugijos veiklos istoriją liudijantys daiktai, nuotraukos, spaudiniai, dokumentų, rankraščių kopijos.
Joniškio krašto aukštaičių etnografinė ekspozicija.

Nuotraukos iš Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus rinkinių

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.18
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute