EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
   

 

 

Muziejininkams | Organizacijos | Muziejų taryba | Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas

lietuvos kultūros ministro įsakymas dėl muziejų tarybos sudarymo
2003 m. gruodžio 2 d. Nr. IV. - 449 Nr.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 53 - 1292; 2003, Nr. 59 - 2638) 5 straipsniu bei Muziejų tarybos nuostatų (Žin., 2003, Nr. 106 - 4763) 7 ir 15 punktais,

1. Sudarau šios sudėties Muziejų tarybą:
Arūnas Astramskas – Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos valdybos narys, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius;
Raimundas Balza – Lietuvos muziejų asociacijos pirmininko pavaduotojas, Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus direktorius;
Romualdas Budrys – Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas, Lietuvos dailės muziejaus direktorius;
Osvaldas Daugelis – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius;
Jonas Genys – Lietuvos muziejų asociacijos narys, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius;
Audronė Glosienė – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė;
Vida Kanapkienė – Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos pirmininkė, Kretingos muziejaus direktorė;
Birutė Kulnytė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė;
Vidmantas Laurinavičius – Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus valdybos narys, Lietuvos banko muziejaus direktorius;
Viktoras Liutkus – menotyrininkas, galerijos ,,Maldis“ direktorius;
Virgilijus Poviliūnas – Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos skyriaus valdybos narys, Trakų istorijos muziejaus direktorius;

2. Skiriu Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyresniąją specialistę Ireną Bogušienę Muziejų tarybos sekretore.

Kultūros ministrė                                                                                            Roma Žakaitienė

Dalintis:

 

Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2012.01.06
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute