EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
   

 

 

MUZIEJŲ tarybos posėdis
2004 m. kovo 4 d.

SVARSTYTA:

1. Nacionalinių, respublikinių ir apskričių muziejų plėtotės strategija, muziejų tinklo perspektyvos.
Tarybos nariai buvo tos nuomonės, kad siekiant formuoti nacionalinę muziejų plėtotės strategiją bei optimizuoti muziejų tinklą, pirmiausia būtina atlikti išsamius dabartinės muziejų situacijos tyrimus.
NUTARTA:
1. Muziejų tarybai kreiptis į Kultūros ministeriją dėl muziejų dabartinės situacijos analizės finansavimo, kurią galėtų atlikti įsteigtas Lietuvos muziejų informacijos centras.
2. Muziejų tarybai kreiptis į Kultūros ministeriją dėl Lietuvos muziejų informacijos centro įsteigimo Lietuvos muziejų asociacijos bazėje.

2. Lietuvos technikos muziejaus įsteigimo galimybės.
Posėdžio svečiai (SĮ ,,Vilniaus planas” vyr. architektas D.Ruseckas ir architektė R.Druskienė, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vyr. specialistė A.Kiškūnienė, Lietuvos energetikos muziejaus direktorius V. Šaduikis) išsamiai pristatė Lietuvos technikos muziejaus įdėją. Jos esmė - Lietuvos energetikos muziejaus išplėtimas iki Lietuvos technikos muziejaus bei muziejų, turinčių techninio paveldo ekspozicijas, apjungimas, suformuojant specialų turizmo tinklą.
NUTARTA:
1. Pritarti Lietuvos energetikos muziejaus reorganizavimui į Lietuvos technikos muziejų.
2. Pritarti Valstybinės paminklosaugos komisijos siūlymui (2004 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. N-1) Lietuvos ūkio ministerijai tapti Lietuvos technikos muziejaus steigėja.
3. Reorganizavus muziejų, prašyti steigėjų pateikti Lietuvos technikos muziejaus veiklos koncepciją.

3. Rytų Azijos muziejaus įsteigimo galimybės.
Muziejų taryba pateikė savo vertinimus dėl įžymaus Lietuvos keliautojo, fotografo Pauliaus Normanto siūlymo įsteigti Rytų Azijos meno muziejų Vilniuje.
NUTARTA:
Pritarti Pauliaus Normanto iniciatyvai įsteigti Rytų Azijos meno muziejų ir siūlyti įstatymo nustatyta tvarka tai įgyvendinti.

4. Šilalės krašto muziejaus problema.
Nagrinėtas Kultūros ministerijos gautas Šilalės rajono visuomeninių organizacijų kreipimasis dėl susiklosčiusios situacijos Šilalės krašto muziejuje, akcentuojant muziejaus statuso nebuvimą ir iš to kylančias eksponatų apsaugos ir kt. problemas.
NUTARTA:
1. Muziejų tarybai kreiptis į kultūros ministrę ir prašyti sudaryti komisiją, kuri įvertintų Šilalės krašto muziejuje susiklosčiusią situaciją bei parengtų rekomendacijas dėl muziejaus perspektyvų.
2. Muziejų taryba į Komisiją siūlytų: R.Balzą, J. Genį, V.Kanapkienę, V.Poviliūną.

5. Tremties ir Rezistencijos muziejaus įsteigimo galimybės.
Kalbėta apie rezistencijos, tremties, okupacijos temoms skirtų visuomeninių organizacijų muziejų būklę. Problema ta, jog sparčiai kūręsi Atgimimo laikotapiu, šiandien šie muziejai atsidūrė keblioje situacijoje, nes steigėjai nebegali jų išlaikyti. Svarstytas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prašymas dėl šios visuomeninės organizacijos įsteigto Tremties ir rezistencijos muziejaus perėmimo į valstybės globą bei finansinės paramos.
NUTARTA:
Siekiant užtikrinti surinktos medžiagos apsaugą, siūlyti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai perduoti Tremties ir rezistencijos muziejaus eksponatus bei archyvą valstybiniam muziejui.

6. Dalyvavimo Europos muziejų akcijoje „Muziejų pavasaris“ galimybės.
Svarstytas Prancūzijos kultūros ir komunikacijos ministerijos kvietimas prisijungti Lietuvos muziejams prie Europos muziejų akcijos „Muziejų pavasaris“.
Tarybos nariai pritarė šiai idėjai.
NUTARTA:
Pritarti „Muziejų pavasario“ idėjai ir siūlyti Lietuvos muziejams prisijungti prie minėtos akcijos. Informaciją paskelbti internete: Kultūros ministerijos tinklalapyje www.lrkm.lt bei Muziejų portale „Lietuvos muziejai“.

7. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus koncepcija.
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus direktoriaus pavaduotoja O. Biveinienė pristatė M. Zingerio ir E. Zingerio parengtą Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus koncepcinį-teminį ekspozicijos planą „Vilnius – dingusi Šiaurės Jeruzalė“.
Tarybos nariai iš esmės jam pritar��.
NUTARTA:
Pritarti pateiktam Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus koncepciniam-teminiam ekspozicijos planui „Vilnius – dingusi Šiaurės Jeruzalė“, atsižvelgiant į pateiktas pastabas bei pasiūlymus.

8. Muziejų naujų statutų rengimo aktualijos.
NUTARTA:
Pasiūlyti Kultūros ministerijai teikti metodinę pagalbą savivaldybių muziejams, rengiant naujus statutus.

P. S. Du numatytus darbotvarkėje klausimus, t. y. Muziejininkų atestavimo nuostatų aptarimą bei Kultūros ministerijai pavaldžių muziejų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo aptarimą, nutarta atidėti kitam Muziejų tarybos posėdžiui, kai šie klausimai jau bus apvarstyti Lietuvos muziejų asociacijos Vadybos sekcijoje (kovo 17 d. posėdyje).

Dalintis:

 

Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2012.01.06
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute