EN / DE / FR / RU 
  Paieška 
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
   
     

 

teisės aktai

Paveldosauginiai ir kiti aktualūs paveldosaugai galiojantys norminiai teisės aktai »»» 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 163-7739) »»» Pakeitimas (Žin., 2013, Nr. 11-509) »»»  

Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236) »»»
Pakeitimas (Žin., 2005, Nr. 139-5008) »»» 
(Muziejams ir kai kurioms kitoms įstaigoms Įstatymas ir Nutarimas netaikomas (žr.  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) 1 skyrių)

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53–1292)  »»»

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4, 5, 7, 9, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (TAR, 2014-01-02, Nr. 7) »»» 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104–2322) »»» Pakeitimas (aktualus nuo 2010 04 01) »»»

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54–1492) »»»

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71–1706) »»»

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63–1479) »»»

Elektroninių ryšių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 69–2382) »»»

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 142–7261) »»»

Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 65–2380) »»» 
Pakeitimas (Žin., 2012, Nr. 136–6953; aktualus nuo 2013 01 01) »»»

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50–1598) »»»

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2, 17 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo VII skyriumi įstatymas (TAR, 2014-12-31, Nr. 21223) »»» 

2005 m. Kultūros ministerijos kartu su Europos Sąjungos PHARE programos ekspertais parengta ir išplatinta muziejams ir bibliotekoms metodinė medžiaga „Muziejams ir bibliotekoms apie autorių teises ir gretutines teises“ »»»

 

Dalintis:

 

Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.08.15
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute