EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicijos
Parodos
Kultūrinė, šviečiamoji
veikla
Muziejaus padalinys
Istorijos fragmentai
Kitos žinios
  Renginių archyvas  
   


Nuo 2015 05 20 
Paroda „Mūsų krašto tautodailės raštai ir ženklai“ Išsamiau »


Birštono sakraliniame muziejuje eksponuojama mažiausia pasaulyje Biblija, dovanota JE Kaišiadorių vyskupui Juozui Matulaičiui. Išsamiau >

 

 

 

Birštono muziejusbirštono muziejus

Kontaktai
Adresas: Vytauto g. 9, LT-59211, Birštonas.
Tel.: (8 ~ 319) 65 605, (8 ~ 319) 65 606.
El. paštas: muziejus@birstonas.lt
http://www.birstonomuziejus.lt/
Direktorė – Vilijeta Šalomskienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
Antradieniais — penktadieniais 10–18 val.,
šeštadieniais 11–17 val., sekmadieniais 11–16 val.

Administracija: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–17 val.,
penktadieniais 8.00–16.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.  

Bilieto kaina:
įėjimas nemokamas.

Papildomos paslaugos
Ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai vedami tik iš anksto susitarus.
Apžvalginė ekskursija Birštone (2 val., su vadovu, be transporto išlaidų) – 40 Lt (11,58 €).
Ekskursija su gidu (iki 20 žmonių):
vaikams – 10 Lt (2,90 €),
suaugusiesiems – 20 Lt (5,79 €),
užsienio kalba – 30 Lt (8,69 €).
Kitų paslaugų kainos >

Rinkinys
Muziejaus rinkiniai yra grupuojami ir inventorizuojami pagal šias grupes:
BI (Birštono istorija). Daiktiniai eksponatai (archeologiniai, etnografiniai, buities daiktai, sanatorijų inventorius, asmenų, dirbusių Birštono kurorte, memorialiniai daiktai).
B-III. Istorinės fotografijos ir negatyvai.
B.S. Spauda, dokumentai, knygos, kiti spaudos, reklaminiai leidiniai, atvirukai, plakatai ir kt.
B.p.m. Įvairūs dokumentai, kurių būklė nėra gera, perfotografuotos nuotraukos iš kitų muziejų rinkinių, paskolintų iš privačių asmenų, įvairios reklamos apie renginius Birštone ir kt.

Ekspozicijos

Birštono miesto istorija nuo seniausiųjų laikų iki XIX a. vidurio
Rodomi II-III a. pr. Kr. akmeniniai, titnaginiai, archeologiniai radiniai iš Birštono apylinkių, pirmųjų rašytinių šaltinių apie Birštoną kopijos, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Kazimiero Jogailaičio nuotraukos (istoriniai šaltiniai nurodo, kad jie XV a. lankėsi Birštone buvusiame karališkame dvare). Šioje salėje taip pat eksponuojami žemdirbystės įrankiai, buities daiktai, amatininkų dirbiniai.

1) XIX-XX a. pr. kurorte naudota vonia; 2) medinis vamzdis, kuriuo tekėjo vanduo iš šaltinių į gydyklą; 3) purvo vežimėlisBirštono kurorto istorija
Ekspozicijoje pateikiamos pirmosios mineralinių šaltinių analizės, nurodomi pirmieji kurorto paminėjimai, eksponuojamos fotografijos, piešiniai, informacijos apie kurortą, išspausdintos XIX a. rusų ir lenkų spaudoje. Eksponuojami ir pirmieji vonių bei medinių vamzdžių, kuriais tekėjo mineralinis vanduo iš šaltinių į gydyklas pavyzdžiai, poilsiautojų buities daiktai. Vienas ekspozicijos stendas skirtas XIX a. Birštono pradinei mokyklai.

Birštono kurortas tarpukario metais
Eksponuojami dokumentai, jų kopijos, fotonuotraukos apie kurorto atkūrimą 1922–1924 m., jo vystymąsi tarpukariu.
Lankytojų dėmesį patraukia Birštone dirbusio stomatologo I. Šablausko autentiški darbo kabineto baldai, įrankiai ir kt., taip pat XX a. pradžioje tarp Kauno ir Birštono važinėjusi karieta, daktaro Jurgio Venckūno, kuris buvo gydymo purvu Lietuvoje pradininkas (1925 m.) memorialiniai daiktai, dokumentai, mokslo darbai. Šioje ekspozicijos dalyje rodoma medžiaga apie paskutinį (1933–1940) tarpukario kurorto direktorių, mokslininką Balį Matulionį bei didelį kurorto mylėtoją ir propaguotoją, rašytoją Juozą Tumą-Vaižgantą.
Viena ekspozicijos vitrina skirta 1935 m. Suvalkijos–Dzūkijos valstiečių streikui, prasidėjusiam prie Birštono.
Ekspozicijoje lankytojai gali pamatyti ir garsaus dailininko Mstislavo Dobužinskio pieštą „Birutės“ mineralinio vandens reklaminį plakatą bei kitus originalius eksponatus.

Birštono kurortas 1940–1965 m.
Eksponuojama medžiaga apie 1939 m. rudenį Birštone įkurtą lenkų internuotų kariškių stovyklą bei kurorto direktoriaus ir čia internuotų architektų bei inžinierių suburtą grupę Birštono kurorto išvystymo planui sukurti, rodoma dalis šio plano medžiagos. Ekspozicija pasakoja ir apie Lietuvos bei Birštono okupacijas nuo 1940 metų, gyvenimą Birštone II-ojo pasaulinio karo metais, gyventojų trėmimus.
Rodomi tremtinių asmeniniai daiktai, dokumentai, fotonuotraukos, pirmieji pokario leidiniai apie kurortą, išėję rusų kalba. Dalis ekspozicijos yra skirta rašytojui Baliui Sruogai, kuris, grįžęs iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, Birštone parašė „Dievų mišką“. Taip pat eksponuojamos nuotraukos, kuriose užfiksuotas didysis 1958 metų potvynis Birštone.

Birštono miestas ir kurortas nuo 1966 m.
Lankytojai supažindinami ir su sanatorijose teikiamomis procedūromis, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ gaminama produkcija, šiuolaikiniu miesto gyvenimu.
Čia taip pat eksponuojami buvusių muziejaus pastato savininkų Antano ir Bronės Katelių asmeniniai daiktai, fotonuotraukos.

Birštono gyvenimas pastaraisiais metais
Pasakojama apie tradicinius džiazo tarptautinius festivalius Birštone, miesto ryšius su Danija, Norvegija, Prancūzija, Estija, Latvija ir kt. valstybėmis.
Dalis stendų skirta iš Birštono apylinkių kilusiems žymiems žmonėms. Eksponuojami V. Mykolaičio-Putino, J. Marcinkevičiaus, V. Bubnio, prof. kalbininko J. Kazlausko darbai su autografais, rankraščiai, fotografijos.
Šioje ekspozicijos dalyje nemažai vietos skiriama ir Sąjūdžio dokumentams, Lietuvos valstybingumo atkūrimui.

Jono Kazlausko ekspozicija
Ekspozicijoje galite pamatyti asmeninius profesoriaus daiktus, kuriuos padovanojo J. Kazlausko našlė Aldona Kazlauskienė. Muziejaus archyve apie J. Kazlauską yra saugoma fotonuotraukų, straipsnių periodikoje, Teresės Murauskaitės ir Vidmanto Puskunigio surinktos korespondencijos apie Joną Kazlauską bei klasės draugų ir žmonių atsiminimų.

Parodos
Muziejuje rengiamos įvairaus pobūdžio teminės parodos.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Susitikimai ir popietės su iškiliais žmonėmis;
Bendri muziejaus ir Birštono vaikų lopšelio-darželio renginiai;
Susitikimai su visuomene;
Susitikimai su parodų autoriais;
Pamokų vedimas.

Muziejaus padalinys
Birštono sakralinis muziejus
Adresas: Birutės g. 10, LT-59217, Birštonas.
Tel. (8 ~ 319) 65 699.
El. paštas: muziejus@sakralinis.lt
http://www.sakralinis.lt/
Išsamiau >

Istorijos fragmentai
Birštono muziejui pradžią davė Birštono vidurinės mokyklos kraštotyrininkai, vadovaujami mokytojo Petro Kazlausko.
1966 m. muziejus įkurtas „Tulpės“ sanatorijos vasarnamio „Ramunė“ patalpose. Tai vienas gražesnių pastatų Birštone, kuris statytas 1936 m. kaip Stakliškių girininko A. Katelės vasarnamis.
1967 m. paskyrus muziejaus vedėjo etatą čia įsikūrė Kauno valstybinio istorijos muziejaus padalinys.
1972 m. muziejuje įrengta architekto K. Miežinio projektuota nuolatinė kurorto istorijos ekspozicija.
1993 m. muziejus atsiskyrė nuo Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir tapo savarankišku savivaldybės muziejumi.

Kitos žinios
Muziejaus steigėjas – Birštono miesto savivaldybė.

 

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2016.09.22
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute