EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Centro padaliniai
  Albertas Talačka  
  Alberto Talačkos kolekcija 
  Edukacija 
Kitos žinios
  Renginių archyvas  
   

 

 


Nežinomas XVIII a. pab. – XIX a. pr. dailininkas. Šv. arkangelo Mykolo galva

Carlo Maratti. Marijos  įvesdinimas į šventyklą

Sakralinio meno centre

Monsinjoras Albertas Talačka Anykščių klebonijoje
(apie 1988–1989 m.)

Monsinjoras Albertas Talačka

Nežinomas XIX a. I pusės dailininkas. Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu

Sakralinio meno centras

Kontaktai
Adresas: Vilniaus g. 11, LT-29145 Anykščiai.
Tel. (8 ~ 381) 51 447.
El. paštas: anyksmc[at]gmail.com, sakralinis[at]gmail.com, angelumuziejus[at]gmail.com
www.angelumuziejus.lt, www.amenucentras.lt

Informacija lankytojui

Darbo laikas
Gegužė – birželis:
pirmadienį – penktadienį 10–18 val.
šeštadienį – sekmadienį 10–17 val.
liepa – rugpjūtis:
pirmadienį – penktadienį 10–18 val.
šeštadienį – sekmadienį 10–17 val.
rugsėjis  – spalis:
pirmadienį – penktadienį 10–17 val.
šeštadienį – sekmadienį 10–16 val.
lapkritis – balandis:
pirmadienį – ketvirtadienį 10–17 val.
penktadienį – šeštadienį 10–16 val.
Nedirbame sekmadienį ir  valstybinių švenčių dienomis.
Ekskursijoms edukacinėms pamokoms iš anksto registruotis telefonu (8 ~ 381) 51447.  

Bilietų kainos:
suaugusiesiems 3 Lt (0,87 €),
moksleiviams, studentams, pensininkams 2 Lt (0,58 €),
Neįgaliesiems asmenims 1 Lt (0,29 €).
Edukacinė programa 2 Lt (už muziejaus lankymą mokama atskirai).
Keičiamų parodų lankymas 1 Lt (0,29 €).

Albertas Talačka (1921–1999)

Ilgametis Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebonas, Anykščių dekanato dekanas monsinjoras Albertas Talačka (1921–1999) buvo vienas ryškiausių šio krašto šviesuolių, mėgęs dailę ir gyvai ja domėjęsis. Monsinjorą domino tiek senieji, neįkainojamą tautos kultūrinį palikimą sudarantys dailės kūriniai, tiek tuometinis dailės vyksmas – ne tik pripažintų menininkų kūryba, bet ir jaunų perspektyvių dailininkų kūrybiniai ieškojimai. Jo rūpesčiu Anykščių šventovė pasipuošė profesionalių Lietuvos dailininkų sukurtais sakralinės dailės kūriniais.

Alberto Talačkos kolekcija

Anykščių parapijai atiteko monsinjoro Alberto Talačkos sukauptų dailės kūrinių kolekcija, galinti didžiuotis ne vienu puikiu pasaulinio garso dailininko ar Lietuvos dailės klasiko sukurtu kūriniu. Su šia kolekcija anykštiečiai ir miesto svečiai jau galėjo susipažinti 2000 m. ir 2006 m. Anykščių koplyčioje vykusiose parodose. Atskiri kūriniai rodyti ir Vilniuje, Lietuvos tūkstantmečio programos parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ (1999–2004), publikuoti parodos kataloge. Nuo 2009 m. liepos 23 d. kolekcija nuolat eksponuojama Sakralinio meno centre (Vilniaus g. 11, Anykščiai).

Neabejotinas kolekcijos šedevras – italų tapytojo, žymiausio XVII a. pab. Romos dailininko Karlo Maračio (Carlo Maratti, 1625–1713) kompozicija „Marijos įvesdinimas  į šventyklą“ darbas, vertas kaboti bet kurio – ne tik Lietuvos, bet ir užsienio – muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje. Prie vertingiausių Lietuvoje saugomų Vakarų Europos tapybos pavyzdžių priskirtinas ir populiaraus XVIII a. pab. – XIX a. pr. Europos diduomenės portretisto, austrų tapytojo Johano Baptisto Lampio (Johann Baptist Lampi, 1751–1830) sukurtas Užpalių seniūno, Lietuvos armijos generolo kunigaikščio Pranciškaus Sapiegos (1772–1829) portretas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą šis portretas kabojo Rokiškio dvare greta kitų dvaro savininkų giminės atstovų portretų (Pranciškus Sapiega buvo Aleksandro Pšezdzeckio, vedusio Mariją Tyzenhauzaitę, prosenelis). Visiškai toks pats J. B. Lampio tapytas P. Sapiegos portretas saugomas Luvre Paryžiuje. Čia jis pateko iš Sapiegų rinkinių (skirtingiems rinkiniams skirtos to paties portreto autorinės replikos anuomet buvo įprastas reiškinys). Išsamiau >

Kitos žinios
Anykščių sakralinio meno centras veikia nuo 2009 m. Jame saugoma ir eksponuojama ilgamečio Anykščių Šv. Mato bažnyčios klebono monsinjoro Alberto Talačkos Anykščių parapijai testamentu palikta dailės kūrinių kolekcija ir biblioteka. Monsinjoro Alberto Talačkos dailės kūrinių kolekcijoje per 50 kūrinių, tarp jų – Karlo Maračio, Johano Baptisto Lampio, Simono Čechavičiaus, Jono Rustemo, Antano Žmuidzinavičiaus, Kazio Šimonio, Česlovo Kontrimo ir kt. darbai. Bibliotekoje – virš 4 tūkst. knygų ir apie 400 rankraščių. Tai ir XIX a. leidiniai, vertingi albumai, knygos vokiečių, anglų, rusų bei kitomis kalbomis. Sakralinio meno centras vykdo plačią kultūrinę programą, populiarindamas sakralinį meną – kiekvieno mėnesio 19 dieną organizuoja kultūros vakarus, koncertus, dailės parodas, edukacinius užsiėmimus.

Renginių archyvas
Renginiai centre
Renginiai kitose vietose:
[2012 01 17] Taikomosios dailės muziejuje: kultūros vakaras „Anykščių sakralinio meno pasijos“ iš ciklo „Anykščių kultūros fenomenai“. Išsamiau >

Parengta pagal Sakralinio meno centro lankstuką,
sudarytą Dalios Tarandaitės ir Rasos Bražėnaitės

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2016.09.20
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute