EN / DE / FR / RU 
  Paieška 
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
   
     
Virtualių parodų sistema, kurios tikslas – plačiajai visuomenei pristatyti Lietuvos muziejuose sukauptas vertingas kolekcijas. Išsamiau >
Virtuali paroda „Baublių istorija nuotraukose“. Išsamiau >
virtualios parodos

Virtuali paroda „Šv. Jonų bažnyčios varpinė“

Virtuali paroda „Muziejų kelyje – jau 85-erius metus“ 

Virtuali paroda „M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos fragmentai filatelijoje (Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriaus filatelijos ir M. K. Čiurlionio skyriaus rinkinių)“

Virtuali paroda „Žemaitija ikonografijoje“

Virtuali paroda „Tarptautinės muziejų dienos konferencija ir mugė“

Virtuali paroda „Muziejininkų sueiga D. Poškos Baublių muziejuje“

Virtuali paroda „2011 Metų muziejininkės Janinos Samulionytės apdovanojimas“

Virtuali paroda „Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejuje“

Virtuali paroda „Geležinkelių muziejuje“ 

Virtuali paroda „Vincas Mykolaitis-Putinas ikonografijoje“

Virtuali paroda „Literatūrinio A. Puškino muziejaus ikonografijos rinkinys“

Virtuali paroda „Švenčionių ir Ignalinos kraštas Karolio Ulozo, Igno Šilkinio ir kitų autorių fotografijose“

Virtuali paroda „Muziejų dalyvavimas 18-oje turizmo, poilsio ir laisvalaikio parodoje „Vivattur“ 2012 m.“

Virtuali paroda „Kai mes buvome jauni“

Virtuali paroda „Muziejai Vilniaus knygų mugėje 2012 m.“

Virtuali paroda „Nasrėniškiai“  

Virtuali paroda „Šiaulių geležinkelio muziejus – muziejus po atviru dangumi“

Virtuali paroda „Baublių istorija nuotraukose “

Virtuali paroda „Muzikinis Mykolo Oginskio rūmų gyvenimas šiandien“

Virtuali paroda „Borisui Dauguviečiui – 125“

Virtuali paroda „Kaunas I pasaulinio karo metais“

Virtuali paroda „Klaipėdos Žiemos uostas“

Virtuali paroda „Žalgirio mūšis“

Virtuali paroda „Lietuvių liaudies menas“

Virtuali paroda „Oniūnų lobis“

Virtuali paroda „Ruduo Basanavičynėje“

Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai“ virtuali paroda

Virtuali paroda „Tarp dangaus ir jūros. Kuršių nerija XIX a. pabaigos – XX a. I pusės meno kūriniuose“

Virtuali paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje“

Virtuali paroda „Veronikos Šleivytės gyvenimas fotografijose“

Virtuali paroda „Jono Basanavičiaus gimtinė“

Lietuvos liaudies buities muziejaus virtuali paroda „Tėviškė“ (atnaujinta 2011 08 02)

Virtuali paroda „Kultūros naktis „Tebūnie naktis“ Vilniaus muziejuose 2011 m.“

Virtuali paroda „Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje“

Virtuali paroda „Europos parkas“

Virtuali paroda „Muziejai Vilniaus knygų mugėje 2011 m.“

Virtuali paroda „Putino muziejuje“

Virtuali paroda „Klaipėdos Žiemos uostas 1879–1930“

Virtuali paroda „A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus edukacinės programos“

Virtuali paroda „Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus“

Virtuali paroda „Baubliai per rekonstrukciją“

Profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinio muziejaus virtuali paroda „Yra Rojus žemėje“

Virtuali paroda „Švietimo istorijos muziejus“

Virtuali paroda „Upynos liaudies amatų muziejus“

Virtuali paroda „Lakūno Stasio Girėno gimtinė Vytogaloje“

Virtuali paroda „Klemenso Lovčiko sodyba“

Virtuali paroda „Akimirkos Lietuvos jūrų muziejuje“

Virtuali paroda: Palangos botanikos sodo rozariumo fragmentai

Virtuali tautodailininko Alfredo Jonušo gintaro dirbinių paroda

Parodos LDM Taikomosios dailės muziejuje „Karalienės Viktorijos laikų mada, 1830–1900“ fragmentai

Parodos „Į Lietuvą grįžę Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje 1919–1970 metų dokumentai“ fragmentai

Virtuali paroda „Lietuvių liaudies menas“

Virtuali Česlovo Janušo kūrybos paroda

Parodos „Karalienės Viktorijos laikų mada, 1830–1900“ fragmentai

Parodos „Karalienės Viktorijos laikų mada, 1830–1900“ (iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos) virtuali galerija

 Parodos „Šaltojo karo metų modernizmas. Menas ir dizainas: 1945–1970“ virtuali galerija

 „Buvusios Markučių dvaro sodybos statinių puošybai skirtų projektų kolekcija iš Literatūrinio Aleksandro Puškino muziejaus rinkinių“

„Vilniaus elegijos“. Boleslovos ir Edmundo Zdanovskių prieškario fotografijų kolekcija.

„Vydūno portretai“

„Niko Pirosmanašvili (Pirosmani) kūryba“

Nepriklausomos Lietuvos dailė. 1918–1940 m.

Liucijos Šulgaitės kūrybos virtuali paroda

Nežinomas Šiaurės Korėjos menas

Miniatiūrų muziejaus (Juodkrantė) ekspozicijos fragmentai“

A. Puškino kūrybos leidiniai, išleisti poeto gyvenimo metais (1799–1837)“

Mano sielos mūzos

Saulės Kisarauskienės kūryba

Lietuvos moksleiviai – Aleksandro Puškino atminimui

Lietuvos menininkai – Aleksandro Puškino atminimui

Prof., habil. dr. Meilutės Kabailienės mokslinė veikla ir darbai“, skirta mokslininkės 75-erių metų sukakčiai

Freiburgo dailės ir amatų mokykla. Dėstytojai ir mokiniai

Ekspozicijos ir parodos Panevėžio kraštotyros muziejuje (muziejaus pagrindiniame pastate ir rekonstruotame Moigių name – Vasario 16-osios gatvė 23, 25a)

Varšuvos karališkųjų Lazenkų vaizdai

Senoji Palanga

A. Puškinas Josifo Šapiro ekslibrisuose

LDK valdovų rūmų radinių parodos fragmentai

Kaukių paradas „Beatričės namuose“

Relikvijos, menančios poetą

Šiuolaikinė Lietuvos dailė (2004–2005 m. Lietuvos dailės muziejaus įsigyti kūriniai)

Buities elegancija

Prano Gailiaus kūryba

Retrospektyvinė skulptūrų ekspozicija Palangoje

Dailininko Igorio Piekuro kūryba

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės

Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė

Liublino pilies Švč. Trejybės koplyčia. Ten, kur Rytai susitinka su Vakarais

Hola, España. XIX a. Ispanijos fotografijos

Petrui Kalpokui – 125

Gyvenimas Markučių dvare

Praeities reginiai iš senojo Rytų Prūsijos archyvo

Mūrinės koplytėlės ir šventųjų skulptūrėlės

Petronėlei Gerlikienei – 100

Melchiorui Račkauskui – 120 metų

Gloria Deo 2004

Liečiu – matau

Antano Gudaičio kūrybos paroda

Liudo Truikio kūrybos paroda

Juozo Grušo memorialinio muziejaus ekspozicijos fragmentai

Balio ir Vandos Sruogų muziejuje

Platelių dvaro svirno ekspozicija

Tautodailininkės Rimantės Butkuvės angelai

Tautodailininko Kazio Striaupos drožiniai

Rafaelio Chvoleso kūrybos paroda

Martyno Jankaus sueiga Bitėnuose 2004 m.

XVIII a. mados pasaulis

SALVE, ITALIA. XIX a. Italijos fotografijos

Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerichų tapyba

Leonardo Tuleikio kūrybos paroda

Odetos Bražėnienės kūryba

Viktoro Vizgirdos kūrybos paroda

Marijos Teresės Rožanskaitės kūryba

Vytauto Ciplijausko kūryba

XIX a. Druskininkai Vasilijaus von Rotkircho rankraštyje

Kikos Lanitis, Gianis Michas: du graikų abstrakcijos aspektai

Gloria Deo

Zbignevas Herbertas. Audros epilogas

Laimos Kriukelienės tapyba

Parodos „Ferdinandas Ruščicas (1870-1936). Gyvenimas ir kūryba“ katalogas

Tadas Bajarūnas ir jo fotografija

Senoji liaudies skulptūra Šiaulių „Aušros“ muziejuje

Žemaičių muziejui ALKA – 70

Pajuskime gamtą drauge su Sezanu

Nidos kapinių krikštai

Joniškio krašto metaliniai kryžiai (piešiniai). 2002 m.

Skaistgirio bažnyčios Kryžiaus Kelio stočių skulptūrinė kompozicija

Senoji lietuvių skulptūra Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus rinkiniuose

Virginijaus Kašinsko tapybos darbų paroda „Kryžiaus kelio stotys“

M. Sakalauskas. Senoji lietuvių skulptūra

Klasikos ilgesys: Juozo Mikėno kūryba tarp Paryžiaus ir Lietuvos

Ernsto Mollenhauerio (1892-1963) tapybos paroda

S. Bakas: Sugrįžimas

Senieji interjerų meniniai baldai (XVI a.-XX a. pr.)

Šiuolaikiniai dailieji japonų amatai

Krikščionybė Lietuvos mene. Vadovas po parodą

Archeologinis gintaras

Lietuvos valdovų rūmai

Aloyzo Stasiulevičiaus kūryba

Auksakalystės dirbiniai parodoje Krikščionybė Lietuvos mene

Vilniaus klasicizmas

Sugrįžusi išeivijos dailė

Margučiai ir Vilniaus verbos

Sakralinė dailė. Liturginės spalvos

Vytauto Valiaus kūryba

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba

Mečislovo Sakalausko fotografijos

 

Dalintis:Virtuali paroda „Šv. Jonų bažnyčios varpinė“.
Žiūrėti >


Virtuali paroda „Muziejų kelyje – jau 85-erius metus“. Žiūrėti > 


Virtuali paroda „M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos fragmentai filatelijoje (Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriaus filatelijos ir M. K. Čiurlionio skyriaus rinkinių)“. Žiūrėti >


Virtuali paroda „Ruduo Basanavičynėje“. Išsamiau >


Virtuali paroda „Tarptautinės muziejų dienos konferencija ir mugė“. Išsamiau >


Virtuali paroda „Muziejininkų sueiga D. Poškos Baublių muziejuje“. Išsamiau >Virtuali paroda „2011 Metų muziejininkės Janinos Samulionytės apdovanojimas“. Išsamiau >


Virtuali paroda „Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejuje“. Išsamiau >Virtuali paroda „Geležinkelių muziejuje“. Išsamiau >Virtuali paroda „Muziejų dalyvavimas 18-oje turizmo, poilsio ir laisvalaikio parodoje „Vivattur“ 2012 m.“ Išsamiau >


Virtuali paroda „Kai mes buvome jauni“. Išsamiau >


Virtuali paroda „Muziejai Vilniaus knygų mugėje 2012 m.“ Išsamiau >


Virtuali paroda „Putino muziejuje“. Išsamiau >


Virtuali paroda „Nasrėniškiai“.
Išsamiau >


Virtuali paroda „Šiaulių geležinkelio muziejus – muziejus po atviru dangumi“. Išsamiau >2012 01 31 atnaujinta virtuali paroda „Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje“. Išsamiau >


Virtuali paroda „Muzikinis Mykolo Oginskio rūmų gyvenimas šiandien“. Išsamiau >Virtuali paroda „Oniūnų lobis“. Išsamiau >


Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Motiejui Valančiui – 195. Šiauliai“ virtuali paroda. Išsamiau >
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2017.08.11
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute