EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
Kontaktai
Informacija lankytojui
Papildomos paslaugos
Rinkinys
Ekspozicija
  Edukacija  
Parodos, renginiai
Lietuvos tautinio
atgimimo ąžuolynas
  Istorijos fragmentai  
  Renginių archyvas  
   

Virtuali paroda „Ruduo Basanavičynėje“. Išsamiau >Virtuali paroda „Jono Basanavičiaus gimtinė“. Išsamiau >

Stuba iš kiemo pusės  
Stuba iš kiemo pusės  
Svirtinis šulinys, klėtis  
Svirtinis šulinys, klėtis  
Kamaraitės ekspozicija. Rašomasis stalas, kėdė, lempa, etažerė, laikrodis, šv. paveikslas, kryžius, lova
Kamaraitės ekspozicija.
Rašomasis stalas, kėdė,
lempa, etažerė, laikrodis,
šv. paveikslas, kryžius,
lova  
Kuknios ekspozicija. Duonkepė krosnis, lizė
Kuknios ekspozicija.
Duonkepė krosnis, lizė  
Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas
Lietuvos tautinio atgimimo
ąžuolynas  

Krikštynos. Vaiko
kėlimas per langą.
Nuotr. G. Zubricko

jono Basanavičiaus gimtinė

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys

Kontaktai
Adresas: Gimtinės g. 17, Ožkabalių I k., Bartninkų seniūnija, LT–70329 Vilkaviškio r.
Tel./faksas (8 ~ 342) 69 365.
El. paštas: j.basanaviciaus.gimtine[at]lnm.lt
Svetainė internete: http://www.lnm.lt
Vedėja – Rūta Vasiliauskienė.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
gegužės 1 d. – rugsėjo 30 d.
pirmadieniais – penktadieniais 9–18 val.,
šeštadieniais 10–18 val., sekmadieniais 10–15 val.,
spalio 1 d. – balandžio 30 d.
antradieniais – šeštadieniais 10–17 val.

Bilieto kaina – 0,60 € (2,07 Lt).

Ekskursijos kaina:
ekskursija po sodybą 6 € (20,72 Lt),
ekskursija po ąžuolyną 8 € (27,62 Lt),
ekskursija po Bartninkų seniūnijos istorines vietas 15 € (51,79 Lt).

Ekskursijų vadovai ekskursijas veda:
gegužės – rugsėjo mėnesiais pirmadieniais – penktadieniais nuo 9 iki 18 val., šeštadieniais nuo 10 iki 18 val., sekmadieniais ekskursijos su gido paslaugomis užsakomos iš anksto. Spalio – balandžio mėnesiais antradieniais – šeštadieniais nuo 10 iki 17 val., sekmadieniais, pirmadieniais nedirbame.

Edukacinė programa
Edukacinė programa moksleiviams (grupei iki 25 asmenų) 8 € (27,62 Lt),
edukacinė programa suaugusiajam (grupė iki 20 asmenų) 2 € (6,91 Lt).

Filmavimas ir fotografavimas sodyboje 8 € (27,62 Lt).

Nemokamai muziejų lanko: muziejininkai, pateikę pažymėjimą; ikimokyklinio amžiaus vaikai; vaikų globos įstaigų auklėtiniai; socialiai remtini vaikai; neįgalieji ir juos lydintys asmenys; mokytojai ir jų vadovaujamos mokinių grupės nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

Papildomos paslaugos
Eksponatų ir renginių fotografavimas
Renginių filmavimas
Muziejuje saugomų nuotraukų, negatyvų, skaidrių skenavimas
Eksponuojamų dokumentų kopijavimas.

Rinkinys
Eksponatai Jono Basanavičiaus gimtinėje pradėti rinkti 1990 metais, pasakojantys apie XIX a. pab. lietuvių tautinio atgimimo pradininko, gydytojo, kultūros ir visuomenės veikėjo J. Basanavičiaus gyvenimą ir veiklą. Šiuo metu muziejuje sukaupta 90 eksponatų, deponuoti 157 muziejiniai eksponatai.

Ekspozicija
Dr. Jono Basanavičiaus gimtinėje pristatoma pasiturinčio Suvalkijos regiono ūkininko vienkiemio sodyba su to laikotarpio išplanavimu, tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais.
Stuba (namas) stovi aukščiausioje kiemo vietoje ant kalnelio. Joje įkurtas muziejus, administracija. Atstatytoje stuboje atkurta XIX a. pab. – XX a. pr. pasiturinčio valstiečio gyvenamoji aplinka, eksponuojami to laikotarpio baldai, interjero tekstilė. Ekspozicijoje yra keletas dr. Jono Basanavičiaus asmeninių daiktų. Stuboje įrengta skaitykla, kurioje eksponuojama Vasario 16-osios signatarų nuotraukų paroda. Dviejų dalių klėtyje su prieklėčiu eksponuojami įvairūs buities daiktai, namų apyvokos reikmenys, tekstilė ir įrankiai. Sodybos klojimas pritaikytas renginiams organizuoti, įrengta erdvi scena, o vienoje klojimo šalinėje laikomi įvairūs grūdų kūlimo ir vėtymo mechanizmai, žemės dirbimo padargai. Kiaulidėje įrengtos dvi parodų salės.

Parodos, renginiai
Sodyboje rengiamos įvairios parodos, seminarai, konferencijos.

Tradiciniai renginiai
Istoriniai-literatūriniai skaitymai „Čia stovėjo atgimimo vygė“ Jono Basanavičiaus gimtinėje pirmą kartą įvyko 1992 m. vasario 16 dieną. 2007-aisiais vasario 15 d. jie vėl atgaivinti. Skaitymuose gali dalyvauti visi, kurie domisi Lietuvos tautinio atgimimo patriarcho, Nepriklausomybės Akto signataro, laikraščio „Aušra“ leidėjo, gydytojo Jono Basanavičiaus veikla ir gyvenimu.  
Ąžuolyno diena. Sueiga vyksta nuo 1998 m. kasmet paskutinį balandžio šeštadienį. Susirinkusieji lanko savus ąžuoliukus, ąžuoliukai  sodinami svarbiems įvykiams ir asmenybėms įamžinti.
 Sūduvos krašto folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“ pirmą kartą surengtas 1998 m. Jono Basanavičiaus tėviškėje. Nuo 2007 m. jis vyksta kasmet Jono Basanavičiaus gimtinėje. Jis sukviečia folkloro kolektyvus ne tik iš Sūduvos regiono, bet iš visos Lietuvos. Festivalis puoselėja etninę kultūrą.
Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“ vyksta kasmet nuo 1997 m. Jono Basanavičiaus gimtinės aplinka, erdvus klojimas puikiai tinka šiam renginiui, visi svečiai gali pajusti tikrąją klojimo teatrų dvasią. Festivalyje dalyvauja mėgėjų teatrų kolektyvai iš Sūduvos, tačiau pastaruoju metu festivalis pritraukia dalyvius iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių.  

Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas
1988 m. susibūrusi vilniečių iniciatyvinė grupė kartu su vietinių gyventojų parama (K. Labanauskas, R. Survila, V. Stepulis, V. Čaplikas, A. Kepežėnas, V. Markauskas, R. Krupickas) suprojektavo būsimą Tautos atgimimo ąžuolyną ir organizavo pirmuosius ąžuolų sodinimus. 1992 m. iniciatyvinė grupė išaugo į Tautinio atgimimo ąžuolyno bendriją, dar vėliau – į draugiją.
Pagal grupės nario Romualdo Survilos parengtą projektą ant vaizdingų Ožkabalių kalvų per keletą savaitgalių ąžuolais buvo užsodintas 30 hektarų plotas. Šiuo metu ąžuolynas užima 39,4 ha plotą, jame yra 13 giraičių: Sąjūdžio Seimo žiedas, Tautos atminties, Tautos vienybės, Represijų aukų (Sausio 13-osios ir Medininkų aukų memorialas), Knygnešių, J. Basanavičiaus premijos laureatų, Vilkaviškiečių, Jaunimo, Baltų, Pasaulio lietuvių, Vasario 16-osiso akto signatarų, Kovo 11–osios, Kovo 11-osios nepriklausomybės atstatymo akto signatarų giraitės. Trylikoje ąžuolyno giraičių žaliuoja daugiau kaip 8400 medelių.
Takas į ąžuolyną prasideda nuo simbolinių vartų – 1995 m. pastatytos Daumanto Kučo sukurtos skulptūros. Ąžuolyną puošia Vilniaus dailės akademijos studentų suprojektuotos skulptūros, medžio drožėjų darbai.
Tautos atminties giraitėje pasodinti ąžuoliukai Lietuvą garsinusiems žmonėms: dr. Jonui Basanavičiui, Simonui Daukantui, Antanui Poškai, Vydūnui, Lietuvos Respublikos Prezidentams, kitiems žymiems žmonėms.
Represijų aukų giraitėje auga Sausio 13-osios ir Medininkų aukoms atminti pasodinti vardiniai medeliai. Prie kiekvieno medelio M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunieji skulptoriai lauko akmenyse iškalė šių įvykių aukų vardus. Šioje giraitėje pasodinti medeliai ištremtiems ir Sibire žuvusiems Lietuvos žmonėms, po pasaulį išblaškytiems tautiečiams.
Aukščiausioje ąžuolyno vietoje, ant Aukuro kalno, guli didžiulis riedulys, kuriame iškalti ženklai etnografiškai ir mitologiškai vaizduoja baltiškąją pasaulio modelio sampratą. Šis ąžuolyno kalnas yra tapęs besiformuojančių tradicijų ir senųjų švenčių, atmintinų datų paminėjimo vieta.  

Istorijos fragmentai
Idėja Jono Basanavičiaus gimtinėje atstatyti jo tėvų sodybą ir šalia jos sodinti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną kilo 1988 metais. 1989 m. sausio 9 d. Bartninkuose susirinkusi iniciatyvinė grupė (D. Vilimas, R. Lipšienė, Ž. Mačionienė, V. Stepulis, E. Žemaitaitis, V. Markauskas) aptarė sodybos atstatymo ir memorialinio muziejaus įrengimo darbus. Kauno „Drobei“ pasiūlius atstatymo darbams 100 000 rublių, buvo parengtas sodybos atkūrimo projektas (architektė Ž. Mačionienė). 1991 m. buvo atstatyti gyvenamasis namas ir klėtis, pradėta rengti Jono Basanavičiaus gyvenimą ir veiklą atspindinti ekspozicija. Ožkabalių ir Bartninkų apylinkėse buvo renkami seni buities daiktai ir rakandai.
1995 m. atkurtas dar vienas sodybos pastatas – karvidė. 1996-aisiais, atstačius sodybos kluoną ir rūsį, Jono Basanavičiaus gimtinė ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas buvo įtraukti į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. 1998 m. atkūrus kiaulidės pastatą, atkurti liko aliejinę ir jaują su pirtimi.
Atkuriama Jono Basanavičiaus sodyba ir greta augančiu Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynu rūpinosi Vilkaviškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio krašto muziejus. Pirmasis sodybą ir Atgimimo ąžuolyną prižiūrėjo Romanas Raulynaitis su šeima, po jų sodybą dešimtmetį prižiūrėjo Vilmos ir Antano Klimų šeima. 2006 m. sodybą ir ąžuolyną perėmė Marijampolės apskrities viršininko administracija, kuri įkūrė biudžetinę įstaigą – Jono Basanavičiaus sodybą-muziejų.
2010 m. Jono Basanavičiaus memorialinė sodyba-muziejus ir ąžuolynas perduoti Lietuvos nacionaliniam muziejui. Nuo 2010 m. liepos 1 d. šis Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys  vadinamas Jono Basanavičiaus gimtine. 

Renginių archyvas
[2012 09 24 – 2012 10 10] Fotografijų konkursas „Viešnagė Jono Basanavičiaus gimtinėje ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne“. Išsamiau >
[2012 09 01] Sūduvos regiono mėgėjų teatro festivalis ATŽALYNAS. Išsamiau >
[2012 06 10] Sūduvos krašto folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“. Išsamiau >
[2012 05 17] Tarptautinė akcija „Muziejų naktis 2012“. Išsamiau >
[2012 04 28] Ąžuolyno diena. Išsamiau >
[2011 12 17 – 2012 02 29] IV-oji personalinė laisvos kūrėjos Vaidutės Diržiuvienės karpinių paroda pagal Jono Basanavičiaus tautosaką „Seku seku pasaką...“
[2012 02 15] Istoriniai-literatūriniai skaitymai. Išsamiau >
[2011 12 17] Advento popietė. Išsamiau > 
[2011 11 21 – 2011 11 24] Edukacinė programa „Pažinkime mūsų patriarchą J. Basanavičių“. Išsamiau > 
[2011 09 03] Suvalkijos regiono mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“. Išsamiau > 
[2011 05 07] Ąžuolų sodinimo šventė Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyne bei Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarų sueiga
[2011 02 18] Istoriniai-literatūriniai skaitymai. Išsamiau >
[2010 05 29] Tradicinis folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“
[2010 04 24] Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyne – ąžuolų sodinimo šventė „Kai žemę šildo ąžuolai“. Išsamiau >
[2010 02 12] „Čia stovėjo atgimimo vygė“. Justino Lingio dokumentinio filmo „Jonas Basanavičius“ pristatymas. Išsamiau >
[2009 11 21 – 2009 12 21] Fotonuotraukų parodos, skirtos Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyno 20-mečiui. 
[2009 11 23] Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje: Ryčio Daukanto knygelės vaikams „Jonas Basanavičius – barzdota varna“ pristatymas. Išsamiau >

Nuotraukos iš Jono Basanavičiaus gimtinės

Dalintis:
 
Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.03.25
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute