EN / DE / FR / RU 
  Paieška  
Ieškoti    Į pradžią Laiškai Svetainės struktūra NEĮGALIESIEMS / KŪRĖJAI / RĖMĖJAI   
 
   


Muziejai | Lietuvoje | Svetainės internete

MUZIEJŲ SVETAINĖS INTERNETE

Nacionaliniai muziejai:

Lietuvos dailės muziejus http://www.ldm.lt
    Lietuvos taikomoji dekoratyvinė dailė http://www.tdaile.lt
    Klaipėdos laikrodžių muziejus
http://www.muziejai.lt/klm/index.htm
    Palangos gintaro muziejus http://www.pgm.lt
    Senoji lietuvi
ų skulptūra, kryžiai, koplytėlės http://www.tradicija.lt
Lietuvos nacionalinis muziejus http://www.lnm.lt
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus http://www.ciurlionis.lt

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmai http://www.valdovurumai.lt

Respublikiniai muziejai:

Kauno IX forto muziejus http://www.9fortomuziejus.lt/
Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus http://www.zoomuziejus.lt
Lietuvos aviacijos muziejus http://www.lam.lt
Lietuvos etnokosmologijos muziejus http://www.etnokosmomuziejus.lt
Lietuvos jūrų muziejus http://www.muziejus.lt
Lietuvos liaudies buities muziejus http://www.llbm.lt
Lietuvos švietimo istorijos muziejus http://www.lsim.lt
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus http://www.ltmkm.lt 
Maironio lietuvių literatūros muziejus http://www.maironiomuziejus.lt
Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus http://www.akmenumuziejus.lt
Šiaulių „Aušros“ muziejus http://www.ausrosmuziejus.lt
Valstybinis Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus-rezervatas http://www.kernave.org
Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus http://www.jmuseum.lt
Trakų istorijos muziejus http://www.trakaimuziejus.lt
Žemaičių vyskupystės muziejus http://www.varniai-museum.lt

Savivaldybių muziejai:

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus http://www.baranauskas.lt/vienuolio/turinys.htm
    Arklio muziejus http://www.arkliomuziejus.lt

    Sakralinio meno centras ir Angelų muziejus http://anyksmc.lt 
Akmenės krašto muziejus http://www.akmenesmuziejus.lt
Alytaus kraštotyros muziejus http://www.alytausmuziejus.lt
    Anzelmo Matučio memorialinis muziejus http://www.alytausmuziejus.lt/matutis
    Antano Jonyno memorialinis muziejus http://www.alytausmuziejus.lt/jonynas
Birštono muziejus
http://www.birstonomuziejus.lt
    Birštono sakralinis muziejus http://www.sakralinis.lt
Biržų krašto muziejus „Sėla“ www.birzumuziejus.lt
Druskininkų miesto muziejus http://www.druskininkumuziejus.lt/lt/muziejus
Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejus
http://www.elektrenumuziejus.lt
Gargždų krašto muziejus http://www.gargzdumuziejus.lt
Jonavos krašto muziejus http://www.jonavosmuza.lt
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus http://www.joniskiomuziejus.lt 
Juozo Naujalio memorialinis muziejus http://www.naujaliomuziejus.lt
Jurbarko krašto istorijos muziejus http://www.jurbarkomuziejus.lt
    Vinco Grybo memorialinis muziejus http://www.vgrybomuziejus.lt
Kaišiadorių muziejus http://www.kaisiadoriumuziejus.lt
Kauno miesto muziejus http://kaunomuziejus.lt 
Kauno rajono muziejus http://www.krmuziejus.lt
Kelmės krašto muziejus http://www.kelmesmuziejus.lt
Kėdainių krašto muziejus http://www.kedainiumuziejus.lt
Kretingos muziejus http://www.kretingosmuziejus.lt
Kupiškio etnografijos muziejus http://etnografijosmuziejus.lt
Lazdijų krašto muziejus http://www.lazdijumuziejus.lt
Literatūrinis A. Puškino muziejus http://www.vilniausmuziejai.lt/a_puskinas/index.htm
Marijampolės kraštotyros muziejus http://www.marijampolesmuziejus.lt
Mažosios Lietuvos istorijos muziejus http://www.mlimuziejus.lt

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus http://www.petrauskumuziejus.lt
Molė
tų krašto muziejus http://muziejus.moletai.lt
Nalšios muziejus http://www.nalsia.lt

Panevėžio kraštotyros muziejus http://www.paneveziomuziejus.lt
Pasvalio krašto muziejus http://www.pasvaliomuziejus.lt
Prienų krašto muziejus http://www.prienumuziejus.lt/lt/ekspozicijos.html
Raseinių krašto istorijos muziejus http://www.raseiniumuziejus.lt
Rašytojo Thomo Manno memorialinis muziejus http://www.mann.lt
Rietavo Oginskių
kultūros istorijos muziejus http://www.oginskiriet.lt
Rokiškio krašto muziejus http://www.muziejusrokiskyje.lt
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus http://www.silalesmuziejus.lt
Utenos kraštotyros muziejus: http://www.utenosmuziejus.lt
Vilkaviškio krašto muziejus:
http://www.vkmuziejus.lt
Vilniaus memorialinių muziejų direkcija http://www.vilniausmuziejai.lt

    B. Grincevič
iūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai“
   
http://www.vilniausmuziejai.lt/beatrice/beatrice.htm
   
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus
    http://www.vilniausmuziejai.lt/kreve/kreve.htm
    V. Mykolaičio Putino memorialinis muziejus
    http://www.vilniausmuziejai.lt/putinas/apie_muzieju.php
    Venclovų namai-muziejus http://www.vilniausmuziejai.lt/venclova/index.htm
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus http://www.nasrenai.lt
Vladislovo Sirokomlės muziejus http://tic.vrsa.lt
Zarasų krašto muziejus
 http://www.zarasumuziejus.lt/
Žemaičių dailės muziejus http://www.oginski.lt
Žemaič
ių muziejus „Alka“ http://zam.mch.mii.lt

Žinybiniai muziejai:

Genocido aukų muziejus http://www.genocid.lt/muziejus
Mineralų muziejus http://www.geo.lt/geo/index.php?id=105

Lietuvos geologijos muziejus http://www.lgm.lt
Lietuvos radijo ir televizijos muziejus http://www.lrt.lt/new/lrt/static.php?strid=5133&
Lietuvos banko Pinigų muziejus http://www.pinigumuziejus.lt

Vilniaus dailės akademijos muziejus www.vda.lt/index.php/pageid/1719
Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejus http://www.mickeviciausmuziejus.lt/apiemus.html

Privatūs muziejai:

Gintaro galerija-muziejus http://www.ambergallery.lt/muziejus.htm

Viešosios įstaigos-muziejai:

Antano Mončio namai-muziejus http://www.antanasmoncys.com
Bažnytinio paveldo muziejus
http://www.bpmuziejus.lt
Europos centro muziejus Europos parkas http://www.europosparkas.lt
Gintaro figū
rų muziejus http://www.ambergift.lt
Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija http://www.jmm-muziejus.lt
Kauno tvirtovės VII fortas http://www.septintasfortas.lt/ 
Lietuvos energetikos muziejus
http://www.emuziejus.lt/
Sovietinių
skulptūrų Grūto parkas http://www.grutoparkas.lt
Vitražo manufaktūros“ galerija-dirbtuvės http://www.stainedglass.lt

Kiti muziejai:

Lietuvos matematikų muziejus
http://www.matmuziejus.mif.vu.lt/ 
Sugiharos namai http://www.sugiharahouse.lt
Žemaitijos parkų ir muziejų kelias http://www.samogit.lt/mpkelias/index.htm 
 
Miško muziejus „Girios aidas“
http://www.dmu.lt/aidas/index.html

Lietuviški muziejai užsienyje:

Kristijono Donelaičio memorialinis muziejus (Rusija)
http://www.museum.ru/westrussia/pastor-house.html
Punsko etnografinis muziejus (Lenkija) http://www.cit.ugpunsk.pl, http://www.punskas.pl
Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ Seinuose (Lenkija) http://www.cit.ugpunsk.pl, http://www.punskas.pl
Punsko buities muziejus (Lenkija) http://www.cit.ugpunsk.pl, http://www.punskas.pl
Senoji klebonija (Lenkija) http://www.cit.ugpunsk.pl, http://www.punskas.pl
S. Balzeko Lietuvos kultūros muziejus (JAV) http://www.balzekasmuseum.org/
http://www.lithaz.org/museums/balzekas
Lietuvių
dailės muziejus Lemonte (JAV)
http://www.lithaz.org/museums/ldm/index.html
Seserų
Kazimieriečių lietuvių kultūros muziejus (JAV) http://www.lithaz.org/museums/ssc/index.html
Lietuvių muziejus (JAV)
http://www.lithuanianresearch.org/lit/lietuviu/lietuviupradzia.htm
Ramovė
nų laisvės kovų muziejus (JAV)
http://www.lithuanianresearch.org/lit/laisves/laisvespradzia.htm
Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas (JAV)
http://www.lithuanianresearch.org/lit/medicina/medicinapradzia.htm
Kanados lietuvių muziejus-archyvas
http://www.klb.org/muziejus.html 

 

Į viršųĮ viršų
© Lietuvos dailės muziejus, © Lietuvos muziejų asociacija. ISSN 1648-8857 Atnaujinta 2015.05.04
Administruoja Lietuvos dailės muziejaus filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras
Technologinę priežiūrą atlieka UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute