PARODOS IR RENGINIAI 

2001 m. sausis-vasaris

Lietuvos nacionaliniame muziejuje

 • Kovo 29 d. pakvietė į dar vieną, jau tradiciniais tapusių ketvirtadienio kultūros istorijos vakarų muziejuje, kurio tema „Bažnyčia ir valstybė: vyskupai Motiejus Valančius, Jurgis Matulaitis, Julijonas Steponavičius“. Vakare dalyvavo vyskupas Jonas Algimantas Boruta SJ, istorikė Genovaitė Gustaitė, VU doktorantas Arūnas Streikus.

 • Kovo 30 d. muziejuje atidaryta jubiliejinė, Lietuvos tautodailės sąjungos įkūrimo 35-mečiui skirta, Aukštaitijos regiono tautodailės paroda. Didžiąją parodos dalį sudarė Vilniaus bendrijos, subūrusios per 600 tautodailininkų, darbai. Parodoje jai atstovavo 152 autoriai. Parodos organizatorė Ramutė Kraujalienė.

 • 1966 m. įsikūrusi Lietuvos liaudies meno draugija, 1988 m. prasidėjus tautos atgimimui, tapo tautodailės sąjunga, lygiaverte su kitomis kūrybinėmis sąjungomis. Šiandien Lietuvos tautodailininkų sąjunga vienija per 2000 narių.

 • Gegužės 10 d. muziejus pakvietė į dvi parodas, skirtas fotografijai. Tai Stanislovo Žvirgždo „Vilnijos peizažai“ ir Tado Bajarūno fotografijos paroda „Krekenava: 1920-1945“ (iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių). Abi parodos tarsi pratęsė š. m. vasario-kovo mėnesiais vykusių renginių, skirtų Lietuvos fotografijos istorijai, ciklą.

 • Gegužės 24 d. muziejuje vyko knygos „Lietuvos kariuomenės karininkai. 1918-1953“ pirmojo tomo pristatymas, kuriame dalyvavo knygos autoriai, rengėjai bei leidėjai. Šis leidinys - dokumentinės medžiagos paminklas Lietuvos karininkijai ir jau aštuntasis Lietuvos nacionalinio muziejaus bibliotekos tomas (plačiau apie šį leidinį skaitykite „Muziejininkystės biuletenio“ skiltyje „Nauji leidiniai“).

Nacionaliniame Lietuvos dailės muziejuje

 • Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje kovo-balandžio mėnesiais veikė fotografijos paroda „Šiandieninė Britanija jauno lietuvio akimis“. Paroda atidaryta D.Britanijos ambasados ir Britų tarybos organizuotos Britų savaitės Lietuvoje metu.

 • Gegužės 3 d. galerija pakvietė lankytojus į parodą „Šiuolaikinis norvegų stiklas“. Tai bendra Lietuvos dailės muziejaus ir Norvegijos Karalystės ambasados Lietuvoje paroda, kurioje pristatytas šiuolaikinis norvegų stiklo menas - aštuonių žymiausių norvegų menininkų kūriniai.

 • Taikomosios dailės muziejuje balandžio 24-27 d. ir gegužės 1-4 d. organizuotos „Meno kūrinių restauravimo dienos“, kurių metu moksleiviams ir pedagogams buvo sudarytos sąlygos pažinti sudėtingą ir ilgą meno kūrinių restauravimo procesą. Apsilankius muziejuje buvo galima stebėti, kaip restauruoja paveikslus LDM P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro specialistai.

 • Muziejuje eksponuojamoje Lietuvos tūkstantmečio programos parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ gegužės 2 d. surengtas pokalbis apie Lietuvos auksakalystę bei Edmundo Laucevičiaus ir Birutės Rūtos Vitkauskienės studijos „Lietuvos auksakalystė XV-XIX amžius“ pristatymas. Šioje studijoje autoriai, remdamiesi iš archyvų surinkta gausia medžiaga, pateikė daug faktų apie auksakalių cechus, auksakalių papročius, socialinę aplinką, cechų organizaciją ir konkurencinę kovą, religinius ir tautinius santykius. Knyga gausiai iliustruota pačių vertingiausių ir gražiausių Lietuvos auksakalių dirbinių fotografijomis. Pažymėtina, kad knyga turi daug sąšaukų ir su parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ eksponuojamais bažnytinės auksakalystės kūriniais.

 • Gegužės 11 d. parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ įvyko susitikimas su Popiežiškosios bažnytinio kultūros paveldo komisijos pirmininku arkivyskupu Francesco Marchisano (Vatikanas, Romos Kurija).Plačiau apie Popiežiškosios bažnytinio kultūros paveldo komisijos pirmininko arkivyskupo Francesco Marchisano vizitą Lietuvoje skaitykite skiltyje „Bendradarbiavimas“.

 • Gegužės 24 d. parodoje surengtas kultūros vakaras-pokalbis „Kunigaikščiai Giedraičiai. Kultūriniai fenomenai“, kurio tikslas - iš vienos seniausių lietuvių kunigaikščių giminės, davusios Lietuvai palaimintąjį ir penkis vyskupus, kultūrinės veiklos perspektyvos aktualizuoti žymaus XX a. 2-osios pusės Europos intelektualo, Paryžiuje leisto epochinės reikšmės lenkų kultūrinio žurnalo „Kultūra“ leidėjo kunigaikščio Jurgio Giedraičio (Jerzy Giedroyc) darbus. Kunigaikštis J.Giedraitis sovietinės okupacijos metais nuolat priminė Lietuvos nepriklausomybės klausimą pasaulio politiniam elitui, iki pat savo mirties 2000 m. skatino istorinį lietuvių ir lenkų susitaikymą. Už ypatingus nuopelnus J.Giedraitis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I laipsnio ordinu. Parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ eksponuojama garsaus Giedraičių Madonos paveikslo kopija (XV a. originalas saugomas Krokuvos Šv. Morkaus bažnyčioje), kurią Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui 1998 m. dovanojo kunigaikštis J.Giedraitis.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje

 • Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje kovo 10 d. buvo atidaryta Adomo Smetonos (1901-1942) tapybos ir satyrinės grafikos paroda. Parodos kuratorė - Lijana Birškytė.

 • M.Žilinsko dailės galerijoje kovo 9 d. buvo atidaryta šiuolaikinio suomių menininko Kimmo Schroderus paroda „Svarbios istorijos beieškant / Looking for a Big Story“.

 • Balandžio 3 d. įvyko Jolitos Mulevičiūtės knygos „Modernizmo link: dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940“ pristatymas.

 • Balandžio 19 d. buvo atidaryta čekų grafiko Karel Demel paroda.

 • Balandžio 20 d. įvyko norvegų dizaino parodos „Bangos. Norvegijos baldų dizainas peržengus 2000-uosius“ atidarymas.

 • Kauno paveikslų galerijoje kovo 2 d. įvyko šiuolaikinio meno projekto „Personalinis judesys“ pristatymas. Projekto kuratorė - Violeta Jasevičiūtė.

 • Kovo 16 d. buvo atidaryta šiuolaikinio vietnamiečių menininko Nguyen Manh Thang tapybos paroda „Raudona šviesa / Red Light“.

 • Kovo 30 d. įvyko Aušros Andziulytės tapybos parodos „Apie bandymus“ atidarymas.

 • Balandžio 5 d. buvo pristatytas prof. Richard Demarco iš Škotijos projektas ir atidaryta paroda „70/2000: Kelias į Meikle Seggie“

 • Balandžio 6 d. įvyko grafikos parodos „Nuo raižinio iki...“ atidarymas ir edukacinės programos pristatymas; parodos kuratorė - Violeta Jasevičiūtė, organizatorė - Jolanta Galdikaitė, koordinatorė - Daiva Citvarienė.

 • Balandžio 27 d. buvo atidaryta dailininko Algirdo Petrulio kūrybos paroda.

 • Keramikos muziejuje kovo 21 d. buvo atidaryta dailininkų keramikų Ramintos Ivoškienės ir Artūro Počiuipos kūrybos paroda „P.A.R.I.“

 • Balandžio 5 d. buvo atidaryta dailininkės keramikės Liucijos Šulgaitės kūrybos paroda.

 • A. ir P.Galaunių namuose kovo 20 d. buvo surengtas Lietuvos muzikos akademijos profesorės Birutės Vainiūnaitės fortepijono klasės studenčių Viktorijos Surdokaitės ir Sandros Venckutės koncertas.

 • Kovo 27 d. įvyko J. Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono klasės mokinių koncertas.

 • Kovo 29 d. buvo surengtas J.Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos Eugenijos Petravičienės mokinių koncertas-pašnekesys, skirtas norvegų kompozitoriui Edvardui Grieg’ui.

 • Balandžio 3 d. įvyko J.Naujalio muzikos gimnazijos pučiamųjų instrumentų specialybės moksleivių koncertas.

 • Balandžio 11 d. buvo surengtas J.Naujalio muzikos gimnazijos mokinių G.Šatinskaitės, M.Geniušaitės ir U.Giedraitytės koncertas.

 • Balandžio 18 d. įvyko J.Naujalio muzikos gimnazijos mokinių J.Kakanytės, K.Šidlausko, I.Vyšniauskaitės, K.Ivanauskaitės ir I.Linkaitytės koncertas.

 • M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje kovo 18 d. vyko Lietuvos muzikos akademijos Fortepijono katedros doc. J.Bialobžeskio klasės IV kurso studentės Jurgitos Simonavičiūtės fortepijono muzikos koncertas.

 • Balandžio 10-12 d. muziejaus videosalėje rodyti filmai apie M.K.Čiurlionį: „Pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją“ (rež. R.Verba); „Zodiakas“ (rež. J.Vaitkus); „Regėjimai“ (rež. H.Šablevičius).

 • Balandžio 22 d. vyko Lietuvos muzikos akademijos Fortepijono katedros prof. H.Radvilaitės klasės meno aspirantės Rūtos Blaškytės fortepijono muzikos koncertas.

 • V.K.Jonyno galerijoje kovo 13-16 d. vyko edukacinis projektas, susietas su dailininko 94-osiomis gimimo metinėmis. Projekto dalyviai - Druskininkų V.K.Jonyno vaikų dailės mokyklos auklėtiniai studijavo profesoriaus kūrybą, dailės techniką, laisvai improvizavo menininko plastiniais-siužetiniais motyvais.

 • Kovo 16-ąją čia atidaryta mokinių sukurtų darbų paroda. Projektą parengė V.K.Jonyno galerija ir Druskininkų V.K.Jonyno vaikų dailės mokykla.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje

 • Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus salėje kovo 19 d. surengtas vakaras, skirtas Artiomo Inozemcevo atminimui. Ta proga veikė paroda iš muziejaus ir “Archivum Artis” rinkinių, kuri nuotraukomis, dokumentine medžiaga atskleidė šio aktoriaus svarbiausius kūrybos puslapius Lietuvos teatrų scenose, televizijos ir kino filmuose. Teatrologai, aktoriai ir kiti artimieji vakaro metu pasidalijo mintimis apie Artiomą Inozemcevą. Bendravimo įspūdžiais scenoje ir gyvenime dalijosi Alisa Iljina, Aleksandras Guobys, Henrikas Vancevičius, Regimantas Adomaitis, Egmontas Jansonas, Vladimiras Jefremovas, Elena Maivina ir kiti. Gausiai susirinkę klausytojai įdėmiai, su gilia pagarba klausėsi atsiminimų, jo kūrybos vertinimų, juokėsi ir verkė drauge su pasakotojais, nors aktorius mus paliko tik š.m. sausio 19 dieną.

 • Muziejaus salėje kovo 22 d. įvyko vakaras, skirtas Vydūno 133-jam gimtadieniui ir „Prabočių šešėlių“ pirmojo pastatymo šimtmečiui paminėti. Dalyvavo Vydūno draugijos pirmininkas Vaclovas Bagdonavičius, teatrologas dr. Aleksandras Guobys, dr. Aušra Martišiūtė, atskleidę ypatingą Vydūno filosofijos ir kūrybos reikšmę šiandieninei lietuvių kultūrai.

 • Ištraukas iš Vydūno draminės trilogijos „Prabočių šešėliai“ skaitė aktorius Ramūnas Abukevičius, „Ne sau žmonės“koncertinį variantą suvaidino aktoriai: Ignas Ciplijauskas, Leonas Ciunis, Alvyda Čepaitytė, Stasys Kavoliukas, Vita Šiaučiūnaitė, Irena Tumavičiūtė ir Aldona Vederaitė.

 • Vydūno ir lietuvių liaudies dainas dainavo solistė Aušra Liutkutė.

 • Veikė paroda „Vydūno dramaturgija Lietuvos teatruose“ iš Muziejaus rinkinių ir N.Vilkės-Stunskaitės „Kostiumai Vydūno teatrui“.

 • Kovo 30 d. muziejuje atidaryta dailininkės, teatro scenografės Giedrės Riškutės tapybos darbų paroda „Pavasario link… (II)“

 • Balandžio 10 d. muziejuje vyko knygos „Vilniaus skrajojamas teatras VAIDILA“ pristatymas. Muziejui šis įvykis labai svarbus ir malonus, nes knygą pagal muziejuje esančią archyvinę medžiagą ir to teatro veikėjų prisiminimus parengė muziejaus darbuotoja, buvusi aktorė Regina Kazlauskaitė, kuri kai kuriuos iš savo knygoje pateiktų aktorių ir režisierių yra mačiusi dar gyvus. Sovietiniais laikais apie „Vaidilos“ teatro veiklą lenkų, vėliau vokiečių okupuotame Vilniuje ir jo apylinkėse nebuvo net užsimenama ir daugelio dar gyvų „Vaidilos“ teatro veikėjų prisiminimai iškeliavo drauge su jais užmarštin.

 • R.Kazlauskaitė padarė didžiulį darbą, grąžindama teatro istorijai „Vaidilos“ teatro laikotarpį, tokį svarbų vilniečiams ir Lietuvos teatrui.

 • Knygos pristatyme dalyvavo teatrologai, teatro kritikai, teatro pedagogai: Vytautas Maknys, Aleksandras Guobys, Vytautas Vitkauskas, Petras Bielskis, Algė Savickaitė ir kiti. Ištraukas iš „Vaidilos“ teatro aktorės, vėliau rašytojos Aldonos Liobytės prisiminimų skaitė aktorė Alvyda Čepaitytė.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje

 • Kovo 7 d. vyko renginys, skirtas A.de Sent-Egziuperi ,,Egziuperi - rašytojas, vyras, draugas”. Dalyvavo Prancūzijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė Dominique Jacquet-Malo, Prancūzijos ambasados Lietuvoje gynybos atašė Frederic Kancir, aktoriai Inesa Paliulytė, Kęstutis Povilaitis, Lietuvos - Prancūzijos asociacijos Kauno skyriaus pirmininkė Birutė Strakšienė, Lietuvos karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis.

 • Kovo 9 d. - Kornelijaus Platelio kūrybos vakaras ir naujausios jo eilėraščių knygos ,,Atoslūgio juosta” pristatymas. Dalyvavo poetas, vertėjas Kornelijus Platelis, literatūrologas Ramutis Karmalavičius, poetas Donaldas Kajokas.

 • Kovo 12 d. - Motiejaus Valančiaus 200-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, istorikas Kazys Misius, VDU doktorantai Lina Libonaitė ir Giedrius Židonis, aktorius Antanas Žekas, folklorinis ansamblis ,,Kupolė“ (vadovas A.Bernatonis).

 • Kovo 13 d. - susitikimas su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu bei fotografijų albumo „Kryžių kalnas“ pristatymas. Dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, dr. Laima Šinkūnaitė, dailininkas Aurimas Švedas, Šiaulių vaikų vokalo studija „Ro-ko-ko“(vadovė Rasa Kauneckaitė).

 • Kovo 16 d. - atminimo vakaras, skirtas poetei Juditai Vaičiūnaitei. Dalyvavo VDU Retorių teatras (vadovė Irena Skurdenienė).

 • Kovo 19 d. - Vytauto Kurnicko dainų rinkinio „Toli, toli…“ pristatymas. Dalyvavo poetas Juozas Elekšis, dainininkai Vytautas Kurnickas, Jolanta Čiurilaitė, koncertmeisterė Irena Čiurilaitė.

 • Kovo 20 d. - Lidijos Baks-Mickūnienės knygos „Baltasis dvaras“ pristatymas TAU klausytojams. Dalyvavo Lidija Baks-Mickūnienė.

 • Kovo 23 d. - „Lietuvių literatūros enciklopedijos“ pristatymas. Dalyvavo leidinio koordinatoriai Virginijus Gasiliūnas, Gytis Vaškelis, autoriai Jūratė Sprindytė, Donata Mitaitė, Ramutis Karmalavičius.

 • Kovo 29 d. - Jono Ivanausko knygų „Kur karaliaus menė?“ bei „Tau ir Tėviškei“ („Tev un Tevzemei“ vertimas į latvių kalbą) pristatymas. Dalyvavo autorius Jonas Ivanauskas, vertėja Dzintra Elga Irbytė, dailininkė Lolita Zalogienė, filosofijos m. dr. Stasys Šimaitis, leidyklos AESTI, spaustuvės „Mažoji poligrafija“ atstovai, VDU docentas A.Butkus.

 • Kovo 7 d. - atidaryta paroda „Apie vėją, smėlį ir žvaigždes“, skirta A.de Sent-Egziuperi.

 • Kovo 29 d. - atidaryta paroda „Tadas Bajarūnas ir jo fotografija“, kurią surengė Panevėžio kraštotyros muziejus, muziejininkė ir fotografė Zita Pikelytė.

 • Kovo 30 d. - atidaryta paroda „Gabrielei Petkevičaitei-Bitei - 140“, kurią parengė muziejininkė Nijolė Raižytė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.

Kovo mėnesio edukacinės programos:

 • 1 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Jėzuitų gimnazijos 9 kl. moksleiviams;

 • 1 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Kauno 26-osios vid. mokyklos 11 kl. moksleiviams;

 • 4 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Jonavos Senamiesčio gimnazijos 9 kl. moksleiviams;

 • 13 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Veršvų vid. mokyklos 7 kl. moksleiviams;

 • 15 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Veršvų vid. mokyklos 7 kl. moksleiviams;

 • 15 d. „Viešnagė Maironio namuose“ - V.Kudirkos vid. mokyklos 9 kl. moksleiviams;

 • 20 d. - „Svečiuose pas Maironį“ - Versmės vid. mokyklos 3 kl. moksleiviams;

 • 20 d. - „Svečiuose pas Maironį“ - Versmės vid. mokyklos 3 kl. moksleiviams;

 • 21 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Milikonių vid. mokyklos 6 kl. moksleiviams;

 • 22 d. - „Svečiuose pas Maironį“ - Versmės vid. mokyklos 2 kl. moksleiviams;

 • 22 d. - „Svečiuose pas Maironį“ - Versmės vid. mokyklos 2 kl. moksleiviams;

 • 22 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Veršvų vid. mokyklos 6 kl. moksleiviams;

 • 28 d. - „Svečiuose pas Maironį“ - Petrašiūnų vid. mokyklos 3 kl. moksleiviams;

 • 29 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Domeikavos vid. mokyklos 6 kl. moksleiviams.

 • Balandžio 5 d. muziejuje vyko vakaras, skirtas Birutės Baltrušaitytės-Masionienės ir Antano Masionio atminimui. Dalyvavo rašytojas Romas Gudaitis, filosofas Vacys Bagdonavičius, etnokultūrologas Jonas Trinkūnas, dukros Aistė Masionytė-Stankevičienė ir Audronė Masionytė, broliai Jonas ir Stasys Masioniai, aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Alma Sakalauskienė. Be to buvo atidaryta paroda, skirta B.Baltrušaitytės - Masionienės ir A.Masionio atminimui, kurią parengė muziejininkė A.Protienė, apipavidalino dail. I.Zamulskienė.

 • Balandžio 9 d. - Moksleivių viktorinos „Išėję sugrįžti“ rezultatų aptarimas.

 • Balandžio 11 d. - Literatūros popietė „Kultūros žmonės amžininkų atsiminimuose“, skirta M.K.Čiurlionio 90-osioms mirties metinėms. Dalyvavo Maironio literatūros muziejaus direktorės pavaduotoja mokslui Raminta Antanaitienė ir menotyrininkė Rūta Purvinaitė.

 • Balandžio 20 d. - romansų vakaras. Dalyvavo V.Stulgos tautinės muzikos muziejaus Tutučio studija „Miesto trio“ ir aktorius Vilius Kaminskas.

 • Balandžio 23 d. surengtas rašytojo Vytauto Sirijos Giros 90-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo literatūrologas doc. Ramutis Karmalavičius, rašytojas Algirdas Pocius, vertėjas Virgilijus Čepaitis, aktorė Jūratė Onaitytė, rašytojo žmona Almonė Sirijos Girienė, duktė Danutė Sirijos Giraitė, sūnus Algirdas Sirijos Gira, pianistė Rima Mačiulienė, saksofonistas Adomas Mačiulis. Buvo atidaryta paroda, skirta V.Sirijos Giros jubiliejui, kurią parengė skyriaus vedėja I.Balčiūnienė, apipavidalino dail. I.Zamulskienė.

 • Balandžio 24 d. vyko prozininkės, publicistės, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 140-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo aktoriai Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas, pianistė Alma Sakalauskienė, muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. Buvo surengta paroda „Gabrielei Petkevičaitei-Bitei - 140“, kurią parengė muziejininkė N. Raižytė, apipavidalino dailininkė I.Zamulskienė.

 • Balandžio 30 d. - dramaturgo Kosto Ostrausko 75-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo VDU magistrantė Ingrida Ruchlevičienė ir Raudondvario teatrinė studija „Aitvaras“ (rež. Audronė Remeikienė). Atidaryta K.Ostrausko jubiliejui skirta paroda, kurią parengė skyriaus vedėja G.Saladžiuvienė, apipavidalino dail. I.Zamulskienė.

Balandžio mėnesio edukacinės programos:

 • 3 d. - „Svečiuose pas Maironį“ - Ariogalos pradinės mokyklos. Moksleiviams (2 programos)

 • 4 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Atžalyno vid. mokyklos moksleiviams

 • 6 d. - „Svečiuose pas Maironį“ - Žaros vid. mokyklos moksleiviams;

 • 18 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Petrašiūnų vid. mokyklos moksleiviams;

 • 24 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Petrašiūnų vid. mokyklos moksleiviams;

 • 25 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Petrašiūnų vid. mokyklos moksleiviams;

 • 25 d. - „Viešnagė Maironio namuose“ - Petrašiūnų vid. mokyklos moksleiviams.

 • Vaikų literatūros muziejuje knygnešio dienai pažymėti kovo 15 d. surengtas susitikimas su poete Zene Sadauskaite. Dalyvavo poetė Zenė Sadauskaitė bei S.Dariaus ir S.Girėno vid. mokyklos trečiokai.

 • Kovo 27 d. - teatralizuota jumoro šventė „Cha cha cha“. Dalyvavo V.Kudirkos vid mokyklos dramos studija „Vitaminas T“ (vadovė H.Šumilaitė), VMLR dramos studija „Čepsiukai“ (vadovė D.Žilionienė).

 • Kovo 28 d. - spektaklis darželinukams J.Biržio „Kiškio trobelė“. Vaidino Žaliakalnio pradinės mokyklos dramos studija „Aktoriukas“ (vadovė Z.Baikienė).

 • Balandžio 3 d. vyko susitikimas su poetu Juozu Nekrošiumi, skirtas tarptautinei vaikiškos knygos dienai pažymėti.

 • Balandžio 6 d. - susitikimas su poete Violeta Palčinskaite.

 • Balandžio 25 d. surengtas Moksleivių ir vaikų laisvalaikio rūmų ansamblio koncertas „Pavasarį pasitinkant“ (vad. R.Kabalinienė).

 • Balio ir Vandos Sruogų namuose - muziejuje balandžio mėnesį vyko šie edukaciniai renginiai:

 • 18 d. - viktorina „Balio Sruogos gyvenimas ir kūryba“ - Santaros vid.mokyklos gimnazijos klasės gimnazistams.

 • 20 d. - viktorina „Balio Sruogos gyvenimas ir kūryba“ - Santaros vidurinės mokyklos gimnazijos klasės gimnazistėms.

 • Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame muziejuje kovo 19 d. surengtas Juozo Tumo-Vaižganto vardo dienos - Juozapinių paminėjimas. Dalyvavo kultūros istorikas D.Akstinas, aktoriai L.Zorūbaitė, S.Bagaliūnas, Vaižganto vid. mokyklos mokytoja V.Norkunienė, vaikų choras (vadovė G.Druskienė) bei Vaižganto giminės.

 • Kovo 22 d. vyko edukacinės programos „Vaižganto portretas, tekstų mozaika“ renginys Jėzuitų gimnazijos gimnazistams.

Vytauto Didžiojo karo muziejuje

 • Ryšių su visuomene skyrius kovo 9 d. Kauno statybos centre suorganizavo renginį, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Jį surengė ir jame dalyvavo ekskursijų vadovė V. Sapjanskienė. Renginyje kalbėjo muziejaus direktorius J.Jurevičius.

 • Kovo 11 d. Kauno rotušėje miesto mero E.Tamašausko inauguracijoje dalyvavo LDK istoriniai personažai - muziejaus edukacinės programos dalyviai.

 • Kovo 13 d. Kauno menininkų namuose Kauno miesto visuomenei surengtas renginys „Istorija kaip metafora“, skirtas dramaturgo Juozo Grušo 100-osioms gimimo metinėms. Per minėjimą panaudota muziejaus istorinių kostiumų kolekcija.

 • Kovo 15 d. muziejuje vyko renginys su LDK istoriniais personažais - „Lietuvių kova su kryžiuočių ordinu“, kurį įrašė LRT ir parodė laidoje vaikams „Gustavo enciklopedija“.

 • Kovo 16 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vyko mokslinė konferencija „Karo istorijos tyrimų organizavimo problemos“, kurioje muziejaus LDK karybos istorijos skyriaus vedėjas dr. V.Rakutis skaitė pranešimą „Lietuvos karo istorijos tyrimų organizavimo istorija“, o ginklų istorijos sektoriaus vedėjas J.Vaičenonis - „Karo istorijos tyrimai aukštosiose mokyklose“.

 • Kovo 17 d. Lietuvos sporto muziejuje Lietuvos stalo teniso veteranai prisiminė savo bendražygę Bronę Balaišienę (1921 - 1983). Šiai progai muziejuje parengta parodėlė „B.Balaišienei - 80“. Renginyje dalyvavo B.Balaišienės sūnus, Lietuvos stalo teniso federacijos prezidentas R.Balaiša.

 • Kovo 23 d. muziejuje atidaryta paroda „1830- 1831 m. sukilimas ir Lietuva“. Ją parengė karybos istorijos skyrius, autorius - šio skyriaus vedėjas A.Pociūnas. Parodos pristatyme dalyvavo Lenkijos gynybos atašė Lietuvoje plk. J.Maženda, Lietuvos Respublikos seimo narys J.Senkievič, kultūros ministerijos Muziejų skyriaus vadovas R.Senapėdis.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus 

 • Muziejaus darbuotoja Rūta Puišytė skaitė paskaitą „Holokaustas Lietuvoje“ 2001 m. balandžio 24 d. Kėdainiuose vykusiame mokytojų ir moksleivių seminare „Ana Frank - istorija šiandienai Lietuvoje ir Latvijoje“. Seminaro organizatoriai: Anos Frank namai (Amsterdamas) ir Kėdainių mokytojų švietimo centras. Anos Frank projekto autoriai A.Frank namai ir Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus.

 • Svetlana Šatalova 2001 kovo 4 d. skaitė paskaitą „Lietuvos žydų bendruomenė“ Katalonijos-Izraelio kultūros draugijoje (Ispanija), o 2001 kovo 31 d. - „Žydai Lietuvoje“ - Barselonos universiteto Hebrajų studijų skyriuje (Ispanija).

Kauno IX forto muziejus

 • Sausio 13 d. įvyko renginys, skirtas 1991 m. sausio 13-osios kruviniesiems įvykiams paminėti. Maldas už žuvusiuosius kalbėjo Šilainių parapijos vikaras, prisiminimais dalijosi žmonės, dalyvavę tragiškuose sausio įvykiuose Vilniuje, prie televizijos bokšto, Kaune, Sitkūnuose ir kitose strategiškai svarbiose vietose. Tą pačią dieną muziejaus muziejininkai pristatė parodą, skirtą sausio 13-osios aukoms atminti. Joje buvo pateikta daugiau nei 70 eksponatų: fotonuotraukų, dokumentų.

 • Renginyje koncertavo Domeikavos tremtinių moterų ansamblis, lietuvių liaudies ir tremtinių dainas dainavo buvusi tremtinė S.Leguvienė.Programoje dalyvavo ir Kauno kultūros centro tautinių šokių kolektyvas „Šeltinis“. Renginio metu buvo rodomas videofilmas, Kauno televizijos žurnalistų sukurtas apie tuos lemtingus įvykius Vilniuje ir Kaune.

 • Degė tradicinis laužas. Renginyje dalyvavo daugiau nei 120 žmonių iš Sargėnų ir Domeikavos apylinkių.

 • Vasario 12 d. muziejaus karceryje „betoninis maišas“ įvyko vienas iš Raimondo Eimonto muzikos festivalių „Vienas su gitara“. Muzikantas R.Eimontas kartu su vienu klausytoju užsidarydavo karceryje ir klausydavo muzikos garsų. Tai buvo neįprastas bandymas per muzikos garsus sustiprinti slegiančią kalėjimo atmosferą ir niūrų įspūdį. Koncerte apsilankė per 100 žmonių.

 • Vasario 16 d. į Kauno IX forto muziejų atvažiavo vieno iš 1943 m. gruodžio 25 d. legendinio pabėgimo iš IX forto organizatorių P.Krakinovskio duktė Jarit Krakinovskaitė-Glezer, kuri 40 mokinių grupei iš Sankt Peterburgo muziejuje vedė istorinę holokausto pamoką. Jos metu J.Krakinovskaitė-Glezer pasakojo mokiniams apie 64 kalinių, tarp kurių buvo ir jos tėvas, suorganizuotą pabėgimą, kuris yra žinomas visame pasaulyje, kaip vienintelis masinis pabėgimas iš koncentracijos stovyklos. Be to J.Krakinovskaitė-Glezer muziejui padovanojo savo tėvo asmeninių daiktų bei dokumentų, bylojančių apie P.Krakinovskio pogrindinę antinacistinę veiklą Kauno gete ir partizanų būriuose, apie jo vaidmenį organizuojant 1943 m. gruodžio 25 d. legendiniu tapusį pabėgimą iš IX forto.

 • Vasario 16 d. muziejuje buvo atidaryta muziejininkų parengta paroda, skirta Vasario 16-ajai - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Parodoje buvo pateikta per 80 eksponatų (fotonuotraukos, dokumentai).

 • Kovo 11 d. muziejuje buvo atidaryta muziejininkų parengta paroda, skirta Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Parodoje buvo pateikta daugiau nei 90 eksponatų (fotonuotraukos, dokumentai).

 • Kovo 29 d. muziejuje vyko dalykinis pasitarimas, kuriame dalyvavo Vokietijos ambasados kultūros ir spaudos atašė Stefan Kobsa, Freiburgo universiteto profesoriui Wofram Wette, istorijos dėstytojas Dettev Hoffmann bei muziejaus darbuotojai. Pasitarimo tikslas buvo aptarti galimybes ir numatyti tolesnes bendradarbiavimo perspektyvas, nagrinėjant sovietų ir nacių nusikaltimus Lietuvoje. Muziejuje vykstančiose Vokietijos jaunimo dienose disputuose dalyvaus ir likę gyvi nusikaltimų liudininkai, bus demonstruojami videofilmai, skaidrės.

Lietuvos aviacijos muziejuje

 • Kovo 11 d. įvyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 11-osioms ir Lietuvos karinių oro pajėgų įkūrimo 82-ųjų metinių paminėjimas. Buvo padėta gėlių prie Lietuvos karo aviacijos memorialo, aplankytas Lietuvos aviacijos muziejus. Po to įvyko bėgimas „Lietuvos aviacijos muziejus - S.Dariaus ir S.Girėno paminklas“. Šventiniame bėgime dalyvavo Karinių oro pajėgų kariai, karininkai, jų vaikai, „sveikuoliai“, studentai, moksleiviai.

 • Kovo 12 d. - vyko Lietuvos karinių oro pajėgų įkūrimo 82-ųjų metinių minėjimas. Grojant Karinių oro pajėgų orkestrui iškilmingo minėjimo dalyviai iškėlė Lietuvos valstybės ir Karinių oro pajėgų vėliavas, padėjo gėlių prie Lietuvos karo aviacijos memorialo. Po to susirinkusiems majoras E.Raubicas apžvelgė Karinių oro pajėgų istoriją nuo įkūrimo iki mūsų dienų. Lietuvos aviacijos muziejus pasirašė bendradarbiavimo sutartį su S.Dariaus ir S.Girėno vidurine mokykla. Dalyvavo Karinių oro pajėgų vadovybė, karininkai, S.Dariaus ir S.Girėno vidurinės mokyklos vadovai, mokytojai, moksleiviai, aviacijos veteranai, visuomenė.

 • Balandžio 9 d. įvyko renginys „Balionai ir oreivystė“. Į renginį atvyko žymūs Lietuvos balionautai: pirmasis Lietuvos balionautas, pirmojo Lietuvoje šilto oro baliono konstruktorius L.Simniška, Nemunaičio oreivystės klubo prezidentas G.Šurkus, Kėdainių skraidybos mokymo centro vadovas R.Maciulevičius, žurnalo „Lietuvos sparnai“ leidėjai J.Koncevičienė-Tūraitė ir R.Bakanauskas.

 • Atvykusieji papasakojo apie balionautiką ir oreivystę Lietuvoje, G.Šurkus pasidalijo prisiminimais ir įspūdžiais apie istorinį skrydį per Baltiją, parodė vaizdajuostę. Renginį paįvairino J.Naujalio muzikos gimnazijos auklėtinės. Dalyvavo Julijanavos vidurinės mokyklos moksleiviai, muziejininkai, LR Seimo narys R.Sedlickas, Lietuvos aeroklubo prezidentas ats. plk. S.Murza, AB aviakompanijos „Lietuva“ gen. direktorius A.Marcinkevičius, aviacijos veteranai, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, visuomenė.

 • Balandžio 12 d. - Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena. Apie aviacijos ir kosmonautikos ištakas, laimėjimus susirinkusiems papasakojo Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius A.Lapinskas, muziejaus aviacijos istorijos skyriaus vedėjas G.Ramoška, aviacijos veteranas, aviacijos istorikas A.Balčiūnas. Dalyvavo Karinių oro pajėgų kariai ir karininkai, gen. S.Raštikio puskarininkių mokyklos dėstytojai ir kursantai, aviacijos veteranai, moksleiviai, studentai, visuomenė.

Šiaulių "Aušros" muziejuje

 • Padalinyje Fotografijos muziejuje kovo 5 - 31 d. veikė Wim Lamboo (Olandija) fotografijų paroda „Susitikimai. Lietuvos menininkų portretai“ ir paroda „Amžininko portretas '81“. Parodoje eksponuoti muziejaus rinkiniuose saugomi 1981 m. tarprespublikinės meninės fotografijos parodos „Amžininko portretas“ medalius ir diplomus pelnę darbai bei dalis parodoje dalyvavusių lietuvių autorių fotografijų (iš viso 37 fotografų 73 fotografijos). Parodos autoriai: Fotografijos skyriaus vedėja V.Ulinskytė, muziejininkė A.Katkienė, vyr. muziejininkė J.Sokienė.

 • Nuo kovo 6 d. „Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmuose veikia tautodailininkės Julijos Daniliauskienės (Vilnius) karpinių paroda. Liaudies meno parodose Lietuvoje ir užsienyje ji nuolat dalyvauja nuo 1957 m. Ši paroda surengta J.Daniliauskienės 75-ojo gimtadienio proga. Kovo 22 d. įvyko parodos pristatymas - susitikimas su autore. J.Daniliauskienė - Vlado ir Emilijos Putvinskių anūkė, kuri kartu su kitais giminaičiais perdavė Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pūtvio archyvą „Aušros“ muziejui. Julija Daniliauskienė viena iš P.Bugailiškio premijos steigimo iniciatorių.

 • Kovo 10 d. minint „Aušros“ muziejaus 78-ąsias įkūrimo metines, trečią kartą įteikta Šiaulių „Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premija. 2001 m. P.Bugailiškio premija už kraštotyros darbus ir aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime įteikta šiauliečiui dailininkui Antanui Krištopaičiui. Savo akvarelėse dailininkas yra įamžinęs šimtus Lietuvos bažnyčių, malūnų, ąžuolų, kurių dalies šiandien jau nebėra. „Aušros“ muziejuje saugoma 650 A.Krištopaičio kūrinių.

 • Kovo 14 d. „Aušros“ muziejus miesto savivaldybės salėje organizavo aušrininko daktaro Jono Šliūpo (1861-1944) 140-ųjų gimimo metinių minėjimą. Pristatyta Vytauto Šliūpo knyga „Tėvas, kokį aš prisimenu“. „Aušros“ muziejaus direktorius R.Balza ir Šiaulių miesto vicemeras V.Vingras priminė su Šiauliais susijusius J.Šliūpo gyvenimo faktus. Pranešimus skaitė dr. D.Marcinkevičienė „Dr. J.Šliūpas: tarp visuomenės veikėjo ir šeimos tėvo“; S.Brobenka „Dr. J.Šliūpas - Šiaulių leidėjas ir spaustuvininkas“. Muziejaus mokslinė sekretorė, leidyklos vadovė V.Šiukščienė pristatė V.Šliūpo knygą „Tėvas, kokį aš prisimenu“. Prisiminimais apie tėvą dalijosi sūnus Vytautas. Koncertavo Šiaulių konservatorijos studentai.

 • Kovo 16 d. „Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose atidaryta paroda „Senosios knygos“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių, skirta Knygnešio dienai. Parodoje eksponuojamos knygos, išleistos nuo spaudos išradimo iki 1861 m. Seniausias eksponuojamas leidinys - XVI amžiaus G.Brauno pasaulio miestų atlasas „Civitates orbis terrarum“ (I knyga); seniausias lietuviškas leidinys - 1629 m. išleisti K.Sirvydo „Punktai sakymų“. Unikalūs eksponatai - dantiraščio pavyzdžiai ant molio lentelių iš archeologo kunigo J.Žiogo kolekcijos. Parodoje 100 muziejuje išsaugotų knygų lietuvių, lenkų, lotynų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbomis, išleistų Didžiojoje ir Mažojoje Lietuvoje ir kitur. Per parodos atidarymą bibliotekininkė N.Petraitytė skaitė pranešimą „Knygnešystės tradicijos Šiaulių krašte“.

 • Parodos autoriai - mokslinė sekretorė V.Šiukščienė, Restauravimo centro vedėja V.Andrulienė, muziejininkė R.Baristaitė, bibliotekininkė A.Tamulienė, restauratorė E.Karosienė.

 • Kovo 30 d. „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose atidaryta konkursinių darbų „Kryžių kalno erdvės, bažnyčios vietos parinkimo ir jos architektūrinės idėjos“ paroda, kuri prieš mėnesį buvo eksponuota Vilniuje, Architektūros muziejuje. Joje pateikiama 28 projektai. Parodos pristatyme dalyvavo jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas E.Bartulis, Šiaulių miesto ir rajono architektai, visi besirūpinantys Kryžių kalno išsaugojimu.

 • Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienomis šiauliečiai ir jų svečiai „Aušros“ muziejaus ekspozicijas ir parodas galėjo lankyti nemokamai. Ta proga pasinaudojo 1719 lankytojų.

 • Balandžio 2 - gegužės 5 d. „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose veikė tradicinė paroda „Pavasario belaukiant“. Joje eksponuoti margučiai ir moliniai švilpukai iš „Aušros“ muziejaus rinkinių - iš viso 915 eksponatų. Atidaryme dalyvavo liaudies meistrė, kiaušinių margintoja O.Bagdonienė. Muziejuje buvo organizuotos kiaušinių marginimo pamokėlės moksleiviams, kurias vedė Etnografijos skyriaus vedėja S.Mockutė. Parodos autorės S.Mockutė, G.Didžgalvienė, O.Klovaitė.

 • Balandžio 3 d. „Aušros“ muziejaus restauruojamuose Ch.Frenkelio rūmuose lankėsi Lietuvos Respublikos kultūros ministras G.Kėvišas.

 • Balandžio 6 d. „Aušros“ muziejaus Atvirukų sektorius suorganizavo II filokartistų sambūrį. Sambūris vyko Fotografijos muziejuje, kur veikė atvirukų mugė ir 3 atvirukų parodos:

 • Kosto Cerpinskio (Konstantino Cierpinskio) išleisti atvirukai - iš Petro Kaminsko kolekcijos

 • Balandžio 1-osios atvirukai, išleisti iki 1940 m. - iš Vytenio Rimkaus kolekcijos

 • Lietuviškų atvirukų raida 1900-2000 m. - (iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus Atvirukų sektoriaus rinkinių).

 • Svarbiausias renginys - konferencija „Lietuviškų atvirukų paveldas ir jų klasifikavimas“. Konferencijoje pranešimus skaitė: Domas Akstinas (Kaunas) - „Pogrindžio atvirukai - savitumo išraiška“; Almantas Šlivinskas (Šiauliai) - „,Atvirukų kaupimo ir sisteminimo ypatumai Šiaulių „Aušros“ muziejuje“, Jolanta Kairienė (Vilnius) - „Atvirukų tvarkymas Lietuvos MA bibliotekoje: teoriniai ir praktiniai aspektai“; Jonas Nekrašius (Šiauliai) - „Atvirukas - laiško meno (mail art) kūrinys“, Vytenis Rimkus (Šiauliai) - „Lituanistiniai atvirukai: rinkimo ir klasifikavimo klausimai“, Justinas Sajauskas (Marijampolė) - „115 Lietuvos ženklinių atvirlaiškių“. Išleista konferencijos medžiaga.

 • Balandžio 17 d. „Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmuose vyko taikdario, kilusio iš Šeduvos, vyr. leitenanto Normundo Valterio žūties Bosnijoje 5-ųjų metinių minėjimas. Surengta paroda iš Vytauto Didžiojo karo ir „Aušros“ muziejų rinkinių, šeimos archyvo (parodos rengėja vyr. muziejininkė A.Malinauskaitė). Minėjime dalyvavo N.Valterio sesuo, tarnybos draugai.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje

 • A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje kovo 1 d. Koplyčioje įvyko pianistų Sonatos ir Roko Zubovų koncertas „Fantazijos ir pasakos fortepijonui keturiomis rankomis“.

 • Kovo 11 d. - folkloro ansamblio „Valaukis“ literatūrinių dainų popietė „Dienela brėkšta“

 • Kovo 15 d. - Dusetiškio dailininko Alvydo Stausko meninės fotografijos parodos „Gamtos metamorfozės“ atidarymas.

 • Kovo 21 d. - susitikimas su rašytoju Antanu Drilinga.

 • Kovo 30 d. - Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas), Artūras Šilalė (II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violončelė), Vitalija Raškevičiūtė (altas).

 • Balandžio 18 d. - Koplyčioje atidaryta Anykščių Dailės mokyklos moksleivių darbų paroda.

Rašytojo Tomo Mano memorialiniame muziejuje

 • Tomo Mano memorialiniame muziejuje kovo 3 d. Tomo Mano ir Neringos istorijos muziejai pakvietė į svečius istorikę KU doc. dr. Nijolę Strakauskaitę. Praėjusį rudenį mokslininkės stažuotės Berlyno Humboldto universitete metu N.Strakauskaitė dirbo Centriniame evangelikų bažnyčios archyve, kuriame surado Juodkrantės parapijos bažnyčių knygas, kitame - Slaptajame Prūsijos kultūrinio palikimo archyve - Kuncų parapijos krikšto knygą. Šie dokumentai suteikė daug vertingos medžiagos apie Juodkrantės, Karvaičių, Naglių, bei parapijai priklausiusios Nidos gyventojus.

 • Tomo Mano muziejuje į pokalbį su mokslininke apie Kuršių nerijos istoriją susirinkę neringiškiai ir jų pateikti klausimai liudijo, kaip svarbu Neringos gyventojams pažinti savo krašto praeitį.

 • Kovo 23 d. muziejuje lankėsi grupė vokiečių rašytojų, literatūrologų, žurnalistų. Jie susipažino su muziejaus ir Tomo Mano centro veiklos programomis.

 • Kovo 28 d. Neringos viešoji biblioteka ir muziejus pakvietė neringiškius į susitikimą su rašytoju Rimantu Černiausku. Jau tampa tradicija Nidoje pristatyti klaipėdiškių leidžiamą literatūrinį - kultūrinį almanachą „Baltija“. Vakaro metu buvo galima įsigyti ką tik išleistą rašytojo knygą vaikams ir tėvams „Kairiarankių šalis“.

K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

 • M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje sausio 10 d. koncertavo smuikininkė Miglė Lukošaitytė-Dikšaitienė ir pianistė Rūta Blaškytė. Jos atliko L.van Bethoveno ir D.Šostakovičiaus sonatas smuikui ir fortepijonui bei J.S.Bacho ir G.F.Hendelio pjeses.

 • Sausio 24 d. vyko kamerinės muzikos vakaras „Tas permainingas XX amžius…“. Dalyvavo violončelistė Asta Krištaponienė ir pianistė Lina Krėpštaitė. Programoje skambėjo C.Debussy, D.Šostakovičiaus ir D.Mijo kūriniai.

 • Sausio 25 d. vyko fortepijono muzikos popietė, skirta W.A.Mozarto 245-osioms gimimo metinėms. W.A.Mozarto kūrinius skambino J.Naujalio muzikos gimnazijos 1 - 5 klasių moksleiviai, besirengiantys tarptautiniam jaunųjų pianistų konkursui „Amadeus“. Mažieji pianistai muzikavo nepaprastai nuoširdžiai, jiems plojo tėveliai, seneliai, broliukai ir sesutės bei gausiai susirinkusi miesto publika. Koncertą įtaigiai komentavo mokytoja metodininkė Elena Andruškevičienė.

 • Sausio 31 d. vyko Vytauto Kurnicko naujo dainų rinkinio „Protėvių takas“ pristatymas. Dalyvavo autorius Vytautas Kurnickas, dainininkės Jolanta Čiurilaitė, Inga Ulevičiūtė, Raimonda Janutėnaitė, koncertmeisterė Irena Čiurilaitė. Skambėjo V.Kurnicko dainos ir romansai J.Elekšio, J.A.Jūragio, B.Žalio, B.Mackevičiaus, M.Macijauskienės, V.Braziūno, Maironio ir kitų poetų eilėmis.

 • Vasario 21 d. vyko smuiko muzikos koncertas, skirtas smuikininko J.Heifetzo 100-osioms gimimo metinėms. Griežė J.Naujalio muzikos gimnazijos styginių instrumentų skyriaus gimnazistai, o mokytojas ekspertas Kęstutis Ivaškevičius pasakojo apie Vilniuje gimusį talentingąjį Amerikos smuikininką J.Heifetzą.

 • Vasario 28 d. vyko pianisto Alfredo Andruškevičiaus improvizacijų vakaras. Pianistas A.Andruškevičius vienas iš nedaugelio Lietuvoje improvizuoja klasikinės muzikos temomis. Jo improvizacijų vakarai M.ir K.Petrauskų muziejuje jau tapo tradiciniais ir kiekvieną kartą susilaukia daug publikos ir aplodismentų.

 • Kovo 7 ir 14 dienomis vyko A.Kačanausko muzikos mokyklos moksleivių koncertai, skirti mokyklos 30-mečiui. Juose dalyvavo fortepijono, liaudies instrumentų ir akordeono skyrių moksleiviai bei jaunesniųjų klasių moksleivių choras.

 • Kovo 15 d. koncertavo J.Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos ekspertės Rymantės Šerkšnytės fortepijono klasės abiturientė Evelina Žigaitė. Ji atliko programą, parengtą tarptautiniam S.Vainiūno konkursui.

 • Kovo 15 d. atidaryta laikina paroda „Dž Verdžio operų pastatymai Valstybės teatre“.

 • Parodą parengė Renata Varanavičiūtė.

 • Kovo 21 d. vyko vokalinės muzikos koncertas. Dalyvavo Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto docentės Jūratės Bukauskaitės dainavimo klasės studentės Germa Gasiūnaitė, Vida Miknevičiūtė, Jūratė Blūšiūtė, Loreta Karpavičienė ir solistė Lina Jakštytė, koncertmeisteriai Daiva Bulanavičiūtė ir Dainius Kepežinskas. Programoje skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių arijos ir romansai.

 • Kovo 22 d. vyko norvegų ir lietuvių romantinės fortepijono ir vokalinės muzikos koncertas. Jame dalyvavo J.Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono bei koncertmeisterio klasės gimnazistai bei dainininkė G.Miliauskaitė. Skambėjo E.Grygo, B.Dvariono, S.Vainiūno fortepijoninės pjesės bei E.Grygo dainos. Koncertą vedė mokytoja metodininkė Elena Andruškevičienė.

 • Kovo 28 d. vyko smuiko ir violončelės muzikos koncertas. Dalyvavo Kauno 1-osios muzikos mokyklos mokytojai Dalia Terminaitė, Saulius Bartulis ir jų kamerinio ansamblio klasės mokiniai S.Kuzinaitė, A.Ogorodnikaitė, N.Balčiūnaitė, J.Tarutaitė, D.Kalasauskas. Skambėjo baroko epochos kompozitorių Ch.Šikardo ir A.Ariosti, romantizmo pradininko F.Šuberto bei lietuvių autorių M.K.Čiurlionio ir V.Bartulio kūriniai smuikui su fortepijonu bei violončelei su fortepijonu. Koncerto programą pristatė ir komentavo muzikologas Julius Kuzinas.

 • Kovo 29 d. koncertavo Garliavos muzikos mokyklos moksleiviai. Programoje skambėjo spalvingi kūriniai akordeonui, pučiamiesiems instrumentams bei fortepijonui.

 • Balandžio 5 d. koncertavo J.Naujalio muzikos gimnazijos abiturientai: Milda Kazakevičiūtė ( mokyt. L.Parymud smuiko klasė ), Marijus Adomaitis ir Arūnas Zujus (mokyt. Šarūno Kačiono fagoto klasė ). Koncerte dalyvavo ir 10 klasės gimnazistas Jurgis Bingelis (mokyt. S.Žvirblio triūbos klasė). Gimnazistams akompanavo koncertmeisterė Aušra Bartkevičiūtė.

 • Balandžio 12 d. vyko pučiamųjų instrumentų muzikos koncertas, kuriame dalyvavo J.Naujalio muzikos gimnazijos moksleiviai - 9-ojo respublikinio J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso laureatai. Skambėjo fleitos, obojai, klarnetai, fagotai, valtornos, triūbos, saksofonas. Koncertą vedė ir apie instrumentus pasakojo mokytojas ekspertas Vitalius Žemaitis.

 • Balandžio 24 d. vyko seminaras-praktikumas „V.Barkausko kūriniai fortepijonui pedagoginiame repertuare“. V.Barkausko kūrinių koncerte dalyvavo J.Naujalio muzikos gimnazijos, A.Kačanausko, M.Petrausko, Sakralinės, 1-osios muzikos mokyklų, „Tutučio“ muzikos studijos, „Vyturio“ vidurinės bei Garliavos muzikos mokyklų moksleiviai. Po koncerto kalbėjo kompozitorius prof. Vytautas Barkauskas. Po pertraukos vyko seminaras, kurį vedė prof. V.Barkauskas ir doc. J.Kuodienė.

Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje

 • Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje kovo-balandžio mėn. veikė parodos:

 • „Dr. Jurgiui Šlapeliui - 125“ (iš muziejaus fondų);

 • Jonės Babelytės ir Vytauto Babelio tapybos paroda;

 • Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos centro „Mes“ mažosios tekstilės paroda (vadovė Laima Kazlauskaitė);

 • Irenos Bajorūnaitės grafikos paroda „Prabočių šešėliai“.

 • Balandžio 21 d. muziejuje vyko renginys, skirtas dr. Jurgio Šlapelio gimimo 125-mečiui. Pranešėjai dr. Alma Gudonytė, prof. Vladas Žukas, dr. Aloyzas Vidugiris, ir kiti. XX a. pr. dainas atliko ansamblis „Tyklė“ (vadovė Vitalija Brazaitienė).

Alytaus kraštotyros muziejuje

 • Alytaus kraštotyros muziejuje kovo 6 - 31 dienomis vyko VI tarptautinio Nidos tapytojų plenero darbų paroda „NIDOS ERDVĖ“. Plenero organizatoriaus Sauliaus Kruopio sumanymu pleneras tęsia XX amžiaus pradžios ekspresionistinės BRUCKE grupės tradicijas. Parodoje eksponuojama 16 autorių 40 tapybos darbų, nutapytų plenero metu.

 • Kovo 23 d. muziejuje surengtas Lietuvos nacionalinės filharmonijos artistų koncertas. Atlikėjai - Judita Leitaitė (mecosopranas), Andrius Vasiliauskas (fortepijonas). Eiles skaitė aktorė Edita Kauzaitė. Programoje skambėjo C.Debussy, G.Faure, M.Ravelio, P.Verlaine'o, P.Borrget, P.Eluard'o kūriniai. Koncertas yra vienas iš frankofonijos renginių Lietuvoje.

 • A.Jonyno memorialiniame muziejuje kovo 20 d. vyko akcija „PADĖKIME PAUKŠČIAMS“, skirta Žemės dienai. Joje trijų miesto mokyklų ir vaikų darželio „Girinukas“ auklėtiniai kėlė inkilus, skaitė savo kūrybą, klausėsi paukščių balsų įrašų.

Biržų krašto "Sėlos" muziejus

 • Biržų krašto „Sėlos“ muziejuje kovo 9 d. Kovo 11-osios proga „Aušros“ vidurinės mokyklos 6-7 klasių mokiniai dalyvavo žaidime - viktorinoje „Kelionė po „Sėlos“ muziejų“.

 • Kovo 10 d. atidaryta biržiečių tautodailininkų darbų paroda, kurioje eksponuojama daugiau kaip 200 darbų. Tai tapyba, karpiniai, mezginiai, pynimo ir kalvystės darbai.

 • Kovo 31 d. atidaryta aštuonių biržiečių menininkų darbų paroda. Joje dalyvauja Biržų dailės mokyklos mokytojai Egis Skuja, Daiva Zalogienė, Vidmantas Jažauskas, Sandra Sukarevičiūtė, buvę šios mokyklos mokiniai - Jurga Grinskytė, Sigitas Striška, Sonata Vasiliūtė, Renata Grabauskaitė. Parodoje eksponuoti V. Jažausko keli meditatyviniai kūrinėliai su potekstėmis, E.Skujos akvarelės, S.Sukarevičiūtės, J.Grinskytės paveikslai, S.Vasiliūtės, baigusios freskos-mozaikos mokslus, ekspresyvios tapybos darbai, R.Grabauskaitės, dar tebesimokančios Vilniaus dailės akademijoje, sukurti teatro kostiumų eskizai, detalės bei scenografijos maketas, D.Zalogienės spalvingi keramikos darbai, S.Striškos šeši stiklo darbai.

 • Parodos atidarymo metu buvo įkurta biržiečių menininkų grupė, kuri pasivadino „Aštuoni - plius“(„8+“). Grupės pirmininkas Vidmantas Jažauskas.

 • Balandžio 12-23 d. muziejuje veikė paroda „Velykos atėjo“. Joje velykine tematika sukurtus darbus pristatė darželinukai iš Biržų miesto darželio-mokyklos „Ažuoliukas“, darželių „Drugelis“, „Genys“, iš vaikų ugdymo centro „Vyturėlis“ ir moksleiviai iš Biržų „Atžalyno“, „Aušros“, Kaštonų, Pabiržės, Vabalninko vidurinių mokyklų, Germaniškio, Kvetkų, Pačeriaukštės pagrindinių mokyklų, Kučgailio specialiosios internatinės mokyklos ir Biržų jaunimo mokyklos Dailės būrelio jaunieji dailininkai.

 • Iki balandžio 30 d. muziejaus lankytojai galėjo susipažinti su Aukštaitijos rajonų tautodailininkų darbų paroda. Savo sukurtus medžio drožinius ir audinius šiai parodai pateikė Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio, Ukmergės, Anykščių, Biržų rajonų tautodailininkai.

 • Balandžio 25 d. muziejuje vyko vaikų ir jaunimo menų dienos „Žiogas stiklinėje“. Renginio metu savo kūrybą pristatė jaunieji aktoriai iš Pasvalio, Kupiškio, Tauragės ir Biržų. Biržų dramos studijos vadovė Loreta Gasiūnaitė. Pereinamasis pagrindinis šventės prizas atiteko tauragiškiams.

 • Balandžio 26 d. biržiečiai buvo pakviesti į Pasvalio specialiosios internatinės mokyklos dešimtokų berniukų rištinių kilimų parodos atidarymą. Atidarymo metu dalyvavo kilimų autoriai, jų vadovė Valerija Stapulionienė, meninės raiškos grupė ir mokyklos teatras su spektakliu švedų rašytojos Astridos Lindgren pasakų motyvais. Meninės raiškos grupės vadovė ir spektaklio režisierė mokytoja Aurelija Kutkauskienė.

 • Balandžio 26 d. muziejuje pristatyta nauja ekspozicija, skirta „Alaus kelio“ maršrutui. Joje galima sužinoti, kaip mūsų senoliai biržiečiai darydavo alų. Pristatyme dalyvavo Valstybinio turizmo ir Panevėžio apskrities turizmo departamentų ir jų padalinių atstovai, televizijos ir spaudos žurnalistai.

Jonavos krašto muziejuje

 • Kovo mėnesį veikė liaudies meistrės Stasės Samulevičienės minkštų žaisliukų paroda „Pūkuotukų karalystėje“. Mokiniai noriai lankė parodą bei žiūrėjo filmą apie S.Samulevičienę „Moteris, kūrusi pasaką“.

 • Kovo 9 d. muziejaus Etnografijos skyriuje įvyko Mažoji Kaziuko mugė, kuri organizuojama jau antrus metus. Veikė liaudies menininkų, Politechnikos mokyklos dėstytojų ir moksleivių, 3-iosios vid. m-klos mokinių dirbinių mugė. Koncertavo folklorinis ansamblis „Rasakila“. Mugė veikė iki šv. Velykų. Lankytojai galėjo įsigyti S.Kuzerytės-Ragelienės tapybos darbų, V.Mikšto audinių, V.Ilonio, V.Nikonovo, J.Listvinos drožinių, J.Žemaitaičio dirbinių, molinių dirbinių, Politechnikos mokyklos dirbinių iš vytelių, siuvinių, rankdarbių bei I.Misiukonienės megztų žaislų.

 • Kovo 17 d. muziejaus Istorijos skyriuje įvyko Jonavos ukrainiečių bendrijos parodos atidarymas. Paroda skirta didžiajam poetui T.Ševčenkai atminti. Joje eksponuojami poeto giminaičio Nikolajaus Ševčenkos tapybos darbai, T.Ševčenkos knygos, ukrainiečių siuvinėjimo ir nėrimo pavyzdžiai.

 • Visą mėnesį muziejuje veikė Amatų dienos. Jų metu muziejaus darbuotojai bei Politechnikos mokyklos moksleiviai demonstravo vaikams įvairius amatus. Muziejaus darbuotojai E.Viganauskaitė mokė vaikus pinti, austi juostas, G.Jasiulionienė supažindino su odos apdirbimo technika, A.Narkevičius mokė vaikus drožinėjimo meno, N.Smolina mokė vaikus rišti verbas, marginti kiaušinius.

 • Kovo mėn. vyko velykinės švietimo valandėles „Žemėj ir danguj aukštai skamba pavasario balsai“, per kurias vaikai susipažino su šv. Velykų papročiais ir tradicijomis, mokėsi rišti verbas, karpyti karpinukus, marginti margučius, išmoko kiaušiniavimo oracijų.

 • Balandžio 10 d. muziejuje pradėjo veikti tautodailininkės Marijos Blaižaitytės iš Užusalių k. (Jonavos r.) karpinių, atvirukų ir margučių paroda.

 • Iki šv. Velykų veikė rajono tautodailininkų dirbinių mugė. Lankytojai galėjo įsigyti megztinių, siuvinių, nėrinių, audinių, drožinių, paveikslų, pintų daiktų bei dirbinių iš molio.

 • Balandžio 22 d. įvyko Boleslovo Vitkausko medžioklės trofėjų parodos atidarymas. Muziejaus darbuotojos išleido lankstinuką, kviečiantį į šią parodą bei pristatantį autoriaus gyvenimo kelią. Parodos atidarymas vyko minint pirmąsias gamtosaugininko mirties metines. Lankytojai turi galimybę ne tik pamatyti medžioklės trofėjus, bet ir susipažinti su svarbiausiais B.Vitkausko gyvenimo faktais, užfiksuotais fotografijose, bei gausiais apdovanojimais. Balandžio 26 d. Praulių kaime Samulevičių sodyboje (muziejaus filiale) įvyko Jurginių dienos paminėjimas. Jonavos R.Samulevičiaus vid. m-klos 5-6 klasių mokiniai dalyvavo Jurginių šventėje. Joje moksleiviai susipažino su Jurginių papročiais, tradicijomis, žaidė įvairius žaidimus, dainavo dainas, šokinėjo per laužą, vaišinosi.

 • Balandžio 27 d. muziejuje įvyko susitikimas su tautodailininke iš Užusalių k. Marija Blaižyte. Ji mokiniams papasakojo apie margučių skutinėjimo meną, karpinius, atskleidė atvirukų gaminimo meną.

 • Muziejuje vyko Amatų dienos bei švietimo valandėlė „Žemėj ir danguj aukštai skamba pavasario balsai“, skirta šv. Velykų papročiams ir tradicijoms.

Jurbarko krašto muziejuje

 • Jurbarko krašto istorijos muziejuje kovo mėnesį buvo surengta jurbarkietės tautodailininkės Aušros Brazaitytės tapybos paroda, skirta Žemės dienai. Gimtojo krašto peizažai, gilus ir meniškas gamtos pokyčių pavaizdavimas yra laibai artimas ir šiltas jurbarkiečiams, todėl paroda buvo gausiai lankoma.

 • Jauna profesionali dailininkė Jurgita Davidavičienė muziejuje surengė jau antrąją savo kūrybos parodą. Be grafikos Jurgita šįkart pateikė naujų tapybos darbų. Paroda veikė iki balandžio vidurio. Ja ypač domėjosi miesto mokyklų dailės mokytojai ir jų mokiniai.

 • Balandžio 17 d. muziejuje buvo surengta Raudonės miestelio diena. Šios seniūnijos kūrybingi gyventojai surengė gražią velykinę meniškai išmargintų margučių, medžio drožinių, keramikos, tapybos darbų, gamtinių puokščių, siuvinėlių ir mezginių bei kitokių rankdarbių parodą, pademonstravo garbingą savo miestelio vėliavą, pristatė savo istoriją. Turininga Raudonės miestelio moksleivių literatūrine-muzikine kompozicija praturtinta šio gražaus panemunės krašto didinga istorija sujaudino susirinkusių širdis. Seniūnas Česlovas Meškauskas ir kultūros darbuotoja Irena Kazakevičienė supažindino renginio dalyvius su seniūnijos gyventojų rūpesčiais, sumanymais. Susirinkusieji, pritardami muziejaus fondų saugotojai Aidai Drejerienei, kartu dainavo Jurbarko krašte populiarias dainas. Ateityje numatoma rengti ir kitų rajono seniūnijų dienas muziejuje. Tuo bus siekiama parodyti lankytojams kūrybingų žmonių darbus, išjudinti tuos, kurie turi kūrybinę gyslelę, kartu rašyti ir puoselėti savo krašto istoriją.

 • Po Atvelykio muziejuje surengtos tauragiškių Viktoro Vitkaus tapybos ir Edmundo Mažrimo grafikos parodos.

Kėdainių krašto muziejuje

 • Kovo mėnesį veikė fotonuotraukų ir dokumentų paroda, skirta Nepriklausomybės atkūrimo dienai bei M.Verkauskienės (Kėdainiai) rankdarbių paroda.

 • Kovo 22 d. muziejuje vyko rajono moksleivių viktorina „Ką žinai apie Kėdainių miestą“

 • Muziejaus padalinyje Rotušės dailės galerijoje kovo mėnesį veikė Sauliaus Vaitkaus (Kaunas) tapybos darbų paroda.

 • Kovo 22 d. surengtas klasikinės muzikos vakaras. Dalyvavo R.Tallat Kelpšaitė ir G.Cinauskas.

 • Kovo 31 d. atidaryta Kėdainių krašto menininkų dailės darbų paroda. Per atidarymą koncertavo Kauno „Tutučio“ studijos „Miesto trio“ ir fleitininkė Aušra Lukoševičiūtė.

Marijampolės kraštotyros muziejuje 

 • Kovo 2 d. pradėjo veikti alpinisto Vlado Vitkausko fotoparoda „Aukščiau pasaulio viršukalnių“. Per atidarymą vyko susitikimas su autoriumi, fotoalbumo pristatymas. Gausiai susirinkusiems marijampoliečiams V.Vitkauskas papasakojo apie savo egzotiškas keliones ir nuotykius.

 • Kovo 20 d. muziejuje atidaryta aktoriaus Br.Gražio kūrybos darbų paroda.

 • Balandžio 6 d. atidaryta paroda „Lino kelias“, kartu vyko ir edukacinis renginys jaunesniųjų klasių moksleiviams.

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje

 • Kovo 8 d. buvo atidaryta paroda „Kas gimė iš lino ir šiaudo“. Joje buvo eksponuojami palangiškės dailininkės Joanos Kinderytės lininiai kilimai ir Klaipėdos universiteto dėstytojos Elenos Matulionienės studentų šiaudiniai sodai.

 • Paroda buvo ypatinga tuo, kad garbingo amžiaus sulaukusi J. Kinderytė savo kūrinius - iš natūralaus lino nupintus kilimus - padovanojo muziejui. Kilimai įspūdingo dydžio, labai meniški. Tai „Meridianas“ (1972, dydis 1,75x2,20 m), „Saulelė linelius brandina“ (1973, dydis 2,30x1,10 m), „Gyvybės medis“ (1991, dydis 1,35x1,34 m), „Visą matantis“ (1993, 1,58x1,50 m) ir kt.

 • Šventiniame parodos atidaryme dalyvavo darbų autorės, Klaipėdos universiteto studentų etnografinis ansamblis (vadovė R. Grumadaitė), vaikai iš etnografinio vaikų lopšelio-darželio „Radastėlė“.

 • Kovo 17 ir 24 dienomis muziejuje buvo surengti kursai Klaipėdos apskrities gidams.

 • Kursuose gidai buvo nuosekliai ir profesionaliai supažindinti su Mažosios Lietuvos istorijos bei Kalvystės muziejaus ekspozicija.

 • Kovo 27 d. muziejuje pradėjo veikti Margučių marginimo mokyklėlė. Vaikai buvo mokomi kiaušinius marginti vašku, supažindinami su Mažajai Lietuvai būdingais Velykų papročiais bei tradicijomis. Pamokėlės buvo skirtos Klaipėdos miesto ir apskrities 2-6 klasių moksleiviams, jos vyko iki balandžio 12 d.

 • Balandžio 5 d. muziejuje atidaryta paroda „Mažosios Lietuvos ornamentai ir spalvos delmonuose, velykinėse staltiesėse, kilimuose ir margučiuose“. Joje eksponuojami margučiai iš muziejaus fondų. Puošnias velykines staltieses parodai pateikė Asta Dzeveckienė, delmonų kolekciją - Elena Matulionienė, kilimus - Nijolė Bagdonienė. Autorių darbuose labai subtiliai atsispindi Mažajai Lietuvai būdingos spalvos bei ornamentai. Paroda veikė iki gegužės 12 d.

Panevėžio kraštotyros muziejuje 

 • Molėtų krašto muziejaus parodų salėje kovo 13-28 dienomis veikė vilnietės dailininkės Esmeraldos Danielienės tapybos paroda. Dailės gerbėjai turėjo progą pamatyti per 30 natiurmortų, peizažų, figūrinių kompozicijų. Dailės kritikės A.Dapkutės žodžiai (parodos autorės išleistame lankstinuke) E.Danielienės kūrybai būdingas šiltas, tarsi glostantis daiktus žvilgsnis, dailininkė tarsi kviečia atverti akis į aplinkinio pasaulio poeziją, spalvų gyvybę, gaivumą ir pilnatvę.

 • E.Danielienė dirba pedagoginį darbą - ugdo jaunuosius dailininkus, o tapo tik įkvėpimo akimirkomis. Kažkas „spragteli“, pamatau viziją - ir skubu prie drobės. Jei spėju - gimsta paveikslas.

 • Dailininkę sveikino parodos atidaryme dalyvavęs jos vyras ir sesuo, buvusi mokinė, balninkietė dailininkė L.Vilimaitė, Utenos dailės mokyklos direktorius Jonas Pleckevičius. Anot jo, gražu, kad vilniečiai dailininkai juda, neužsisklendžia sostinėje.

 • Gražios nuotaikos renginiui suteikė Molėtų muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis, taip pat pirmą kartą suskambo restauruotas muziejaus fortepijonas (jį muziejui padovanojo inturkiškis S. Kleniauskas, prieš 20 - 30 metų dainavęs Inturkės krašto vyrų chore, o šiuo instrumentu yra grojęs a.a. kardinolas V.Sladkevičius, dainininkas K. Petrauskas.

 • Iš Molėtų dailininkės tapybos paroda iškeliavo į Utenos dailės mokyklą, kuriai vadovauja Esmeraldos kurso draugas Jonas Pleckevičius.

Panevėžio krašto muziejus

 • Panevėžio kraštotyros muziejuje kovo 2-3 dienomis vyko muziejaus Istorijos skyriaus vyr. muziejininkės Joanos Vigos Čiplytės trijų knygų - „Lietuvos sentikių gyvenimo puslapiai“, „Amžina knygos tauta (Lietuvos žydų gyvenimo puslapiai)“ bei „Panevėžio karaimų gyvenimo puslapiai“ pristatymai. Juose dalyvavo Lietuvos tautinių mažumų bendruomenių, žiniasklaidos atstovai, miesto visuomenė. J.V.Čiplytė yra produktyvi istorikė - išleido 6 knygas, šiuo metu rašanti 7-ąją.

 • Kovo 6-11 dienomis muziejuje vyko istorijos pamoka moksleiviams „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“. Buvo demonstruojama J.Čergelio vaizdo juosta „Lietuvos kelias 1989-1991 m.“, pristatoma medžiaga apie panevėžiečius - Kovo 11-osios akto signatarus.

 • Kovo 9 d. atidaryta paroda „Bitė darbininkė, pareigų vergė (J. Tumas-Vaižgantas)“, skirta rašytojos, visuomenės veikėjos G.Petkevičaitės-Bitės 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodą parengė Istorijos skyriaus vyr. muziejininkės J.Gaidelienė ir Z.Pikelytė. Iki balandžio 16 d. muziejuje vyksta moksleivių akcija „Sveikinu Bitę“, rengiamos ekskursijos po rašytojos gyvenamąsias vietas Panevėžio mieste ir rajone.

 • Kovo 29 d. buvo iškilmingai atidaryta panevėžiečio fotomenininko Jono Ambraškos fotografijos paroda „Aktorių gyvenimo puslapiai“, skirta Teatro dienai ir Panevėžio J.Miltinio dramos teatro 60-mečiui pažymėti. Fotonuotraukos eksponuojamos dviejose muziejaus salėse, ekspozicija veiks visą mėnesį.

 • Nuo kovo 28 d. muziejaus fojė eksponuojama 54 fotografijų paroda „Karaimai Panevėžio krašte“. Nuotraukas surinko vyr. muziejininkė J.V.Čiplytė.

 • Balandžio 25 d. muziejuje atidaryta žinomos visoje Lietuvoje audėjos Angelės Aleliūnienės audinių paroda „Audimų raštai“. Joje eksponuojami tautiniai drabužiai, rankšluosčiai, lovatiesės, staltiesės, smulkesni rankdarbiai, kurie pasižymi autentiškumu, subtiliais spalviniais deriniais, būdingais aukštaičių kraštui, juvelyrine apdaila ir unikalia audimo technika. Audėja - tikra profesionalė, ji daugiau kaip 20 metų išdirbo Panevėžio „Tulpės“ įmonėje etalonų kūrėja. Parodą parengė muziejaus etnokultūros skyriaus darbuotojos. Ji veikė iki birželio 7 d.

 • Tą pačią dieną muziejuje iškilmingai pristatyta nauja, ilgai brandinta, ekspozicija „Panevėžys XIX-XX a. sandūroje“. Ją sudaro trys dalys: fotoateljė, aikštė ir parduotuvė. Kiekviena iš jų - autentiškai atkurtas interjero vaizdas, koks buvo tą laikmetį. Ekspozicijos autorė istorikė J. Gaidelienė, dailininkai D.Gailiūnaitė ir S.Grubliauskas, restauratoriai B.Kaziukonienė ir Ž.Mileris. Ekspozicija nuolatinė.

Pasvalio krašto muziejus

 • Kovo7 d. vyko susitikimas su miestų ir apylinkių seniūnais.

 • Kovo 14 d. -- mokytojų-dramos būrelių vadovų seminaras.

 • Kovo 15 d. - Pasvalio „Bočių“ bendruomenės narių susirinkimas - literatūrinė popietė.

 • Kovo 16 d. - kraštiečio fotografo ir keliautojo Zino Kazėno fotoparodos „Kwa Zulu Natal“ atidarymas, paskaita mokytojams ir mokiniams.

 • Kovo 25 d. - Pasvalio krašto muziejaus teatras (režisierius Gintaras Kutkauskas) pripažintas geriausiu 2000 - ųjų metų mėgėjų teatru. Nacionaliniame dramos teatre muziejaus teatras buvo apdovanotas Aukso paukšte.

Raseinių krašto istorijos muziejuje 

 • Kovo viduryje tradiciškai vyksta Knygnešio savaitė. Ir jaunesnio mokyklinio amžiaus moksleiviai ir vyresnieji susipažino su Raseinių krašto knygnešių veikla, skaitė „graždanka“ parašytas maldas, žaidė „žandarus ir knygnešius“.

 • Vytėnų vidurinės mokyklos (Jurbarko r.) moksleiviai iš anksto užsisakė muziejuje teminę ekskursiją. „Drabužių nešiosenos raida Lietuvos žemėse“. Muziejininkė D.Giedraitienė įdomiai pasakojo apie įvairių laikotarpių drabužių gamybos ypatumus, regioninius skirtumus, savo kalbą iliustruodama ekspozicijų medžiaga, rekonstrukcijomis. Žemės dienai muziejuje surengta paroda „Kelionė į akmenų pasaulį“. Uolienų ir mineralų rinkinį paskolino ir patirtimi pasidalino kolekcionierius raseiniškis B.Teišerskas. Paslaptingas akmenų pasaulis sulaukė didelio ir mokinių, ir suaugusiųjų susidomėjimo.

 • Nuo balandžio 10 d. iki Atvelykio muziejaus lankytojai galėjo apžiūrėti margučius iš muziejaus fondų ir pasigrožėti Gruzdiškės kaimo gyventojos A.Mickūnienės šiaudinėmis gėlėmis bei paveikslais iš šiaudų.

 • Balandžio 11 d. muziejuje vyko seminaras „Margučių raštai“. Įgudusios kiaušinių margintojos N.Dauskurdienė ir L.Morkeliūnienė mokė, kaip paruošti kiaušinius, natūralius dažus, kaip marginti tradiciniu karšto vaško būdu ir dekoruoti actu.

 • Tuoj po Velykų muziejų papuošė akvarelistų, mokytojų iš M.K.Čiurlionio menų gimnazijos I.Talmantienės, V.Naumavičienės, A.Jonučio ir K.Ramono darbai. Jie iliustravo seminaro „Akvarelės technika“, vykusio muziejuje rajono dailės mokytojams, pranešimus. Darbų autorės I.Talmantienė ir V.Naumavičienė dalyvavo seminare, dalijosi savo darbo patirtimi su rajono mokytojais.

Rokiškio krašto muziejuje 

 • Kovo 14 d. atidaryta kasmetinė rajono tautodailininkų darbų paroda. Geriausius praėjusiais metais sukurtus rankdarbius, tapybos, pynimo, kalvystės darbus pristatė per 20 Tautodailininkų sąjungos Rokiškio skyriaus narių. Kolegų sveikinti atvykę Panevėžio, Kupiškio tautodailininkai gyrė rokiškėnų tekstilės darbus, pintus dirbinius, pavydėjo puikių ekspozicijų salių. Parodą stebėję specialistai įvertino tuos autorius, kurių kūryba, palyginti su praėjusiais metais, įgavo naujų spalvų, tobulėjo, keitė braižą.

 • Kovo 27 d. muziejuje atidaryta paroda „Šimtas japonų graviūrų“. Per 140 XVIII-XIX a. Japonijos meistrų sukurtų graviūrų į Rokiškį atvežta iš Lietuvos dailės, Šiaulių „Aušros“, Balio Sruogos memorialinio muziejaus, Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus universiteto bibliotekos bei Kretingos pranciškonų vienuolyno. Viena eksponuojama graviūra net XV amžiaus. Japonijos menas Europoje paplito XIX amžiuje ir padarė didelę įtaką daugeliui žinomų dailininkų. Paroda sulaukė didelio rokiškėnų ir svečių susidomėjimo. Po parodos atidarymo didžiojoje menėje vyko fleitos ir gitaros vakaras. Koncertavo Valentinas Gelgotas (fleita) ir Reinbert Evers (gitara, Vokietija).

 • Balandžio 4 d. muziejuje atidarytos dvi naujos parodos, skirtos Kristaus prisikėlimo šventei - Šv. Velykoms. Rokiškietė tautodailininkė Elena Matuzonienė pristatė verbas ir velykinius margučius. Muziejaus darbuotojai ir Rokiškio Šv. Mato bažnyčios dvasininkai surengė parodą, kurioje eksponuojami akvarelės ir medžio skulptūros darbai iš muziejaus ir bažnyčios rinkinių.

 • Verbų rišimu E.Matuzonienė pradėjo užsiiminėti prieš metus. Anksčiau ji tapė, piešė, audė.

 • Pirmoje parodos „Velykos - prisikėlimo šventė“ salėje buvo eksponuojamos medinės muziejaus fonduose laikomos skulptūros: kryžiai, nukryžiuotieji, sopulingosios. Iš Šv. Mato bažnyčios atgabenti eksponatai prabangesni metaliniai, puošti brangiaisiais metalais, su detalėmis iš kaulo.

 • Balandžio 27 d. kaip įprasta kiekvieną pavasarį, jau 6-ąjį kartą rajono dailininkai surengė parodą ir visuomenei pristatė savo naujausius darbus. Šiemet 11 menininkų rodė 29 darbus. Parodoje eksponuojami ne tik dailininkų A.Augučio, J.Breivienės, S.Daščioro, R.R.Gailiūno, A. ir L.Keraičių, R.Pupelio, G.Tijūšienės nutapyti paveikslai, grafikos darbai, bet ir M.Balčiūno instaliacijos, S.Artiuchovskajos koliažas bei fotografo G.Dainio fotografijų triptikas „Pavasaris“.

Skuodo muziejuje

 • Kovo 8 d. atidaryta V. Bizausko (Klaipeda) fotoparoda „Moteris kaip žiedas“, skirta Tarptautinei moters dienai. Parodos pristatyme dalyvavo ir autorius.

 • Kovo 20 d. muziejuje buvo pristatyta skuodiškės tautodailininkės V.`Ivanauskienės plakatų paroda, skirta Žemės dienai.

 • Balandžio mėnesį muziejuje veikė Skuodo tautodailininko Jono Jautakio personalinė tapybos darbų paroda, skirta autoriaus 65 metų jubiliejui. Parodos pristatymo metu grojo jaunimo grupė „Karma“ iš Skuodo.

 • Atidaryta ekspozicija „Skuodas 1920-1940 m.“ iš ciklo Šimtmetis Skuodo žemėje.

 • Balandžio 27 d. muziejuje atidaryta Skuodo rajono mokyklų darbų mokytojų ir mokinių darbų paroda.

Tauragės „Santakos“ muziejuje 

 • Tauragės „Santakos“ muziejuje kovo 19 d. buvo paminėtas tauragiškės Galinos Sakalauskienė 80-metis ir atidaryta jos rankdarbių paroda. D.Sakalauskienę sveikino šauliai, DLK Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono kariai, medicinos darbuotojai - visi, su kuriais šiai nenuilstančios energijos moteriai yra tekę dirbti.

 • Kovo 20 d. atidaryta dailės mokytojos Vidos Karbauskienės piešinių paroda „Šalia savęs“. Tai pirmoji personalinė paroda, kurioje autorė pristato savo laisvalaikio kūrinius, atliktus spalvotais pieštukais bei pastele.

 • Kovo 30 d. vyko Tauragės dienos Vilniuje, kuriose dalyvavo ir „Santakos“ muziejus, paruošęs Tauragės garbės piliečio, mokytojo Kazimiero Paulausko (1906-1998) medžio drožinių ekspoziciją. Eksponuotas 21 jo kūrinys.

 • Balandžio 20 d. atidaryta tautodailininkės Jadvygos Urbutienės personalinė jubiliejinė mezginių paroda. Autorė, švenčianti savo 50-ąjį jubiliejų, Tauragės visuomenei pristatė naujausių virbalais megztų staltiesių, takelių, servetėlių komplektų kolekciją. Autorinė J.Urbutienės paroda „Santakos“ muziejuje surengta pirmą kartą.

 • Balandžio 23 d. muziejaus etnografijos salėje atidaryta paroda iš muziejaus fondų „Saikai ir matai“. Eksponuojamos būžės (bezmėnai), puspūris, svarstyklės, sviesto formos, aritmometras ir kiti eksponatai.

Utenos kraštotyros muziejuje 

 • Kovo 9 d. surengė filialo V.Valiušio keramikos muziejaus Leliūnuose ir rajono tautodailės parodos atidarymą.

 • Balandžio 20 d. muziejaus filiale Tauragnų krašto muziejuje įvyko Atvelykio vakaronė ir Stasės Aleknienės sodų ir Elytės Juodienės pynimų parodos pristatymas. Renginyje dalyvavo Utenos vaikų darželio „Želmenėlis“ folklorinis ansamblis „Kupolytė“.

 • Gegužės 7-11 d. muziejaus filiale V.Valiušio keramikos muziejuje vyko tarptautinis vaikų keramikos pleneras Utena - Leliūnai - Trebon (Čekija). Gegužės 11 d. vyko plenero aptarimas ir atsisveikinimo vakaras, kuriame dalyvavo Utenos rajono kultūros vadovai.

Vilkaviškio krašto muziejuje

 • Vilkaviškio krašto muziejuje į sausio 12 d. surengtą popietę „Nusilenkime tiems, kurie žuvo vedimi aukštų idealų už Lietuvos laisvę“, atvyko nemažai 1991 m. sausio 13-osios įvykių dalyvių, KASP rajono teritorinio gynybos štabo vadas V.Maksimavičius, kariškių, šaulių. Literatūrinę-muzikinę programą atliko Alvito pagrindinės mokyklos mokiniai. „Pergalė gali būti laimima ne tik kova, bet ir ramybe“, - apžvelgdama kelią į atmintiną Sausio 13-ąją, kalbėjo pranešėja muziejininkė E.Rupeikienė. Muziejaus direktorė G.Karalienė, dalindamasi neužmirštamų sausio dienų prisiminimais, kalbėjo apie įspūdį ir žurnalistų žygdarbį - jau kitą dieną po rūsčių žūties ir sužeidimų įvykių buvo išleisti spaudos numeriai „Lietuva laisva“, su akivaizdžių faktų fotonuotraukomis ir tekstais iš baisiosios nakties - visa tai, kaip ir vaikų piešiniai, kita informacinė-plakatinė medžiaga buvo eksponuojama per Sausio 13-osios minėjimą veikusioje parodoje.

 • Renginyje pristatyta Sausio 13-osios įvykių dalyvio savanorio Kęstučio Krupavičiaus knygelė „Po kregždės sparnais“.

 • Vasario 2 d. Gulbiniškių kaime prie paminklinio akmens, žyminčio Tauro apygardos partizanų vado Antano Baltūsio-Žvejo ir jo dviejų kovos draugų žūties vietą, kur jie 1948 02 02, išduoti ir apsupti kareivių, susisprogdino. Čia susirinko žuvusiųjų artimieji, pokario partizanų draugai, šauliai. Dalyvavo Pilviškių vidurinės m-klos mokiniai ir pedagogai. Renginys organizuotas Marijampolės Tauro apygardos kariškių teritorinio gynybos štabo iniciatyva, žmones subūrė ir renginį vedė Vilkaviškio krašto muziejus. Meninę programą atliko Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos moksleiviai skaitovai ir Marijampolės politkalinių ir tremtinių choro grupė. Nors smarkiai snigo, šventinis mitingas buvo iškilmingas.

 • Vasario 16 d. į atstatytą J.Basanavičiaus tėviškės sodybą-muziejų krašto muziejus sukvietė paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo datos. Su menine programa į šventę atvyko marijampoliečių ansamblis „Lietuvninkai“, vadovaujamas D.Klevienės. Jame susibūrę garbaus amžiaus Marijampolės inteligentai - mokytojai, gydytojai ir kiti. V.Peckus, P.Paškauskienė skaitė pranešimus apie J.Basanavičiaus asmenybę, jo vaidmenį Lietuvos kultūroje, valstybingumui. Jaudinančiai skambėjo patriotinės praėjusio šimtmečio ir Atgimimo metų lietuviškos dainos, patyrusių skaitovų tekstai. Apie J.Basanavičiaus kultūrinį palikimą, saugomą LMA fonduose, leidinius, kalbėjo etnografė iš Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto G.Kadžytė. Ji Vilkaviškio krašto žmonėms perdavė dr. J.Basanavičiaus 2000-ųjų metų premijos laureato A.Stravinsko linkėjimus. Gidų gildijos narė G.Baublienė informavo apie J.Basanavičiaus maršrutus Vilniuje ir pakvietė visus jais pakeliauti. Be to, Ožkabalių sodybai-muziejui ji dovanojo knygų, vildamasi, kad tai bus šioje sodyboje steigtinos bibliotekos pradžia. Girininko B.Klimo pasodintas ir išaugintas ąžuoliukas simbolizuoja J.Basanavičiaus 150-ųjų jubiliejinių metų pradžią.

 • Kovo 9 d., pasitinkant Kovo 11-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo - dieną, krašto muziejus atidarė etnografinę parodą „Ausk, močiute, drobules“, kurią iš muziejaus fondų parengė muziejininkė Aušra Mickevičienė. Ji pakvietė ir savo personaline dailiųjų audinių paroda buvusią tremtinę ir žinomą Gražiškių krašto - iš Aistiškių kilusią audėją - Salomėją Keidošiūtę-Vaškevičienę. Parodos salėje buvo audimui parengtos staklės, mestuvai, viskas, kas reikalinga audimui. Į šventinį susitikimą ir parodos atidarymą atvyko Vilkaviškio parapijos klebonas garbės kanauninkas Vytautas Gustaitis, Sąjūdžio aktyvistai - Kostas Jasulaitis, Kazimieras Griškaitis, pokario partizanai J.Tamašauskas, A.Pumeris, daugelis kitų muziejaus bičiulių, Paežerių ir Alvito mokyklų moksleiviai, mokytojai. Juk Kovo 11-oji - Laisvės atkūrimas. Atgimsta, saugoma senoji tradicinė etnokultūra, gražūs darbai.

 • Parodos atidarymo šventė baigėsi, o paroda-audimas tęsėsi. Per atidarymą p. Salomėja pati audė ir mokė vaikus. Moko vaikus ir iki šiol, tik jau muziejininkė A.Mickevičienė, nes parodomąjį audimą pratęsti prašė mokyklos, vaikai. „Pasėdėti“ audimo staklėse atvažiuoja ištisos mokyklų klasės.

 • Taip edukacinės audimo pamokos buvo tęsiamos visą balandį.

 • Šioje parodoje eksponuojama ir pluoštas stapkų - pagalvių įsiuvos - rečiausių pavyzdžių iš praėjusio šimtmečio. Tai gydytojos Valuntienės iš Plokščių darbai, kurių ekspozicinis stendas parodoje gražiai papildo audinių raštų įvairovė.

 • Balandžio 12 d. krašto muziejuje pradėjo veikti velykinių margučių paroda. Stenduose -daugiau kaip 100 senų laikų velykinių atvirukų, atvirlaiškių, velykinis medis, rankdarbių su velykine simbolika. Pirmieji lankytojai - Paežerių mokykla-darželis. Vaikams buvo džiaugsmo. Parodą parengė muziejininkė Vida Matusevičienė su L.Juseliene.

 • Balandžio 20 d. muziejuje paminėtas kraštiečio poeto Petro Karužos, labai aktyvaus visuomeniniame gyvenime, Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje jau įkūrusio Šaulių kuopą, gimimo 95-erių metų jubiliejus (1906 04 17-1933 03 15). Tik po mirties (mirė dėl plaučių uždegimo) buvo išleista jo kūrybos knyga „Giesmės apie daiktus ir žmones“. 1983 metais jo brolio Kazio Karužos pastangomis ir rūpesčiu Čikagoje išleista knyga „Petras Karuža“ su A.Vaičiulaičio - rašytojo kraštiečio, studijų draugo, t.p. gyvenančio JAV, - įžanginiu žodžiu. Pranešimą apie poeto P.Karužos gyvenimą ir veiklą skaitė G.Karalienė. Meninėje programoje dalyvavo moksleiviai, muzikos mokyklos kanklininkės pedagogės. Į poeto Petro Karužos atminimo pagerbimo šventę muziejuje susirinko gausus būrys giminaičių, jo gimtojo Vokiškėlių kaimo žmonių, moksleivių, Vilkaviškio šauliai. Ant poeto kapo padėta pavasarinių gėlių.

 • Balandžio 26 d. Paežerių (buv. Dvaro) parke muziejaus gamtos skyriaus vadovė muziejininkė A.Mickevičienė suorganizavo Paukščių dieną, parko medžiuose buvo iškelta naujų inkilų.

 • Jaunųjų muziejininkų būrelis kartu su Paežerių pradine mokykla, jau ne pirmus metus rūpinasi paukštelių namais. Šįmet šioje gamtos šventėje dalyvavo rajono gamtos apsaugos inspektorius S.Matonis, maloniai visus nustebindamas geru Paežerių parko augmenijos, ežero gyvūnijos ir sanitarijos žinojimu. Dienos, skirtos gamtai, data kaip su Černobylio katastrofos 15 metų sukaktimi, todėl pokalbis po seniausiu Sūduvos Paežerių parko ąžuolu įgavo platesnę prasmę - apie žmogaus pareigą saugoti gamtą, nepažeisti gamtos gyvybės pusiausvyros. Renginyje dalyvavo visi Paežerių mokyklos pedagogai ir mokiniai, rajono spaudos atstovai.

 • Balandžio 27 d. krašto muziejuje pirmą kartą paminėtas Vinco Basanavičiaus (1861 08 01-1910 04 23), daktaro Jono Basanavičiaus jaunesniojo brolio, padėjusio užrašyti Ožkablių ir kaimyninių kaimų žmonių, gyvenusių XIX a. pabaigoje ir XX a. 1-ąjame dešimtmetyje, pasakojimą ir dainuojamąją tautosakinę kūrybą.

 • Pranešėja - G.Karalienė. Programą (Vinco Basanavičiaus užrašytas pasakas sekė, mįsles minė, žaidė ir dainavo) atliko muziejaus jaunieji būreliečiai. Juos parengė edukacinio darbo su vaikais vadovė Audronė Navickaitė, jau treti metai dirbanti visuomeniniais pagrindais.

 • Renginyje, rodos, pasisekė naujai pažvelgti į Ožkabalių „Basanavičynės“ nenusakomai svarbų vaidmenį išsaugant gimtojo krašto kultūros gražiąsias tradicijas ir palikimą…

 • Į popietę, skirtą Vinco Basanavičiaus atminimui, suėjo visa Paežerių mokykla, gyvenvietės žmonės, žurnalistai.

 

Zanavykų krašto muziejuje

 • Zanavykų krašto muziejaus parodų salėje kovo 15 d. atidaryta vilkaviškiečio tautodailininko A.Šatraičio medžio mozaikos paroda. Eksponuoti 26 iš smulkiausių medžio detalių suklijuoti paveikslai.

 • Balandžio 10 d. parodų salėje atidaryta paroda „Margutis ir pavasarinė puokštė“. Po to vyko seminaras, kuriame tautodailininkės A.Kriauzienė, B.Bartkutė ir D.Jėčienė mokė senovinių margučių marginimo paslapčių, iš pirmųjų pavasarinių augalų kūrė puokštes, siuvo velykinius suvenyrus.

Zarasų krašto muziejuje

 • Zarasų krašto muziejuje kovo mėn. veikė tautodailininkės Adelės Lumbienės personalinė darbų paroda, skirta jos gimimo 70-mečiui. Muziejaus lankytoja zarasiškė per parodos atidarymą pasakė: „Atėjusi į šią parodą patyriau šoką. Niekada negalvojau, kad kuklioji Adele Lumbienė yra tokia talentinga ir darbšti lyg bitutė“.

 • Adelės darbų ir darbelių buvo neįmanoma nė suskaičiuoti. Atlikti jie pačia įvairiausia technika - tai siuviniai, mezginiai, juostos, servetėlės, gėlių kompozicijos ir kt. Nedažnai ir tiek žmonių ateina į parodos atidarymą pasveikinti autorės. Visi kalbėjo šiltus žodžius, teikė gėlių. A.Lumbienė anksčiau dirbo darbų mokytoja. Mokyklos direktorė apie buvusią kolektyvo narę pasakė, jog Adelė savo kūryba išreiškia save gal dešimteriopai. Matyt, ir už tuos, kurie nedaro tokių darbelių, o tik į juos žiūri ir gėrisi.

 • Pati Adelė sakė, jog ji esanti gamtos vaikas. Viskas aplinkui džiugina ir stebina. Ką akys mato, tą rankos dirba.

Žemaičių muziejuje „Alka"

 • Žemaičių muziejuje „Alka“ kovo 14 d. atidaryta paroda iš muziejaus fondų „Senieji muzikos instrumentai“. Parodą rengė etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė.

 • Kovo 21 d. muziejaus II aukšto laiptinėje atidaryta paroda iš muziejaus fondų „XX a. 6-8 dešimtmečio audiniai ir audėjos M.Vaičiūnienės rankšluosčiai“. Parodą parengė Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė.

 • Kovo 13 d. muziejaus archeologė L.Valatkienė Telšių m. 3-iosios vid. mokyklos 11 kl. moksleiviams vedė edukacinius renginius „Akmens amžiaus paminklai ir jų kultūrinis palikimas Žemaitijoje“. Pamokoje buvo naudojami akmens amžiaus radiniai“.

 • Kovo 17 d. muziejaus rinkinių vyr. saugotoja E.Spudytė Telšių kultūros centre vykusiame menininko M.Šilinsko jubiliejiniame vakare skaitė pranešimą „M.Šilinskas - tremtinys, menininkas, fotografas“.

 • Kovo 23 d. muziejuje vyko Telšių pedagogų susitikimas su istorikais dr. A.Butrimu ir dr. V.Vaivada. Susitikimo tikslas - skatinti mokytojus propaguoti žemaitiškumą, o svarbiausia žemaičių kalbą.

 • Balandžio 27 d. atidaryta paroda „Vyskupas M.Valančius ikonografijoje“. Eksponatus parodai paskolino Lietuvos muziejai, bažnyčios ir privatūs asmenys.

 • Tą pačią dieną muziejuje vyko ir mokslinė konferencija, skirta vyskupo M.Valančiaus 200-osioms metinėms. Pranešimus skaitė dr. A.Butrimas, prof. V.Daujotytė, prof. G.Subačius, dr. P.Puzaras, dr. V.Vaivada, R.Bartkienė, K.Misius. Koncertavo Telšių kunigų seminarijos klierikai.

(Parengta pagal "Muziejininkystės biuletenį". 2001 m. Nr. 2-3)

 

 


© Lietuvos dailės muziejus, 2000-20011
© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001
© Žemaičių kultūros fondas, 200O-2001
© Matematikos ir informatikos institutas, 2000-2001
Atnaujinta 2012.06.08
Pasiūlymus, klausimus siųskite adresu: muziejai@gmail.com